دانلود رایگان


کاربرد فرایند تحلیل شبکه ایی(anp) در برنامه ریزی شهری و منطقه ایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل کاربرد فرایند تحلیل شبکه ایی(anp)
در برنامه ریزی شهری و منطقه ایی


فرایند


تحلیل


شبکه


ایی(anp)


در


برنامه


ریزی


شهری


و


منطقه


اییکاربرد


فرایند


تحلیل


شبکه


ایی(anp)


در


برنامه


ریزی


شهری


منطقه


ایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی توریسم ...

در مقالة حاضر با استفاده از روش RDS از طریق منابع کتابخانه‌ای و با نظرسنجی از نمونة آماری مبتنی بر روش کوکران و روش نمونه‌گیری ساده، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در برنامهریزی توریسم غرب گیلان بررسی شده است. در ...

تبیین و تعیین هدف در فرآیند برنامه ریزی شهری

در فرآیند برنامه ریزی شهر ، اهداف از خروجی های دو مرحله : اهداف فرادست برنامه شهر و مطالعات و بررسی های وضع موجود شهر بهره می برد، تا طی فرآیندی تعیین و تبیین شوند (دیاگرام شماره ۹). خروجی های اهداف نیز علاوه بر محصول هدف ...

کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (ANP) در برنامه‏ریزی شهری و ...

کاربرد فرآیند تحلیل شبکه‏ای (anp) در برنامهریزی شهری و منطقه‏ای: نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی: مقاله 7، دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 417174، بهار 1389 ، صفحه 79-90 اصل مقاله (1.14 mb) نویسنده

مقایسۀ دو روش تصمیم‌گیری Fuzzy-AHP و ANP به‌منظور رتبه ...

زبردست، اسفندیار، 1388، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای(anp)در برنامهریزی شهری و منطقه‌ای، نشریة هنرهای زیبا، سال چهل‌ویکم، شمارة 3، صص 79- 90.

کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

زبردست, اسفندیار. (1396). 'کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای', نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی, 22(2), pp. 5-18. doi: 10.22059/jfaup.2017.240054.671801 ×

کاربردهای مختلف gis در برنامه ریزی و مدیریت شهری - سایر ...

چکیده برنامه ریزی و مدیریت فضاهای شهری نیازمند اطلاعات دقیق فضایی در زمان های متوالی از طرح تغییرات کاربری های اراضی شهری است. پایش این تغییرات برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلی توسعه و ...

مقاله نشریه: کاربرد « فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» در برنامه ...

کاربرد « فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» در برنامه ریزی شهری و منطقه ای نویسنده: دکتر اسفندیار زبردست ، نشریه هنرهای زیبا » زمستان 1380 شماره10. کلیدواژه: ارزیابی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، مکان یابی ، چند معیاری ، کاربرد در ...

آموزش کامل تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP و ANP - مهندسی ...

فرایند تحلیل شبکه یا anp یکی دیگر از سری تکنیک‌های تصمیم گیری است که شباهت زیادی به روش ahp دارد. هر یک از روش ها بر اساس یک سری فرضیات بنا شده شده است. برای نمون اگر معیارها مستقل از هم باشند و مقایسات زوجی امکانپذیر باشد ...

تدوین استراتژی توسعة طبیعت‏گردی بر‌اساس تحلیل SWOT و ...

سعیدی، حمیدرضا؛ نجفی، اکبر (1389). «کاربرد فرایند تحلیل شبکه‏ای (anp) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و سامان‏دهی جنگل‏نشینان»، مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، س 2، ش 4، ص 309ـ321.

تعاریف و فرآیند برنامه ریزی شهری ـ بخش دوم

در ادامه، طرح‌ریزی شهری فرآیندهای ذهنی منبعث از برنامهریزی شهری را با رعایت هندسه، فیزیک و کاربرد مناسب در عرصه فضایی یا بستر جغرافیایی شهر، شکل داده و آن را از مقوله ذهنی به عینی تبدیل کرده و به آن تجسم فضایی می ...

کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی توریسم ...

در مقالة حاضر با استفاده از روش RDS از طریق منابع کتابخانه‌ای و با نظرسنجی از نمونة آماری مبتنی بر روش کوکران و روش نمونه‌گیری ساده، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در برنامهریزی توریسم غرب گیلان بررسی شده است. در ...

مقاله نشریه: کاربرد « فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» در برنامه ...

کاربرد « فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» در برنامه ریزی شهری و منطقه ای نویسنده: دکتر اسفندیار زبردست ، نشریه هنرهای زیبا » زمستان 1380 شماره10. کلیدواژه: ارزیابی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، مکان یابی ، چند معیاری ، کاربرد در ...

مکان‌یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در GIS و ...

صفحه اصلی بایگانی‌ها سال6، شماره 21 ،(1396) مقالات مکان‌یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در gis و مدل تحلیل فرایند شبکه‌ای فازی (fanp) (مطالعه موردی: شهرستان علی¬آباد)

آسیب‌شناسی مدیریت طرح‌های توسعۀ منطقه‌ای در ایران و انتخاب ...

از روش ANP برای وزن‌دهی به معیارها و از مدل PROMETHEEII برای رتبه‌بندی گزینه‌ها و انتخاب الگوی مطلوب استفاده شده است. از نرم‌افزارهای SPSS، Super Decision و Visual Promethee برای پردازش، وزن‌دهی، تحلیل و رتبه ...

مقاله نشریه: کاربرد « فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» در برنامه ...

کاربرد « فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» در برنامه ریزی شهری و منطقه ای نویسنده: دکتر اسفندیار زبردست ، نشریه هنرهای زیبا » زمستان 1380 شماره10. کلیدواژه: ارزیابی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، مکان یابی ، چند معیاری ، کاربرد در ...

ویژگی حمام های ایران در دوره صفوی

تحقیق در مورد کرم های کامپیوتری

بازآفرینی فرهنگ مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گردشگری شهری

تبیین مفهوم شناختی- جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی

ویژگی حمام های ایران در دوره صفوی

پاورپوینت انسان طبیعت معماری

چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات

آموزش حرفه ای تافل بخش نهم

بررسی آیات نماز در جلد اول تفسیر المیزان

آموزش حرفه ای تافل بخش نهم