دانلود رایگان


مقاله بررسی سيستم ماجان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مقاله بررسي سيستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ويرايش

قسمت اول: مقدمه

1-1) سر شناسنامه سيستم:

بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبيعت را در كارهاي مختلف خود مد نظر داشته و دارد . كه نمونه هاي بارز و وافري از آن را مي توان حتي در انسانهاي اوليه ديد.

در سيستم مورد بررسي كه تحت پروژه به آن خواهيم پرداخت نيز الهامات بسياري از طبيعت درطراحي، ساخت و شكل گيري كالاها و توليدات سيستم وجود دارد، بعنوان مثال مي توان طراح هاي تخت جمشيد كه از بارزترين كارهاي اين سيستم توليد و صنعتي است را مثال زد.

لازم به ذكر است كه سيستم مورد نظر مطالعه افتخار اين را داشته كه توانسته طرح هاي اصيل ايراني و فرهنگهاي سرزمين عزيزمان را درقالب كارها و محصولات خود و نه تنها درمعرض ديد هموطنانمان قرار دهد بلكه به كشورهاي مختلف بشناساند.

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به سايت اينترنتي اين سيستم مراجعه كرد. كه شرح كلي از عملكرد از ابتدا تا به حال سيستم و پيشرفت ها و فعاليت هاي آن مطرح شده. درپايان تعدادي از طرح ها و كارهاي اين سيستم نيز مورد نمايش قرار خواهد گرفت.

سايت سيستم ماجان: www.majanart.com

آدرس نمايشگاه: بزرگراه اشرفي اصفهاني ، نرسيده به پل همت مركز خريد تيراژه، طبقه همكف، واحدهاي 60 و 62.

تلفن: 66694485-6-021 و 44492325-021

همراه: 09123138610(مهندس باقري)

2-1)نگاهي گذرا به چگونگي عملكرد سيستم ماجان:

اين سيستم همانند بيشتر سيستم هاي توليدي- صنعتي داراي سلسله مراتبي از فعاليت ها مي باشد كه بعداً در قسمت هاي بعدي نمودار خواهد شد.

دررأس سيستم ماجان مدير ارشد قرارداد، كلاً ساختار مديريتي اين سيستم به چهاردسته (مالي، اداري، توليد، عرضه محصول و تبليغات) تقسيم مي شود.

مديريت مالي- اداري شامل حسابداري و امور اداري مي شود.

مديريت توليد، كنترل كننده قسمتهاي تهيه مولد اوليه، روابط عمومي، خط توليد، طراحي و تعمير مي باشد. مديريت عرضه محصول به دو صورت خارجي و داخلي است كه خارجي با شركت در نمايشگاههاي بين المللي و داخل به شكل عرضه درنمايندگي ها وازطريق عرضه در دفتر شركت و فروشگاه مركزي است.

مديريت تبليغات هم به 3 دسته شركت در نمايشگاههاي بين المللي (خارجي) شركت در سمينارها و ايجاد زمينه هاي معرفي مناسب كالا تقسيم مي شود.

عمليات خط توليد اين سيستم با عملكرد هاي برشكاري – جوشكاري، رن گ كاري –رويه كوبي – نجاري –سنبلاست-كنترل كيفيت QC-مونتاژ و بسته بندي مي شود البته قسمت جوشكاري خود داراي زير مجموعه اي جوشكاري اوليه و نهايي است كه جوشكاري اوليه بصورت اسكلت و كلاف زني مي باشد.

درقسمتهاي بعد خواهيم ديد كه چگونه اين سيستم فعاليت مي كند، اميد آن كه شروح مذكور در اين پروژه بتواند در شناسايي سيستم مؤثر افتد.

2-5-1) شناسايي actorها:

actorهاي (كشگرها) سيستم در اولين مرحله شناسايي شدند كه به شرح زير هستند: مدير ارشد- مشتري- حسابدار-مسئول سفارشات-مدير عرضه- مسئول عرضه (مسئول عرضه داخلي- مسئول عرضه خارجي) – مسئول توليد- مديراداري مالي- انجام دهنده امور اداري – مديرتوليد – مسئول خط توليد- نمايندگي ها- دفاتر مركزي – مدير تبليغات –(مسئول تبليغات خارجي مسئول تبليغات دالخلي) يا همان مسئول تبليغات.

