دانلود رایگان


مقاله بررسی راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مقاله بررسي راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور در 14 صفحه ورد قابل ويرايش

مقدمه:

آنفلونزاي طيور (طاعون طيور يا فلور پرنده) بيماري بالقوه بسيار مخربي بوده كه غالباً در جوجه ها، بوقلمونها، اردكها و غازها تظاهر مي كند، گرچه تعداد بسيار زيادي از گونه هاي ديگر پرندگان ممكن است آلوده و بصورت يك ناقل تبديل گردند. در 84-1983 شيوع بيماري در پنسيلوانياي آمريكا باعث مرگ و كشتار بيش از 20 ميليون پرنده گرديد. شيوع بيماري در ايتاليا در ماه مي سال 2000 باعث مرگ بيش از 14 ميليون پرنده شد. شيوع اخير بيماري در آسيا تاكنون 12 كشور را در منطقه از اواخر سال 2003 تا كنون آلوده نموده است كه آمار تلفات و زيانها در حال محاسبه مي باشد.

بيماري

بيماري آنفلوانزاي طيور در اثر يك ويروس آنفلوانزا مي تواند ايجاد گردد. ويروس اين گروه از لحاظ شدت بسيار گسترده اند. برخي سويه ها (بخصوص سروتيپهاي H7 , H5 ) بسيار بيماريزا و مسري بوده كه قادر به ايجاد مرگ و مير به ميزان بيش از 90 درصد در برخي گله ها مي گردند. عفونت توسط سويه H5N1 موردي است كه اخيراً در آسيا به انسان سرايت نموده و تعداد بسياري را آلوده نموده است. با عفونت ويروسي بسيار حاد علائم كلنيكي ممكن است بصورت مرگ و مير بالا ناگهاني، احتمالاً با شروع تب و يا دپرس شدن شديد ظاهر يابد. علائم التهاب مخاط چشم، حركت سريع چشمها، التهاب سينوسها و سر سيانوزه متورم ممكن است در پرندگان مبتلا مشاهده گردد. شكل خفيفتر بيماري ممكن است بصورت علائم تنفسي غير اختصاصي تظاهر كند. در گله هاي مادر و تخمگذار علائم بصورت كاهش شديد و ناگهاني توليد يا افزايش تعداد تخم مرغهاي پوست نازك و نرم (لمبه) بروز نمايد.

انتشار بيماري

پرندگان مهاجر بخصوص پرندگان آبزي، عمده ترين منابع ويروسهاي آنفلونزا محسوب گرديد كه موجب شروع شيوع گسترده بيماري در آسيا گرديده اند. پرندگان مهاجر با توجه به رفتار مهاجرتي آنها از طريق مدفوع، قادر به انتقال و انتشار ويروسها بطور گسترده از منطقه كشور يا قاره اي به منطقه ديگر مي باشند و شيوع بيماري غالبا در نزديكي مسيرهاي مهاجرتي آنها اتفاق مي افتد. پرندگاني كه مسيرهاي طولاني پرواز مي كنند، خسته و تحت استرس بوده و دفع ويروس در اين هنگام به دليل جستجو براي منابع غذايي در مكانهاي طيور تجاري افزايش يافته و در اين مواقع احتمال آلودگي پرندگان تجاري فزوني مي يابد.

انتشار آلودگي به پرندگان منطقه اغلب از طريق آلودگي به وسيله مدفوع پرندگان آلوده رخ مي‌دهد. تماس مستقيم با مدفوع توسط پرندگان يا انتقال بصورت غير مستقيم از طريق پرسنل و تجهيزات به فارمهاي طيور از مهمترين راههاي انتقال عامل بيماري محسوب مي گردد. انسان مسلما مهمترين راه انتقال بيماري در داخل مناطق توليد طيور مي باشد. پرسنل از طريق لباس، چكمه، وسايل و دستها، ويروس را از يك سالن به سالن ديگر منتقل مي نمايند. حشرات و جوندگان ممكن است بعنوان ناقلين مهم منطقه اي عمل نمايند. حركت در داخل منطقه پرورش طيور مي تواند بسرعت از طريق ذيل صورت پذيرد:

1- تجهيزات حمل مواد غذايي

2- انتقال پرندگان بيمار و مرده

3- سرنگهاي واكسيناسيون

4- وسايل جمع آوري مرغ

5- مهندسين

6- دامپزشكان

7- رفت و آمد كارگري

كنترل

الف- تشخيص سريع و مراقتب دقيق كه اين تشخيص توسط جداسازي و شناسايي ويروس از لاشه ها و پرندگان در آزمايشگاه به تأييد مي رسد.

ب- نظارت دقيق بر قرنطينه ها و اعمال محدوديت در ورود پرندگان ضروري است.

ج- واكسيناسيون عليه سروتيپهاي H7 , H5 در مناطقي كه اين سويه ها موجود مي باشند.

د- بالاترين استاندارهاي امنيت زيستي (بيوسكوريفي) در فارم و منطقه بمنظور جلوگيري از انتشار در جمعيت طيور منطقه رعايت شود.

