دانلود رایگان


بررسي رابطه بين هزنه دولت و رشد اقتصادي در ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج

مصرفی و مخارج سرمایه گذاري انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاري

انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

سرمایه گذاري انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

فهرست مطالب
فصل اول – کلیات
مقدمه ........... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3
1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3
1-4 اهداف تحقیق ................. 3
1-5 روش انجام تحقیق ........... 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5
2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت....... 10
2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ......... 10
2-2-2 مكتب فیزیوکراسی .......... 11
2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13
الف- آدام اسمیت ........... 13
ب- ژان باتیست سه .............. 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17
د- دیوید ریکاردو ............... 18
هـ- جان استوارت میل ................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23
الف- فردریک باستیا .................. 23
ب- شارل دونوایه ................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31
2-2-7 مكتب کینزیسم ............... 33
2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ............. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه .......... 54
4-2 ساختار مدل ............... 55
4-3 تبیین مدل ................ 58
فصل پنجم – تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج
5-1 مقدمه ................ 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66
5-5 منابع آماری .................... 67
5-6 نتایج تخمين الگو ........................... 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتيجه گيري ......... 85
ارائه پيشنهادات.................. 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ...................... 91
نتایج کامپیوتری ........................ 94
جدول‌های آماری .................. 101
فهرست منابع 102


هزینه دولت


رشد اقتصادیبررسي


رابطه


بين


هزنه


دولت


رشد


اقتصادي


در


ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرايند تعامل بين بخش صنعت و کشاورزي در ايران

در حقيقت محرک اوليه براي رشد اقتصادي شتابنده بايد از درون بخش کشاورزي آغاز شود و در اين خصوص استراتژي دولت در مورد تمرکزكامل ر بخش صنعت صحيح نبوده، بلکه بايد متوازن و با اولويت بيشتري نسبت به کشاورزي باشد. تجربيات حاصل ...

بررسي رابطه غيرخطي بين اقتصاد پنهان و سطح بار مالياتي در ...

نظر به اهميت بررسي ارتباط غيرخطي بين بسياري از متغيرها در ماليه عمومي، در اين مقاله با استفاده از داده هاي سري زماني 1386-1350، ابتدا با بهره گرفتن از مدلهاي ماركف سوئيچينگ در دو رژيم متفاوت (سالهاي 1350-1370 بعنوان رژيم اول و ...

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي ...

با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقوه... بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران

"رشد اقتصادى " و "عدالت توزيعى درآمدها "؛ هدف هاى سازگار ...

اختلاف درآمد بين "ثروتمندان " و "فقرا " در كشورهاى در حال توسعه با گذشت هر سال بيشتر مى شود. بسيارى از مردم احساس مى كنند از اثرات توزيعى راهبردهاى رشد برخوردار نشده و سياست هاى توسعه اقتصادى در ريشه كردن و يا حتى كاهش فقر ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه غيرخطي بين اقتصاد پنهان و سطح بار مالياتي در ...

نظر به اهميت بررسي ارتباط غيرخطي بين بسياري از متغيرها در ماليه عمومي، در اين مقاله با استفاده از داده هاي سري زماني 1386-1350، ابتدا با بهره گرفتن از مدلهاي ماركف سوئيچينگ در دو رژيم متفاوت (سالهاي 1350-1370 بعنوان رژيم اول و ...

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي ...

با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقوه... بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه بين گردشگري، رشد اقتصادي و توسعه مالي در ايران ...

از اين رو در اين پژوهش، رابطه بين صنعت گردشگري، رشد اقتصادي و توسعه مالي با استفاده از رويکرد تصحيح خطاي برداري (vecm) و با بهره گيري از داده هاي سري زماني در طي دوره (1395-1368) بررسي شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين رشد ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

بررسي رابطه رشد و توزيع درآمد در ايران

رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد از ديرباز مورد توجه سياست گذران و برنامه ريزان اقتصادي بوده است. همواره اين دغدغه وجود داشته که آيا براي تسريع در رشد اقتصادي بايد سطحي از نابرابري را پذيرفت و آيا براي بهبود در توزيع ...

بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي ...

بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران رضا كيهاني حكمت چكيده در طول تاريخ, دولت‌ها به اندازه‌هاي متفاوت در شرايط زندگي اقتصادي و

اقتصاد ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در موضوع جمعیت روند تغییرات پایداری و مقایسه آن با تغییرات رشد و توسعه اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که با توجه به رقم بالای پایداری جمعیت در دو دهه اخیر و تغییرات پایداری در دهه‌های قبل از آن ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

SID.ir | اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران؛ روش رگرسيون ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران؛ روش رگرسيون آستانه اي

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي ...

با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقوه... بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

تحليل و بررسي پيامدهاي «جهاني شدن» بر شهرها با تاکيد بر «رژيم هاي شهري»

مقاله اثرات تنش خشكي در مراحل انتهاي رشد ارقام بهاره كلزا

پروژه میدان شهدا

گزارش کارآموزی کامپیوتر،نقش IT و شبكه در دخانیات

گزارش کارآموزی شرکت کنسرو کرج

پاورپوینت میدان محلی

تحقیق و پژوهش-CHICKPEA-آموزش کاشت نخود دیم و آبی-در 40 صفحه-docx

پاورپوینت کتابخانه اسکندریه مصر

پاورپوینت روشهای طراحی CPU

پاورپوینت روشهای طراحی CPU