2-5-2) شناسايي use case ها:

به شرح زير مي باشد:

تأييد محصول- عرضه محصول- توليد محصول- تعمير ماشين آلات- تهيه مواد اوليه – طراحي و آزمايش- خط توليد – تأييد مشتري-تهيه صورتحساب- سفارش محصول- پرداخت- چك- نقدي- اقساط- قرارداد-(انجام امور اداري- وجوه پرداختي مشتري- هزينه محصول- هزينه مواد- حسابرسي-نظارت برامور- ارائه محصول-برشكاري- جوشكاري- رنگكاري- رويه كوبي- نجاري-بسته بندي- كنترل كيفيت-سنبلاست-مونتاژه –ارائه نمايندگيها- نمايشگاههاي بين المللي-تبليغات- تبليغات داخلي-تبليغات خارجي-تأييد انتقال-كاتالوگ.

2-5-3) كشيدن use case diagram ها:

قسمت سوم «گزارش تحليل و تجزيه سيستم»

در تحليل يك سيستم مؤلفه هايي احتياج داريم كه آنها را رفته رفته بصورت سلسله وار معين خواهيم نمود. هدف از اين قسمت تجزيه و تحليل سيستم براي بدست آوردن مقدمات فاز طراحي مي باشد تادر فاز طراحي با اندكي تأمل و تغيير برروي فاز تحليل بتوانيم به خواسته هاي موردنياز دست پيدا كنيم.

درزير مراحل كار را خواهيد ديد:

3-1) پالايش use case diagram هاي فاز شناخت و بدست آوردن use case diagram مناسب براي تحليل :

براي اين منظور ما شكل 2-16 را با كمي تغيير بصورت پالايش شده درآورده و دراين بخش آورده و دراين بخش به بررسي آن مي پردازيم:

3-2) تهيه class diagram:

نحوه ايجاد كلاس دياگرام براي سيستم ماجان را به صورت مرحله به مرحله بررسي مي‌كنيم.

3-2-1) تشخيص كلاسها:

اين كار را مي توان با توجه به خلاصه اي كه در زير مطرح شده بدست آورد:

مشتري سفارش توليد كالا مي دهد، پس از آن براي كالاي خود طرح ارائه مي كند، مسئول سفارشات مشتري را به تأييد مدير مي رساند. درصورت تأييد مديريت سفارش مشتري پذيرفته مي شود و قرارداد بسته مي شود، سفارش به توليد محصول ارائه مي‌شود. توليد محصول با انجام عمليات توليد كه شامل برشكاري، جوشكاري، رنگكاري، رويه كوبي، نجاري، كنترل كيفي، بسته بندي و مونتاژ مي‌شود، پس از توليد محصول، آنرا به انبار انتقال ميدهند و ازآنجا به مشتري تحويل مي دهند يا اينكه اگر سفارش مشتري نباشد آن را به نمايندگي ها يا دفتر مركزي و نمايشگاهها منتقل مي كنند. مي توان كلاسهايي را كه بدست مي آيد با استفاده از شرحي كه درجدول شرح use case ها مطرح شده يافت.

3-2-4) تعيين خصوصيت كلاسها و عمليات كلاسها:

براي تعيين خصوصيات كلاسها، اين كار درشكل 3-2 و 3-3 با نمايش دسته بندي كلاسها به صورت خصوصيت و رفتار، هم خصوصيت كلاسها و هم رفتار و عملكرد و كلاسها مشخص شده است. البته لازم به ذكر است كه كلاس هاي كامل اين سيستم به علت كثرت همگي بيان نشده اند، بلكه فقط مهمترين كلاس ها با توجه به use case diagram هاي طراحي شده و پالايش شده دربخش تحليل استفاده ونمايش داده شده‌اند.

چگونگي عمليات كلاسها و تعامل كلاسها با هم را نيز مي توان در شكل class diagram 3-24 مشاهده كرد. دراين شكل هدف نمايش نحوه ارتباط و تعامل كلاسها با يكديگر است.

3-3) نمودا activity diagram:

براي رسم نمودار فعاليت اين سيستم با استفاده از مطالب قبل به انجام اين امر و طراحي اين نمودار پرداختيم كه درشكل صفحه بعد مشخص شده است.

