دانلود رایگان


کاربرد فرایند تحلیل شبکه ایی(anp) در برنامه ریزی شهری و منطقه ایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل کاربرد فرایند تحلیل شبکه ایی(anp)
در برنامه ریزی شهری و منطقه ایی


فرایند


تحلیل


شبکه


ایی(anp)


در


برنامه


ریزی


شهری


و


منطقه


اییکاربرد


فرایند


تحلیل


شبکه


ایی(anp)


در


برنامه


ریزی


شهری


منطقه


ایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

زبردست, اسفندیار. (1396). 'کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای', نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی, 22(2), pp. 5-18. doi: 10.22059/jfaup.2017.240054.671801 ×

آسیب‌شناسی مدیریت طرح‌های توسعۀ منطقه‌ای در ایران و انتخاب ...

از روش ANP برای وزن‌دهی به معیارها و از مدل PROMETHEEII برای رتبه‌بندی گزینه‌ها و انتخاب الگوی مطلوب استفاده شده است. از نرم‌افزارهای SPSS، Super Decision و Visual Promethee برای پردازش، وزن‌دهی، تحلیل و رتبه ...

ارزیابی و مکان‌یابی سامانة مدیریت پسماند روستایی با ...

برنامهریزی و آمایش فضا، دانشگاه تربیت مدرس، دورة 14، شمارة 1 (پیاپی 65)، صص 149-127 . مدیریت پسماندهای روستایی. (1391). معاونت پژوهشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی. قم: انتشارات استاد مطهری.

برنامهریزی شهری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برنامهریزی شهری (به انگلیسی: Urban planning) یک فرایند فنی و سیاسی است که به مسائلی مانند توسعه و طراحی کاربری زمین و محیط ساخته شده، شامل هوا، آب و زیرساخت‌هایی که از داخل مناطق شهری عبور می‌کند، مانند حمل و نقل، ارتباطات و ...

كاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و ...

در این مقاله، كاربرد مشخصی از این روش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، یعنی در انتخاب مكان مناسب برای اسكان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به سادگی ...

آموزش کامل تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP و ANP - مهندسی ...

فرایند تحلیل شبکه یا anp یکی دیگر از سری تکنیک‌های تصمیم گیری است که شباهت زیادی به روش ahp دارد. هر یک از روش ها بر اساس یک سری فرضیات بنا شده شده است. برای نمون اگر معیارها مستقل از هم باشند و مقایسات زوجی امکانپذیر باشد ...

آسیب‌شناسی مدیریت طرح‌های توسعۀ منطقه‌ای در ایران و انتخاب ...

از روش ANP برای وزن‌دهی به معیارها و از مدل PROMETHEEII برای رتبه‌بندی گزینه‌ها و انتخاب الگوی مطلوب استفاده شده است. از نرم‌افزارهای SPSS، Super Decision و Visual Promethee برای پردازش، وزن‌دهی، تحلیل و رتبه ...

کاربردهای مختلف gis در برنامه ریزی و مدیریت شهری - سایر ...

چکیده برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شهری نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمان های متوالی از طرح تغییرات کاربری های اراضی شهری است. پایش این تغییرات برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلی توسعه و ...

آموزش کامل تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP و ANP - مهندسی ...

فرایند تحلیل شبکه یا anp یکی دیگر از سری تکنیک‌های تصمیم گیری است که شباهت زیادی به روش ahp دارد. هر یک از روش ها بر اساس یک سری فرضیات بنا شده شده است. برای نمون اگر معیارها مستقل از هم باشند و مقایسات زوجی امکانپذیر باشد ...

آسیب‌شناسی مدیریت طرح‌های توسعۀ منطقه‌ای در ایران و انتخاب ...

از روش ANP برای وزن‌دهی به معیارها و از مدل PROMETHEEII برای رتبه‌بندی گزینه‌ها و انتخاب الگوی مطلوب استفاده شده است. از نرم‌افزارهای SPSS، Super Decision و Visual Promethee برای پردازش، وزن‌دهی، تحلیل و رتبه ...

