دانلود رایگان


بررسي رابطه بين هزنه دولت و رشد اقتصادي در ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های

سری زمانی در ایران از سال 1350 تا کنون است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد

مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج

مصرفی و مخارج سرمایه گذاري انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت

تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاري

انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد.

سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است.

نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج

سرمایه گذاري انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش

خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی

یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی

دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش

خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد

و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد.

دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

فهرست مطالب
فصل اول – کلیات
مقدمه ........... 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ..... 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق .......... 3
1-3 فرضیه های تحقیق .......... 3
1-4 اهداف تحقیق ................. 3
1-5 روش انجام تحقیق ........... 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ........... 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن ....... 5
2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت....... 10
2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم ......... 10
2-2-2 مكتب فیزیوکراسی .......... 11
2-2-3 مکتب کلاسیک .............. 13
الف- آدام اسمیت ........... 13
ب- ژان باتیست سه .............. 16
ج- توماس رابرت مالتوس ............... 17
د- دیوید ریکاردو ............... 18
هـ- جان استوارت میل ................... 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)......... 23
الف- فردریک باستیا .................. 23
ب- شارل دونوایه ................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک ............. 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ............. 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی).......... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ......... 31
2-2-7 مكتب کینزیسم ............... 33
2-2-8 مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین)........... 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری ............. 43
3-2 از دیدگاه تجربی ......... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها .... 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ...... 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه .......... 54
4-2 ساختار مدل ............... 55
4-3 تبیین مدل ................ 58
فصل پنجم – تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج
5-1 مقدمه ................ 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ......... 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ...... 64
5-4 الگوی تصحیح خطا .............. 66
5-5 منابع آماری .................... 67
5-6 نتایج تخمين الگو ........................... 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج .................... 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتيجه گيري ......... 85
ارائه پيشنهادات.................. 86
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ...................... 91
نتایج کامپیوتری ........................ 94
جدول‌های آماری .................. 101
فهرست منابع 102


هزینه دولت


رشد اقتصادیبررسي


رابطه


بين


هزنه


دولت


رشد


اقتصادي


در


ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) - دانلود رایگان دانلود رایگان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است.

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي ...

ابريشمي، حميد, مصطفايي، آذر، دانش و توسعه 1380; -(14):11-46. با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقوه انرژي مي باشد، تعيين رابطه بين نفت و رشد اقتصادي مي تواند در تبيين سياستهاي ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران ...

دسته: اقتصاد, پايان نامه برچسب: بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران, پايان نامه, پروژه, پروژه كارشناسي, پروژه مالي, تحقيق, خريد پايان نامه, رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

فایل بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران : u ...

موضوع بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

اقتصاد ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در موضوع جمعیت روند تغییرات پایداری و مقایسه آن با تغییرات رشد و توسعه اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که با توجه به رقم بالای پایداری جمعیت در دو دهه اخیر و تغییرات پایداری در دهه‌های قبل از آن ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران ...

دسته: اقتصاد, پايان نامه برچسب: بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران, پايان نامه, پروژه, پروژه كارشناسي, پروژه مالي, تحقيق, خريد پايان نامه, رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ...

"رشد اقتصادى " و "عدالت توزيعى درآمدها "؛ هدف هاى سازگار ...

اختلاف درآمد بين "ثروتمندان " و "فقرا " در كشورهاى در حال توسعه با گذشت هر سال بيشتر مى شود. بسيارى از مردم احساس مى كنند از اثرات توزيعى راهبردهاى رشد برخوردار نشده و سياست هاى توسعه اقتصادى در ريشه كردن و يا حتى كاهش فقر ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 – 1350) محتویات سبد (خالی) پرداخت >> صفحه اصلی ثبت نام انتقال وجه اینترنتی راهنمای خرید دانلود کسب درآمد توسط تحقیق سرا: پروژه های رایگان : لیست کامل آرشیو سایت : اقلام ...

SID.ir | بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

فهرست مطالب: بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 4 فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع 2-1 تعریف دولت و ماهیت آن 5 2-2 بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت10 2-2-1 مكتب مرکانتیلیسم 10 2-2-2 مكتب فیزیوکراسی 11

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي ...

ابريشمي، حميد, مصطفايي، آذر، دانش و توسعه 1380; -(14):11-46. با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقوه انرژي مي باشد، تعيين رابطه بين نفت و رشد اقتصادي مي تواند در تبيين سياستهاي ...

بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي ...

بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران رضا كيهاني حكمت چكيده در طول تاريخ, دولت‌ها به اندازه‌هاي متفاوت در شرايط زندگي اقتصادي و

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران 120 ص. فصل اول – کلیات . مقدمه 1. 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2 . 1-2 ضرورت انجام تحقیق 3 . 1-3 فرضیه های تحقیق 3 . 1-4 اهداف تحقیق 3

بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي ...

بررسي تاثير متغيرهاي جمعيتي بر اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران رضا كيهاني حكمت چكيده در طول تاريخ, دولت‌ها به اندازه‌هاي متفاوت در شرايط زندگي اقتصادي و

SID.ir | بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين ايمني ترافيک و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي ...

با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقوه... بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران 120 ص. فصل اول – کلیات . مقدمه 1. 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2 . 1-2 ضرورت انجام تحقیق 3 . 1-3 فرضیه های تحقیق 3 . 1-4 اهداف تحقیق 3

بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و مصرف فرآورده هاي عمده نفتي ...

ابريشمي، حميد, مصطفايي، آذر، دانش و توسعه 1380; -(14):11-46. با توجه به اين كه ايران داراي منابع غني و گسترده انرژي، مخازن بزرگ نفتي و پتانسيل بالقوه انرژي مي باشد، تعيين رابطه بين نفت و رشد اقتصادي مي تواند در تبيين سياستهاي ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

بررسي رابطه رشد و توزيع درآمد در ايران

رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد از ديرباز مورد توجه سياست گذران و برنامه ريزان اقتصادي بوده است. همواره اين دغدغه وجود داشته که آيا براي تسريع در رشد اقتصادي بايد سطحي از نابرابري را پذيرفت و آيا براي بهبود در توزيع ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران 120 ص. فصل اول – کلیات . مقدمه 1. 1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2 . 1-2 ضرورت انجام تحقیق 3 . 1-3 فرضیه های تحقیق 3 . 1-4 اهداف تحقیق 3

"رشد اقتصادى " و "عدالت توزيعى درآمدها "؛ هدف هاى سازگار ...

اختلاف درآمد بين "ثروتمندان " و "فقرا " در كشورهاى در حال توسعه با گذشت هر سال بيشتر مى شود. بسيارى از مردم احساس مى كنند از اثرات توزيعى راهبردهاى رشد برخوردار نشده و سياست هاى توسعه اقتصادى در ريشه كردن و يا حتى كاهش فقر ...

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران (1385 ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری ...

شهرنشینی معاصر

بافتهاي فرسوده شهري، مکانهاي جرمخیز

کنترل داخلى

پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

کنترل داخلى

بررسی معماری کتابخانه با توجه به مشکلات معلولين جسمی- حرکتی

تحقیقی در مورد طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاههای الکتریکی

تحقیقی در مورد سيستم اطلاعات مديريت

آموزش مهارت های نگهداری و تعمیرات نت

ارزیابی میزان انطباق پذیری الگوی معماری و معماری و برنامه ریزی کالبدی شهر های ایران