البته مي توان يك دياگرام فعاليت كامل را هم ترسيم كردولي با دياگرام شكل 3-25 مي توان به نحوه كاري سفارش كالا درسيستم ماجان دست يافت.

قسمت چهارم «گزارش طراحي سيستم»

براي طراحي سيستم با توجه به آنچه درفاز تحليل بدست آمد بعنوان مقدمه به طراحي مي پردازيم. با اتمام مرحله طراحي سيستم به حالتي در مي آيد كه مرحله پياده سازي آن با توجه به طراحي بسيار ساده مي باشد. براي بهبود هر مرحله، ما فاز يا مرحله قبل را پالايش مي كنيم و تغييرات موجود در هر مرحله را به مرحله بعد قبل ارجاع مي دهيم تا پروژه ما بدون نقص باشد و خواسته ها و نيازهاي مشتري را برآورده كند.

فاز طراحي شامل چند مرحله مي باشد كه در زير به بررسي و بازكردن آن مي‌پردازيم:

4-1) پالايش مدل use case فاز تحليل:

case diagram use كه درفاز تحليل مطرح شد، يك مدل كامل بود و پالايش آن به همان صورت مي باشد پس براي اين مرحله ما use case diagram قبلي را مناسب پيشنهاد مي كنيم. اين use case diagram نشان دهنده مراحل ارتباطي actor ها و use case ها به طور كامل مي باشد.

ما براي طراحي و انجام مراحل بعد دربخشهاي بعد از همان شكل 3-1 استفاده مي‌كنيم.

4-2) use Realization :

اين بخش شامل 3 مرحله مي شود به شرح زير:

4-2-1)actviety diagram :

نمودار دياگرام activity كه درقسمت قبل، به شكل 3-25 مطرح شد، نمودار مناسب مي باشد. پس درموارد لازم از همان شكل بهره مي بريم.

4-2-2) sequence دياگرام :

نمودار دياگرام توالي كه در شكل 3-26 از قسمت قبل مطرح شد نيز يك يك نمودار كامل براي نمايش توالي فعاليت هاي سيستم مي باشد، پس درمورد نياز از همان شكل استفاده مي كنيم.

4-2-3) collaboration diagram:

اين دياگرام نحوه همكاري بين اشيا جهت انجام يك سناريو يا فعاليت را نشان ميدهد. دراين قسمت همه اشيا object سيستم و ارتباطاتشان درقالب يك دياگرام ارتباطي نمايان مي شود.

4-3) تعيين معماري سيستم

براي تعيين اين مرحله مي توان از دياگرام هاي DFD، و يا context هاي مربوطه استفاده كرد كه نمونه اي از آن درشكل 1-2 آمده و يا دياگرام هاي شكل چارچوبي نمايندگي ها درشكل 2-1 نيز موجود است.

اما براي معماري ما يك DFD ساده طراحي كرده ايم و سپس FHD آنرا بدست آورده‌ايم كه از مدل جريان هاي تراكنشي و تبديلي درآن بهره برده مي شود.

ما بنا را براين مي گذاريم كه مشتري براي درخواست با يك مسئول ثبت درخواست يا يك صفحه كنترل درخواست مشتري روبرو است و از آن جا اطلاعات به سيستم منتقل شده و درپايان نتيجه هاي موردنظر در صفحه نمايشي يا بوسيله يك مسئول اعلام نتايج به مشتري اعلام شود دراين حالت DFD آن بصورت شكل زير مي باشد. و سپس به FDH تبديل مي شود تا مراحل معماري سيستم طراحي شود. البته اينكه سيستم دو فيلتر يا پوشش را در سرراه مشتري قرار مي دهد كاربسيار مهم و مفيدي در امنيت سيستم ايجاد مي كند و غير از اين نفوذ هر فرد عادي يا غير مجازي بطور عملي يا غيرمجازي بطور عملي و به راحتي جلوگيري مي شود.

در DFD مذكور اطلاعات پس از درخواست مسئول سفارشات به قسمتهاي مختلف از جمله مديريت براي تأييد، قرار داد براي بستن قرارداد، حسابداري براي تعيين هزينه ها و قيمتها و خط توليد براي توليد كالاي سفارشي مشتري مي رود.

درپايان هريك از اين بخش ها يا نتيجه حاصله دريك نمايش پيام وضعيت، پديدار مي شود و به مشتري نمايانده مي شود.


پروژه بررسي سيستم ماجان


مقاله بررسي سيستم ماجان


دانلود تحقيق بررسي سيستم ماجان


بررسي سيستم ماجان


سيستم


ماجانمقاله


بررسی


سيستم


ماجان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی سیستم ماجان - مقاله‌جو

دانلود مقاله در مورد بررسی سیستم ماجان 6,000 تومان 1-1) سر شناسنامه سیستم: بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبیعت را در کارهای مختلف خود مد نظر داشته و دارد .

مقاله بررسی سیستم ماجان

مقاله بررسی سیستم ماجان دسته: مقاله بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 قیمت : 3,800 تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود ...

مقاله بررسی سيستم های فتوولتائيک یکپارچه با ساختمان در ...

مقاله بررسی سيستم های فتوولتائيک یکپارچه با ساختمان در معماری نوین برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید. فنی مهندسی و علوم پایه. اختر فیزیک برق و الکترونیک حسابداری علوم ریاضی علوم شیمی علوم فیزیک مهندسی شیمی مهندسی صنایع ...

مقاله بررسی سیستم ماجان | مقالات

تحقیق بررسی سیستم ماجان;پژوهش بررسی سیستم ماجان;مقاله بررسی سیستم ماجان;دانلود تحقیق بررسی سیستم ماجان;بررسی سیستم ماجان;سیستم مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش دریافت فایل مقاله

تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن – cfu204

خرید مقاله تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن از download. دانلود فایل pdf تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن از download. دانلود مقاله تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن از www

سیستم باربر جانبی؛ بررسی رفتار و عملکرد انواع سیستم های ...

دانلود رایگان 5 ویدئو انتخاب انواع سیستم های باربر جانبی؛ بیان نکات اجرایی و مقایسه کلی7 نوع سیستم سازه ای از جمله سیستم دو گانه، سیستم قاب خمشی، سیستم دیوار برشی بتنی و فولادی، سیستم قاب ساختمانی ساده و سیستم های با ...

دانلود مقاله سيستم ماجان(رشته نرم افزار )

دانلود مقاله نرم افزار و سخت افزار های کامپیوتری در رشته مکانیک خودرو نرم افزار و سخت افزار های کامپیوتری در رشته مکانیک خودرومعرفی نرم افزار AutoCad : نام نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود.

دانلود مقاله : بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد ...

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد کیفیت ایمنی معدن زغال سنگ . عنوان انگلیسی. The Study of Management Information System for Coal Mine Safety Quality Standardization. کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی; 7428: 2011: 7 صفحه PDF: 8 صفحه WORD ...

مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت

مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۱ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت نمایش داده می شود، علاوه بر آن ...

مقاله سیستم ماجان - txtarticle.rozblog.com

مقاله,سیستم,ماجان,,مقاله سیستم ماجان سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

مقاله کنفرانس: تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در ...

در اين مقاله به بررسي فرايند تهيه و توزيع آب آشاميدني و مشكلات و خطرات بالقوه كيفيت آب جهت به كار گيري استراتژي هاي جديد،ارائه روش ها و تكنيك هاي نوين و موثرتر به منظور ارتقاء كيفيت آب آشاميدني كه در معرض طيف وسيعي از آل�

مقاله سیستم ماجان - txtarticle.rozblog.com

مقاله,سیستم,ماجان,,مقاله سیستم ماجان سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود مقاله در مورد بررسی سیستم ماجان - مقاله جو

دانلود مقاله در مورد بررسی... 1-1) سر شناسنامه سیستم: بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبیعت را در کارهای مختلف خود مد نظر داشته و دارد . که نمونه های بارز و وافری از آن را می توان حتی در

دانلود مقاله : بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد ...

بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد کیفیت ایمنی معدن زغال سنگ . عنوان انگلیسی. The Study of Management Information System for Coal Mine Safety Quality Standardization. کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی ترجمه فارسی; 7428: 2011: 7 صفحه PDF: 8 صفحه WORD ...

تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن – cfu204

خرید مقاله تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن از download. دانلود فایل pdf تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن از download. دانلود مقاله تحقیق بررسی سيستم‌ هاي تراكشن راه‌ آهن از www

مقاله بررسی سیستم ماجان

مقاله بررسی سیستم ماجان مقاله سیستم ماجان در 43 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی مقاله بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل 74 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 43 فروشنده فایل کد کاربری 9206 تمام فایل ها مقاله سیستم ماجان در 43 صفحه ورد ...

مقاله بررسی سيستم های فتوولتائيک یکپارچه با ساختمان در ...

مقاله بررسی سيستم های فتوولتائيک یکپارچه با ساختمان در معماری نوین برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید. فنی مهندسی و علوم پایه. اختر فیزیک برق و الکترونیک حسابداری علوم ریاضی علوم شیمی علوم فیزیک مهندسی شیمی مهندسی صنایع ...

مقاله سیستم ماجان - txtarticle.rozblog.com

مقاله,سیستم,ماجان,,مقاله سیستم ماجان سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق

8 صفحه - 3000 تومان ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45 70 صفحه - 25000 تومان ترجمه مقاله و تحقیق - مطالعات بر روی ماهیان آبسنگی در آبهای مرجانی جزایر ایران در خلیج فارس 2

دانلود مقاله سيستم ماجان(رشته نرم افزار )

دانلود مقاله نرم افزار و سخت افزار های کامپیوتری در رشته مکانیک خودرو نرم افزار و سخت افزار های کامپیوتری در رشته مکانیک خودرومعرفی نرم افزار AutoCad : نام نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود.

مقاله بررسی سیستم ماجان - rozblog.com

مقاله بررسی سیستم ماجان مقاله سیستم ماجان در 43 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی مقاله بازدید ها 2 فرمت فایل doc حجم فایل 74 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 43 فروشنده فایل کد کاربری 9206 تمام فایل ها مقاله سیستم ماجان در 43 صفحه ورد ...

دانلود مقاله در مورد بررسی سیستم ماجان - مقاله جو

دانلود مقاله در مورد بررسی... 1-1) سر شناسنامه سیستم: بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبیعت را در کارهای مختلف خود مد نظر داشته و دارد . که نمونه های بارز و وافری از آن را می توان حتی در

تحقیق و مقاله درباره مالیات

تحقیق و مقاله درباره مالیات . 0 0. ر بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنه

پايان نامه‌هاي دفاع شده

تبيين تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد سازماني مبتني بر كارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شعب بانك اقتصاد نوين) مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد غلامرضا اب دار ۱۵۰۲۹۶۰۸۱: ۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مسعود كي

مقاله کنفرانس: تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی در ...

در اين مقاله به بررسي فرايند تهيه و توزيع آب آشاميدني و مشكلات و خطرات بالقوه كيفيت آب جهت به كار گيري استراتژي هاي جديد،ارائه روش ها و تكنيك هاي نوين و موثرتر به منظور ارتقاء كيفيت آب آشاميدني كه در معرض طيف وسيعي از آل�

مقاله سيستم ماجان(رشته نرم افزار ) تحت pdf

مقاله سيستم ماجان(رشته نرم افزار ) تحت pdf دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سيستم

مقاله بررسی سیستم ماجان

مقاله بررسی سیستم ماجان دسته: مقاله بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 قیمت : 3,800 تومان بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود ...

کارآفرینی کارگاه تولید شفت فولادی

طراحي پايدار فضاهاي عمومي با تأکيد بر پياده راه سازي به منظور بهبود زيست محيطي شهرها

فن آوری اطلاعات, افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و مدیریت منابع انسانی

گزارش كارآموزي شرکت گاز

تجزیه و تحلیل مالیه شهرداری به روش سیستمی

گزارش کار اموزی رشته مهندسی کشاورزی(کشت و صنعت امام خمینی(ره)_ابیاری نیشکر)

برداشت از بناهای تاریخی

تحقیقی در مورد كاربرد اشعه ايكس

طرح توجیهی و کار افرینی احداث آموزشگاه علوم رايانه

نقشه پراکندگی کاربری مسکونی شهر زواره