دانلود رایگان


بررسی قصاص در فقه و حقوق - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل چکيده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.

در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در نگارش اين رساله ، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام .براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع تدوين گرديده است.

بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است


مقاله


قصاص


فقه


حقوقبررسی


قصاص


در


فقه


حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قصاص در فقه و حقوق | پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

خانه » قصاص در فقه و حقوق. قصاص در فقه و حقوق . 1393/07/29 - 09:50; یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود. و این جنایت ممکن است به ...

برگزاری نشست بررسی مجازات فرزندکشی در فقه و حقوق

نشست تخصصی بررسی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حق صغار در استیفای قصاص و ...

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی حق صغار در استیفای قصاص و تعدد اولیای دم در استیفای قصاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حق صغار در استیفای قصاص و ...

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی حق صغار در استیفای قصاص و تعدد اولیای دم در استیفای قصاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش ...

دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه ...

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی ...

فایل بررسی قصاص در فقه و حقوق : u/datajoo

موضوع بررسی قصاص در فقه و حقوق در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

بررسی موارد سقوط قصاص در فقه و حقوق موضوعه

چکیده نظام حقوقی اسلام علی­رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل سـقوط قصاص یعنی عواملی که پس از ...

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و ...

مبحث چهارم - جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود. گفتار اول - تحلیل فقه اجتماعی. گفتار دوم - تحلیل حقوقی. مبحث پنجم - بررسی ظرفیت های حقوقی. مبحث ششم - نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

بررسی موارد سقوط قصاص در فقه و حقوق موضوعه

چکیده نظام حقوقی اسلام علی­رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل سـقوط قصاص یعنی عواملی که پس از ...

بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق - پایگاه مجلات تخصصی نور

آموزه های حقوق کیفری. مشخصات مجله. آرشیو شماره ها (19) 1397. پاییز و زمستان 1397 - شماره 16; بهار و تابستان 1397 - شماره 15; 1396. پاییز و زمستان 1396 - شماره 14; بهار و تابستان 1396 - شماره 13; 1395. پاییز و زمستان 1395 - شماره 12 ; بهار و

برگزاری نشست بررسی مجازات فرزندکشی در فقه و حقوق

نشست تخصصی بررسی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق

دانلود پایان نامه با موضوع قصاص

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات قصاص در اسلام، حقوق کیفری ایران، اردن و لبنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (یزد) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (m.a) گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی تطبیقی مجازات قصاص در ...

قصاص - ویکی فقه

در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه گرایش :فقه و مبانی حقوق عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه ...

بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی

1- ساولانی،اسماعیل .حقوق جزای عمومی، ،ص31 . فصل اول. اعدام . تعریف. اعدام در لغت:از ریشه عَ دَ مَ،به معنای ازبین بردن کشتن،هلاک کردن. 1 اعدام در لاتین: 2 execution اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم ...

بررسی تبعیض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ایران

در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به أعضاء و قصاص شرایطی در نظر گرفته شده، در این میان فرمان کتاب و سنت به قصاص، از پشتوانه تاریخی دیرینه¬ای در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است.

تحقیق در مورد قصاص در فقه و حقوق | pdf

قصاص; فقه; حقوق; چکیده: یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه گرایش :فقه و مبانی حقوق عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه ...

بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی

1- ساولانی،اسماعیل .حقوق جزای عمومی، ،ص31 . فصل اول. اعدام . تعریف. اعدام در لغت:از ریشه عَ دَ مَ،به معنای ازبین بردن کشتن،هلاک کردن. 1 اعدام در لاتین: 2 execution اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم ...

بررسی قصاص در فقه و حقوق | pdf

قصاص; فقه; حقوق; فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد; چکیده: یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد ...

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و ...

مبحث چهارم - جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود. گفتار اول - تحلیل فقه اجتماعی. گفتار دوم - تحلیل حقوقی. مبحث پنجم - بررسی ظرفیت های حقوقی. مبحث ششم - نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

بررسی قصاص در فقه و حقوق

بررسی قصاص در فقه و حقوق. دسته: حقوق بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت ...

قصاص - ویکی فقه

در فقه امامیه دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد، در دیدگاه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند تنها زن و شوهر علی ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه گرایش :فقه و مبانی حقوق عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه ...

بررسی قصاص در فقه و حقوق - 3link.pg98.ir

بررسی قصاص در فقه و حقوق. 2019-06-29 — 2020-06-10 — Siamak ADN. ارتباط با ما ...

مقاله بررسی طرح هاي بازاريابي

راهبردهاي توانمندسازي حاشيه نشينان شهري با استفاده از تکنيک QSPM

پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری

خلاصه کتاب فرآیند طراحی شهری بحرینی

شهرسازی معاصر و روند تحولات آن

گزارش کاراموزی قيمت گذاري سيستم انتقال

فیبرنوری در شبكه ارتباطات زیرساخت

پروژه کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس

جرایم رایانه ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل