دانلود رایگان


بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل مقدمه :

در دنياي پيچيده ، هيچكس بي نياز از تعليم وتربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظيمي از زندگي انسآنها شده است . لحظاتي را به خاطر مي آوريم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صداي يكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسي ، دلهره واضطراب ناشي از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدين موجب نفرت وگريز ما از كلاس درس ومحيط آموزشي مي شد .راستي چرا ؟! چرا فعاليتهاي آموزشي نتوانست مارابا محيط آموزش مأنوس ، وبه ياد گيري علاقه‌مند كند ؟ چرا فعاليتهاي مدرسه با تهديد اصرار معلمان صورت مي گرفت؟ چرا شاگردان از تعطيل شدن مدرسه احساس رضايت وخوشحالي مي‌كردند؟ مقصر اصلي جه كسي بود؟ معلم ناتوان وناآگاه يا شاگرد بي‌علاقه و بي‌استعداد؟ آيا معلمان تعليم وتربيت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب يادگيري و زمينه‌هاي شكوفايي استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌يا انتخاب روش‌هاي تدريس به درستي انجام نشده است؟ اگاهي و شناخت معلم از اصول و روشهاي تعليم و تربيت عامل مهمي ‌است كه مي‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ مويد سازد. معلم بايد قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهي از فرايند تدريس، نيازهاي آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌يي‌هاي ايشان به ايجاد وضعيت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بيان مسئله : چه رابطه‌اي بين نوع انتخاب روش تدريس و تأثير آن در يادگيري دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضيه : بين نوع انتخا‌ب روش تدريس و تأثير آن درياد گيري دانش‌آموزان همبستگي وجود دارد‌.

اهداف :

- معرفي روشهاي سنتي و جديد تدريس در نظام آموزش .

- نقد و بررسي روش‌هاي مختلف تدريس و تأثير نوع ‌انتخاب آنها در ياد‌گيري دانش‌آموزان.

- بررسي محاسن ومعايب استفاده از روشهاي مختلف تدريس.

جامعه آما‌ري: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 9 تهران هستند .

تقسيم بندي دانش‌آموزان درسه پايه اول ، دوم ، وسوم راهنمايي مي‌باشد .

تحقيق مورد نظر در بررسي روش‌هاي تدريس مختلف وتأثير آنها برروي دانش‌آموزان است.

نمونه گيري: تعداد كل دانش آموزان300نفر مي‌باشد .ودرهرپايه3 كلاس وجود دارد .

تعداد دانش آموزان هركلاس تقريبأ 33 نفراست .

«فهرست»

