دانلود رایگان


بررسي رابطه بين هزنه دولت و رشد اقتصادي در ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج

مصرفی و مخارج سرمایه گذاري انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاري

انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

سرمایه گذاري انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

فهرست مطالب
فصل اول – کلیات
مقدمه ........... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3
1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3
1-4 اهداف تحقیق ................. 3
1-5 روش انجام تحقیق ........... 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5
2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت....... 10
2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ......... 10
2-2-2 مكتب فیزیوکراسی .......... 11
2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13
الف- آدام اسمیت ........... 13
ب- ژان باتیست سه .............. 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17
د- دیوید ریکاردو ............... 18
هـ- جان استوارت میل ................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23
الف- فردریک باستیا .................. 23
ب- شارل دونوایه ................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31
2-2-7 مكتب کینزیسم ............... 33
2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ............. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه .......... 54
4-2 ساختار مدل ............... 55
4-3 تبیین مدل ................ 58
فصل پنجم – تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج
5-1 مقدمه ................ 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66
5-5 منابع آماری .................... 67
5-6 نتایج تخمين الگو ........................... 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتيجه گيري ......... 85
ارائه پيشنهادات.................. 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ...................... 91
نتایج کامپیوتری ........................ 94
جدول‌های آماری .................. 101
فهرست منابع 102


هزینه دولت


رشد اقتصادیبررسي


رابطه


بين


هزنه


دولت


رشد


اقتصادي


در


ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران 120 ص. فصل اول – کلیات . مقدمه 1. 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2 . 1-2 ضرورت انجام تحقیق 3 . 1-3 فرضیه های تحقیق 3 . 1-4 اهداف تحقیق 3

SID.ir | متغيرهاي جمعيتي، اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی متغيرهاي جمعيتي، اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه رشد و توزيع درآمد در ايران

رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد از ديرباز مورد توجه سياست گذران و برنامه ريزان اقتصادي بوده است. همواره اين دغدغه وجود داشته که آيا براي تسريع در رشد اقتصادي بايد سطحي از نابرابري را پذيرفت و آيا براي بهبود در توزيع ...

فهرست مطالب: بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 4 فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع 2-1 تعریف دولت و ماهیت آن 5 2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت10 2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم 10 2-2-2 مكتب فیزیوکراسی 11

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه رشد و توزيع درآمد در ايران

رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد از ديرباز مورد توجه سياست گذران و برنامه ريزان اقتصادي بوده است. همواره اين دغدغه وجود داشته که آيا براي تسريع در رشد اقتصادي بايد سطحي از نابرابري را پذيرفت و آيا براي بهبود در توزيع ...

تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران | جعبه

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران. ۱۰ بازدید . ۲ سال پیش. تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران . ۰۰:۰۷

دانلود مقاله بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ...

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران در word . پیشگفتار. الف. چکیده.ت. فصل اول: کلیات (طرح تحقیق) مقدمه. 1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

دانلود مقاله بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ...

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران در word . پیشگفتار. الف. چکیده.ت. فصل اول: کلیات (طرح تحقیق) مقدمه. 1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران 120 ص. فصل اول – کلیات . مقدمه 1. 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2 . 1-2 ضرورت انجام تحقیق 3 . 1-3 فرضیه های تحقیق 3 . 1-4 اهداف تحقیق 3

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران ...

دسته: اقتصاد, پايان نامه برچسب: بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران, پايان نامه, پروژه, پروژه كارشناسي, پروژه مالي, تحقيق, خريد پايان نامه, رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ...

"رشد اقتصادى " و "عدالت توزيعى درآمدها "؛ هدف هاى سازگار ...

اختلاف درآمد بين "ثروتمندان " و "فقرا " در كشورهاى در حال توسعه با گذشت هر سال بيشتر مى شود. بسيارى از مردم احساس مى كنند از اثرات توزيعى راهبردهاى رشد برخوردار نشده و سياست هاى توسعه اقتصادى در ريشه كردن و يا حتى كاهش فقر ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران ...

دسته: اقتصاد, پايان نامه برچسب: بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران, پايان نامه, پروژه, پروژه كارشناسي, پروژه مالي, تحقيق, خريد پايان نامه, رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ...

دانلود رایگان پروژه بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد ...

دانلود رایگان پروژه بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (۱۳۸۵ – ۱۳۵۰) ارسال شده توسط: admin تاریخ ارسال: آذر ۲۰, ۱۳۹۴ در اقتصاد , دانلود رایگان پروژه , سایر رشته ها 0

تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران | جعبه

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران. ۱۰ بازدید . ۲ سال پیش. تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران . ۰۰:۰۷

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

بررسي رابطه غيرخطي بين اقتصاد پنهان و سطح بار مالياتي در ...

نظر به اهميت بررسي ارتباط غيرخطي بين بسياري از متغيرها در ماليه عمومي، در اين مقاله با استفاده از داده هاي سري زماني 1386-1350، ابتدا با بهره گرفتن از مدلهاي ماركف سوئيچينگ در دو رژيم متفاوت (سالهاي 1350-1370 بعنوان رژيم اول و ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

SID.ir | بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

فرايند تعامل بين بخش صنعت و کشاورزي در ايران

در حقيقت محرک اوليه براي رشد اقتصادي شتابنده بايد از درون بخش کشاورزي آغاز شود و در اين خصوص استراتژي دولت در مورد تمرکزكامل ر بخش صنعت صحيح نبوده، بلکه بايد متوازن و با اولويت بيشتري نسبت به کشاورزي باشد. تجربيات حاصل ...

SID.ir | بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران | جعبه

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران. ۱۰ بازدید . ۲ سال پیش. تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران . ۰۰:۰۷

تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران | جعبه

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران. ۱۰ بازدید . ۲ سال پیش. تحقیق بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران . ۰۰:۰۷

"رشد اقتصادى " و "عدالت توزيعى درآمدها "؛ هدف هاى سازگار ...

اختلاف درآمد بين "ثروتمندان " و "فقرا " در كشورهاى در حال توسعه با گذشت هر سال بيشتر مى شود. بسيارى از مردم احساس مى كنند از اثرات توزيعى راهبردهاى رشد برخوردار نشده و سياست هاى توسعه اقتصادى در ريشه كردن و يا حتى كاهش فقر ...

قدرت خط حامل سیستم های ارتباطی (PLC)

شیت کارگاه طراحی شهری 1

فرایندطراحی فضای شهری بر مبنای اصول زیبایی شناختی ایرانی ـ اسلامی (نمونۀ موردی: میدان وحدت اسلامی ته

پروژه کارآفرینی كافي نت

سه بعدی ویلا ساوا

پروژه کارآفرینی بسته بندی چای و قهوه فوری

خلاصه کتاب تحلیلی از ویژگی برنامه ریزی شهری در ایران

تحقیقی در مورد میکروبیولوژی

تحقیقی در مورد تحلیل عددی اثرات تغییر ابعاد و خواص فیزیکی ذرات

آماده سازی شهرک گلستان شیراز