آموزش کامل تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP و ANP - مشاوران

کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (anp) در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، دکتر اسفندیار زبردست . روش‏های ارزیابی چند معیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله در شهرسازی پیدا کرده‏اند. از بین این روش‏ها،‏ فرایند تحلیل سلسله ...

کاربردهای مختلف gis در برنامه ریزی و مدیریت شهری - سایر ...

چکیده برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شهری نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمان های متوالی از طرح تغییرات کاربری های اراضی شهری است. پایش این تغییرات برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلی توسعه و ...

بررسی میزان برخورداری از خدمات عمومی در نواحی شهری (مطالعه ...

زبردست، اسفندیار (بهار1389): «کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (anp) در برنامهریزی شهری و منطقه‏ای»، مجله هنرهای زیبا، دوره 2، شماره 41، صص 90-79.

تدوین استراتژی توسعة طبیعت‏گردی بر‌اساس تحلیل SWOT و ...

سعیدی، حمیدرضا؛ نجفی، اکبر (1389). «کاربرد فرایند تحلیل شبکه‏ای (anp) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و سامان‏دهی جنگل‏نشینان»، مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، س 2، ش 4، ص 309ـ321.

برنامهریزی شهری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برنامهریزی شهری (به انگلیسی: Urban planning) یک فرایند فنی و سیاسی است که به مسائلی مانند توسعه و طراحی کاربری زمین و محیط ساخته شده، شامل هوا، آب و زیرساخت‌هایی که از داخل مناطق شهری عبور می‌کند، مانند حمل و نقل، ارتباطات و ...

كاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و ...

در این مقاله، كاربرد مشخصی از این روش در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، یعنی در انتخاب مكان مناسب برای اسكان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به سادگی ...

تبیین و تعیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهری

در فرآیند برنامه ریزی شهر ، اهداف از خروجی های دو مرحله : اهداف فرادست برنامه شهر و مطالعات و بررسی های وضع موجود شهر بهره می برد، تا طی فرآیندی تعیین و تبیین شوند (دیاگرام شماره ۹). خروجی های اهداف نیز علاوه بر محصول هدف ...

تعاریف و فرآیند برنامه ریزی شهری ـ بخش دوم

در ادامه، طرح‌ریزی شهری فرآیندهای ذهنی منبعث از برنامهریزی شهری را با رعایت هندسه، فیزیک و کاربرد مناسب در عرصه فضایی یا بستر جغرافیایی شهر، شکل داده و آن را از مقوله ذهنی به عینی تبدیل کرده و به آن تجسم فضایی می ...

بررسی میزان برخورداری از خدمات عمومی در نواحی شهری (مطالعه ...

زبردست، اسفندیار (بهار1389): «کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (anp) در برنامهریزی شهری و منطقه‏ای»، مجله هنرهای زیبا، دوره 2، شماره 41، صص 90-79.

مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه ...

زبردست، اسفندیار، 1388، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای(anp)در برنامهریزی شهری و منطقه‌ای، نشریة هنرهای زیبا، سال چهل‌ویکم، شمارة 3، صص 79- 90.

کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (ANP) در برنامه‏ریزی شهری و ...

کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (anp) در برنامهریزی شهری و منطقه‏ای: نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی: مقاله 7، دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 417174، بهار 1389 ، صفحه 79-90 اصل مقاله (1.14 mb) نویسنده

کاربردهای مختلف gis در برنامه ریزی و مدیریت شهری - سایر ...

چکیده برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شهری نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمان های متوالی از طرح تغییرات کاربری های اراضی شهری است. پایش این تغییرات برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلی توسعه و ...

ریشه‌ های فقر و فساد

تحلیل روند عناصر اقلیمی موثر بر معماری شهر شیراز

پروژه کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی

مكانيابي پياده راههاي شهري با استفاده از روش AHP -نمونه موردي شهر ماكو

ریشه‌ های فقر و فساد

فصل دوم پایان نامه الکترودهای اصلاح شده زئولیتی با روش ولتامتری چرخه ای

تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران

تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران

ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎﻻراﻧﺔ آن

تحقیقی در مورد تعريف خطر در کار و ارزیابی و شناسایی ان