اصول امنيت زيستي مناسب

مناطق اطراف سالنها مي بايست توسط مواد و سطوحي كه قابل شستشو و ضد عفوني بوده، كاملاً محصور گرديده تا احتمال انتقال آلودگي از وسايل نقليه چكمه و غيره به سالن جلوگيري گردد. استفاده از ضد عفوني كننده هاي قوي و ضد ويروس و ضد باكتري نظير ويرو-گارد شركت Fam Carelntemational در اين موارد بسيار موثر و كمك كننده مي باشد.

امكان جلوگيري از تردد افراد غير مجاز تا حد امكان جلوگيري نمود و در خصوص بازديد كنندگان نيز بايست دستور العمل دقيق در خصوص تعويض لباس و كفش اعمال گردد. از تردد بي مورد كاركنان تا حد امكان جحلوگيري گردد. بطور مرتب و بر اساس برنامه تدوين شده حوضچه هاي ضد عفوني مناسب توسط ضد عفوني كننده مناسب از قبيل فارم- گارد، اولترا- گارد و يا ويرو – گارد پر كردند. تا حد امكان از ورود وسايل نقليه به داخل فارم جلوگيري گردد و در صورت ورود حتما مي بايست از داخل حوضچه هاي ضد عفوني عبور نمايند. جهت بازديد كنندگان لباس و چكمه تهيه گردد و بازديد كنندگان بايستي حتما دوش گرفته و كليه لباسها را تعويض نمايند. چنانچه وسايلي مي بايست وارد فام گردند، بايد ضد عفوني شوند. در فامها،‌ آب آشاميدني از اهميت بسزايي برخوردار است كه كل سيستم توسط ضد عفوني كننده مناسب نظير ويرو-گارد ضد عفوني و درب مخازن گذاشته شود.

گارد ضد عفوني و توسط سيستم انتقال به داخل سالنها هدايت گردد. طي يك برنامه منظم نظارتي با استفاده از طراحي، ساختار، اصلاحات مناسب و تركيبات موثر و تاييد شده از ورود جوندگان، پرندگان وحشي و كرمها داخل سالنها جلوگيري نماييد. در مورد اجراي برنامه هاي بيوسمكيوريتي چك ليستهاي خاصي تنظيم و بطور منظم برنامه هاي لازم را اجرا نماييد. ويرو-گارد در غلظت 1:320 و اولترا-گارد در غلظت 1:250 قادر به از بين بردن ويروس انفوانزا طيور مي باشند.

آب آشاميدني توسط ويرو- منطقه متوقف نمايد تلفات زياد، محدوديت در جابجايي طيور، كشتار اجباري و ضررهاي وطولاني مدت در بازرگاني بين المللي مي تواند در زمان كوتاه صنعت طيور يك كشور را تخريب نمايد. برنامه هاي كنترلي مناسب و مراقبتهاي دقيق و اجراي برنامه هاي بيوسكيوريتي مي تواند در پيشگيري از ورود سويه هاي بيماريزا به داخل فارم جلوگيري نمايد. مي بايست در ابتداي مواجه با ويروس با اعمال برنامه هاي موثر از تكثير و انتشار ويروس جلوگيري نمود.استرس محيطي:

افزايش و كاهش بيش از اندازه دماي محيط، هر دو استرس محيطي محسوب مي‌شوند و در عمل اثرات مضر مشابهي بر صفات اقتصادي صنعت طيور بر جاي مي گذارند. تحت شرايط استرس هواي گرم،‌ مصرف خوراك كاهش مي يابد تا با كاستن از حرارت متابوليك، سبب كاهش دماي بدن گردد. اما از طرف ديگر كاهش مصرف خوراك سبب مي شود مواد مغذي مورد نياز براي رشد و توليد مثل به اندازه كافي تأمين نشود. شيوع ترين استرس محيطي تجربه شده افزايش ناگهاني دماي محيط است كه سبب مرگ و مير در گله هاي گوشتي مي گردد. حساس ترين گله هاي معمولاً بيش از 4 هفته سن دارند. در زمان استرس حرارتي حاد افزودن مكمل ويتامين C به جيوه جوجه ها سبب توليد پايدار كوتيكوسترون و در نتيجه تأمين انرژي مورد نياز براي دفع گرما خواهد شد.


پروژه بررسي راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور


مقاله بررسي راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور


دانلود تحقيق بررسي راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور


بررسي راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور


راه‌


مقاله


بررسی


راه‌كارهاي


مقابله


با


آنفلونزاي


طيور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازماندهی و برنامه ریزی ...

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازماندهی و برنامه ریزی تمرین در 35 اسلاید . دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازماندهی و برنامه ریزی تمرین در 35 اسلاید. دانلود رایگان. پاورپوینت کامل و جامع با عن�

مقاله راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور

همراه با هدیه شگفت انگیز [caption id="attachment_13109" align="aligncenter" width="768"] آموزش ورد[/caption]

بررسی راه‌كارهای مقابله با آنفلونزای طیور

بررسی راه‌كارهای مقابله با آنفلونزای طیور دسته: علوم پایه بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله بررسی راه‌كارهای مقابله با آنفلونزای طیور در 14 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 5,000 ...