فصل اول :
موضوع ..................... 1
مقدمه ............. 1
بيان مسئله ................... 2
فرضيه .......................... 2
اهداف ..................... 2
جامعه آماري ................. 2
نمونه گيري....................... 2
تعاريف واصطلاحات................... 3
فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق
مقدمه...................... 4
معرفي روشهاي مختلف تدريس.............. 4
بخش اول : برسي روشهاي سنتي و تأثيرآنها در يادگيري دانش آموزان. 5
روش حفظ وتكرار............. 5
محاسن ومحدوديتهاي روش حفظ وتكرار........ 6
روش سخنراني........... 7
مراحل اجراي روش سخنراني............. 8
محاسن و معايب محدوديتهاي روشهاي سخنراني........ 26
نتيجه............. 31
روش پرسش وپاسخ................... 32
هدف از روش پرسش وپاسخ......... 34
محاسن ومحدوديتهاي روش پرسش وپاسخ..... 34
روش نمايش (نمايش علمي )......... 35
مراحل اجراي روش نمايش............. 35
محاسن ومحدوديتهاي روش نمايش............. 37
روش ايفاي نقش .............. 38
فنون كلي اجراي نمايش ............ 39
مراحل اجراي روش ايفاي نقش.......... 39
روش گردش علمي ............ 41
روش بحث گروهي............. 46
چه دروس و موضوعاتي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس كرد؟. 47
درچه موقعيتي ويراي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده كرد؟... 49
مراحل اجراي روش بحث گروهي.......... 50
محاسن ومحدوديتهاي روش بحث گروهي ........... 61
روش آزما يشگاهي(آزمايشي)................ 62
محاسن ومحدوديتهاي روش آزمايشي........ 65
خلاصه .................. 66
بخش دوم : بررسي روشهاي تدريس جديد وتأثير آنها در ياد گيري دانش آموزان70
روشهاي آموزش انفرادي................ 71
هدفهاي آموزش انفرادي............ 72
طرح كلر وسطوح مختلف آن.............. 75
روشهاي مختلف آموزش انفرادي......... 79
سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي.......... 88
خلاصه........ 95
روش مسأله اي............... 96
شرايط اجراي روش مسأله اي............ 96
چگونگي اجراي روش مسأله اي.......... 97
محاسن ومحدوديتهاي روش مسأله اي............ 99
روش واحدها............................. 100
ويژگي روش واحدها....................... 101
مراحل اجراي روش واحدها..................... 102
روش واحد موضوع........................... 104
ويژگيهاي روش واحد موضوع..................... 104
محاسن ومحدوديتهاي روش واحد موضوع......... 105
روش واحد تجربي ................ 106
ويژگيهاي روش واحد تجربي........................ 106
نمونه اي از يك واحد تجربي ....... 107
روش واحد طرح...................... 109
ويژگي هاي روش واحد طرح ............ 109
محاسن ومحدوديتهاي روش واحد طرح ............ 111
خلاصه ................ 112
فصل سوم طرح تحقيق
متغييرها....... 116
جامعه آماري ونمونه گيري هاي مختلف توسط دانشمندان....... 116
جامعه اماري ونمونه گيري محقق............... 120
جدول........... 123
نمودار ............. 123
آمار توصيفي........... 124
شاخص مركزي........... 125
فصل چهارم:
نتيجه گيري............. 126
پيشنهادات............. 127
رد يا قبول فرضيه................... 127
فرم خام......... 128
منابع مأخذ............. 129
واژه نامه ........................... 131


روشهای تدریس سنتی


روشهای تدریس جدید


تاثیر یادگیری دانش آموزانبررسي


روشهاي


تدريس


سنتي


جديد


تاثيرآنها


در


يادگيري


دانش


آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش ...

فایل بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان. فایل بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان . فایل بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده. فایل طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء ...

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر ...

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان شرح مختصر: موضوع پایان نامه : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد وتأثير آنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقة9 آموزش وپرورش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

روانشناسی و موفقیت ; درسی ، دانشگاهی. دانشگاهی. جزوه; فروشگاه; تماس با ما; ارسال تیکت; ورود ثبت نام. خانه; فروشگاه; تماس با ما; ارسال تیکت; پنل کاربری; سبد خرید 0 سبد خرید 0. سبد خرید شما خالی است. فایلار ...

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش ...

دانلود رایگان بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 9 تهران، دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی با موضوع

دانلود مقاله بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در ...

فصل اول :موضوع : بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد وتأثير آنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقة9 آموزش وپرورش شهر تهران. مقدمه :در دنياي پيچيده ، هيچكس بي نياز از تعليم وتربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه ودر ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

مقاله بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی ...

پروژه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در ...

– معرفي روشهاي سنتي و جديد تدريس در نظام آموزش . – نقد و بررسي روش‌هاي مختلف تدريس و تأثير نوع ‌انتخاب آنها در ياد‌گيري دانشآموزان. – بررسي محاسن ومعايب استفاده از روشهاي مختلف تدريس.

تحقیق بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

سبد خرید شما خالی است. ورود / ثبت نام. نام کاربری. رمز عبور

پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد یادگیری

– معرفي روشهاي سنتي و جديد تدريس در نظام آموزش . – نقد و بررسي روش‌هاي مختلف تدريس و تأثير نوع ‌انتخاب آنها در ياد‌گيري دانشآموزان. – بررسي محاسن ومعايب استفاده از روشهاي مختلف تدريس.

نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در ...

نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان براي دانلود اين فايل بر روي ادامه توضيحات کليک کنيد تا لينک دانلود اين فايل را که ارزان ترين فايل در اينترنت ميباشد مشاهده کنيد لينک دانلود:

تحقیق بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

سبد خرید شما خالی است. ورود / ثبت نام. نام کاربری. رمز عبور

17- پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها ...

۱۷- پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر . قیمت : ۷۰۰۰ تومان (هفت هزارتومان ) برای خرید بر روی لینک زیر کلیک نمائید و اطلاعات ( در ردیف اول : نام و نام خانوادگی ، در ردیف دوم ...

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تأثير آنها در يادگيري ...

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تأثير آنها در يادگيري دانشآموزان دختر مقطع راهنمائي

پایان نامه تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش ...

تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان پایان نامه رشته مدیریت آموزشی پایان نامه رشته علوم تریبتی ,پایان نامه تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان ,سایت علمی و پژوهشی آسمان

پایان نامه تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش ...

تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان پایان نامه رشته مدیریت آموزشی پایان نامه رشته علوم تریبتی ,پایان نامه تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان ,سایت علمی و پژوهشی آسمان

فایل بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش ...

فایل بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان. فایل بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان . فایل بررسي عملکرد مديران تحصيل کرده و غير تحصيل کرده. فایل طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء ...

دانلود پروژه رشته روانشناسی : بررسي روشهاي تدريس سنتي و ...

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي . برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان ...

تحقیق بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

سبد خرید شما خالی است. ورود / ثبت نام. نام کاربری. رمز عبور

تحقیق نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در ...

تحقیق نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان. ۰۰:۰۷. نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري . manshahr. ۲۷ بازدید . ۲ سال پیش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و ... پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران همراه با پرسشنامه ، نمودار ، جدول و ... خرید و دانلود پایان ...

انواع روشهای تدریس سنتی | آربیتا فایل

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی روشهای تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان با ... معرفي روشهاي سنتي و جديد تدريس در نظام آموزش . – نقد و بررسي روش‌هاي … پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر ...

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تأثير آنها در يادگيري ...

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تأثير آنها در يادگيري دانشآموزان دختر مقطع راهنمائي

پایان نامه بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تأثیر آنها در ...

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد وتأثير آنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي ... نقد و بررسي روش‌هاي مختلف تدريس و تأثير نوع ‌انتخاب آنها در ياد‌گيري دانشآموزان. بررسي روشهاي تدريس ...

تحقیق نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در ...

تحقیق نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان. ۰۰:۰۷. نمونه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري . manshahr. ۲۷ بازدید . ۲ سال پیش ...

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش ...

مقاله بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی ...

تحقیق بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري

سبد خرید شما خالی است. ورود / ثبت نام. نام کاربری. رمز عبور

17- پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها ...

۱۷- پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر . قیمت : ۷۰۰۰ تومان (هفت هزارتومان ) برای خرید بر روی لینک زیر کلیک نمائید و اطلاعات ( در ردیف اول : نام و نام خانوادگی ، در ردیف دوم ...

پروژه کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سيرخراسان

شیت طرح ۳-شهرک نوید-شمال غرب مشهد

ارﺗﻘﺎء ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺑﻮﻣﻴﺎن در ﺳﺎﺣﻠﻲ ي

جزوه مدل شرح کامل

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی نرم افزار پارس لن

آموزش حرفه ای تافل بخش چهارم

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو

عابر پياده در سامان دهي حمل و نقل شهري

دوچرخه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

راهنماي نصب و استفاده از تبخير كننده شركت كالاي گاز بوتان