دانلود مقاله راه‌كارهاي مقابله با تهديدات نظامي آمريكا منابع:

دانلود مقاله مقابله با تهدیدات و جنگ نرم مقابله با تهدیدات و جنگ نرمراهبردهاى امنیتى ایران در مقابله با جنگ نرم مخالفان / دفاع نرمگفتار دوم: پاداستراتژى جمهورى اسلامى ایران براى مهار دکترین براندازى نرمتوصیه مى شود ...

تحقیق در مورد راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور

تحقیق در مورد راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور ,تحقیق در مورد راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور ,سایت علمی و پژوهشی آسمان

لیست عناوین کشاورزی،شیلات،اموردامی و طیور

805 – مقاله مربوط به نگهداری مواد غذایی 75 ص ... 1015 – راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور 15 1016 – گزارش كارآموزي – مطالعاتي در زمينه‌هاي حشره‌شناسي، آفات گياهي و حشره‌كش‌ها 278 1017 – گزارش كارآموزي – مطالعاتي پراكنده در ...

لیست عناوین کشاورزی،شیلات،اموردامی و طیور(1548 عنوان)sasa

1014 - كوكسيديوز (بيماري انگلي طيور) 48. 1015 - راه‌كارهاي مقابله با آنفلونزاي طيور 15. 1016 - گزارش كارآموزي – مطالعاتي در زمينه‌هاي حشره‌شناسي، آفات گياهي و حشره‌كش‌ها 278

مقاله راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور

همراه با هدیه شگفت انگیز [caption id="attachment_13109" align="aligncenter" width="768"] آموزش ورد[/caption]

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده

469 بررسی راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور 19 صفحه فایل ورد. راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور مقدمه: آنفلونزاي طيور (طاعون طيور يا فلور پرنده) بيماري بالقوه بسيار مخربي بوده كه غالباً در جوجه ها، بوقلمونها، اردكها ...

مرکز مشاوره و روانشناسی الهام

مهارت های رویارویی با مسائل سالمندی بررسی مشکلات سالمندان، خانواده و سالمندی، راههای شاد زیستن برگزاری کارگاههای گروهی و مجازی آماده همکاری با مدارس ، موسسات و ادارات و سازمانها می باشد شماره های تماس 77131165 021 – 77209094 021

مقاله راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور

همراه با هدیه شگفت انگیز [caption id="attachment_13109" align="aligncenter" width="768"] آموزش ورد[/caption]

تحقیق در مورد راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور

تحقیق در مورد راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور ,تحقیق در مورد راه كارهاي مقابله با آنفلوانزاي طيور ,سایت علمی و پژوهشی آسمان

فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راهکارهاي مقابله با آن

هدف: هدف از نگارش این مقاله بررسی مفاهیم "فقر اطلاعاتی" در جوامع بشری است. ... فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راه‌كارهاي مقابله با آن. تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي. ۱۶ (۱)، ۱۷۱-۱۸۴. + نوشته شده در چهارشنبه سوم ...

فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راهکارهاي مقابله با آن

هدف: هدف از نگارش این مقاله بررسی مفاهیم "فقر اطلاعاتی" در جوامع بشری است. ... فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راه‌كارهاي مقابله با آن. تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي. ۱۶ (۱)، ۱۷۱-۱۸۴. + نوشته شده در چهارشنبه سوم ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازماندهی و برنامه ریزی ...

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازماندهی و برنامه ریزی تمرین در 35 اسلاید . دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سازماندهی و برنامه ریزی تمرین در 35 اسلاید. دانلود رایگان. پاورپوینت کامل و جامع با عن�

فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راهکارهاي مقابله با آن

هدف: هدف از نگارش این مقاله بررسی مفاهیم "فقر اطلاعاتی" در جوامع بشری است. ... فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راه‌كارهاي مقابله با آن. تحقيقات اطلاع‌رساني و كتابخانه‌هاي عمومي. ۱۶ (۱)، ۱۷۱-۱۸۴. + نوشته شده در چهارشنبه سوم ...

ضرورت توجه به برنامه ریزی ساختاری و مشاركت شهروندان در توسعه مدیریت شهری

بازنگری حدود مداخله طراحی شهری در ابنیه معماری ایران

فرایند کلی برنامه استراتژیک و جایگاه چشم انداز در آن

مکان های عمومی و فضای شهری

مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285

چشم اندازسازي مشارکتي در فرايند راهبرد توسعه شهري (CDS) (نمونه مورد مطالعه شهر مراغه)

جلد دهم کتاب سبز-فضاههای فرهنگی ، ورزشی وتفریحی بصورت ورد قابل ویرایش

طرح توجیهی و کار آفرینی تخت کفش پی وی سی

تحقیقی در مورد خط و نقطه و كاربرد آنها در گرافيك

بررسی حس مکان و عوامل شکل دهنده آن