دانلود رایگان


پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل پروژه کارآفريني کارگاه توليد ميلگرد از ضايعات آهن در 48 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 4

فصل اول..................................................................................................................................................................... 5

کليات.......................................................................................................................................................................... 5

مقدمه :........................................................................................................................................................................ 6

نام کامل طرح و محل اجراي آن :.............................................................................................................................. 8

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 8

مشخصات متقاضيان :................................................................................................................................................. 9

دلايل انتخاب طرح :................................................................................................................................................... 9

وضعيت و ميزان اشتغالزايي :..................................................................................................................................... 9

تاريخچه و سابقه مختصر طرح :.............................................................................................................................. 10

نام و کد محصولات................................................................................................................................................. 10

کد ISIC مربوط به اين محصولات که در لوح فشرده وزارت صنايع آمده است عبارت است از:..................... 10

شماره تعرفه گمرکي................................................................................................................................................. 12

شرايط واردات محصول........................................................................................................................................... 12

بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در مورد محصول.......................................................................................... 13

بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول...................................................... 13

بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول............................................................ 14

کشورهاي عمده توليدکننده و مصرف کننده محصول............................................................................................. 14

شرايط صادرات........................................................................................................................................................ 17

وضعيت عرضه و تقاضا............................................................................................................................................ 17

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون................................................................... 17

سازندگان ماشين آلات............................................................................................................................................. 19

بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا...................................................................... 19

وضعيت واحدهاي در دست احداث....................................................................................................................... 19

بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 1385.................................................................. 21

بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون.......................................................................................... 23

بررسي روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر سال 1385............................................................................ 24

جداول شماره 15 - ميزانصادرات در سال هاي 81 تا 8...................................................................................... 24

بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم............................................................... 25

روش دوم که روش مورد بحث ما نيز مي باشد روش توليد ميلگرد از ضايعات است.همان طور که گفته شد اين روش تا حد زيادي مشابه روشاول مي باشدو به شرح زير است :........................................................................................................................................ 26

در جدول زير اين تقسيم بندي شرح داده شده است............................................................................................. 27

تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در توليد.................................................................................... 27

در بررسي تکنولوژي توليد ميلگرد بايد به نکا ت زير توجه کرد :........................................................................ 28

مجوز هاي قانوني :................................................................................................................................................... 29

مراحل صدور جواز تاسيس :................................................................................................................................... 29

شرايط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ) دريافت جواز تاسيس......................................... 29

1- اشخاص حقيقي............................................................................................................................................... 29

2- اشخاص حقوقي.............................................................................................................................................. 30

مدارك مورد نياز:..................................................................................................................................................... 30

اصلاحيه جواز تاسيس :........................................................................................................................................... 30

تعريف:...................................................................................................................................................................... 31

صدور پروانه بهره برداري :..................................................................................................................................... 31

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 32

فصل دوم.................................................................................................................................................................. 33

روش انجام کار......................................................................................................................................................... 33

جنبه هاي ابتکاري بودن و خلاقيت به کار رفته شده :........................................................................................... 34

مشخصات نيروي انساني مورد نياز از لحاظ مفيد بودن و توانايي کار :................................................................. 34

برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح..................................................................................................................... 35

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح................................................................................................................ 36

تحليل هاي مرتبط به دسترسي به مواد اوليه............................................................................................................ 36

تحليل هاي مرتبط به دسترسي به بازار مصرف....................................................................................................... 36

تحليل هاي مرتبط به دسترسي به منابع نيروي انساني............................................................................................ 36

تحليل مربوط به شرايط زيست محيطي................................................................................................................... 36

شرايط خاص و پيشنهاد منطقه مناسب.................................................................................................................... 37

تعيين ميزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتي و ارتباطي.......................................................................... 37

ميزان برق مصرفي :................................................................................................................................................. 38

ميزان آب مصرفي :.................................................................................................................................................. 38

ميزان سوخت مصرفي :........................................................................................................................................... 38

وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني............................................................................................................. 38

حمايت هاي مالي:.................................................................................................................................................... 39

فصل سوم................................................................................................................................................................. 40

امور مالي طرح......................................................................................................................................................... 40

سرمايه گذاري ثابت طرح :...................................................................................................................................... 41

خريد دفتر کار :........................................................................................................................................................ 41

هزينه زمين :............................................................................................................................................................. 41

هزينه محوطه سازي :............................................................................................................................................... 42

هزينه ساختمان سازي :............................................................................................................................................ 42

هزينه ماشين آلات و تجهيزات :.............................................................................................................................. 43

هزينه تاسيسات و تجهيزات عمومي :...................................................................................................................... 43

وسايل اداري و خدماتي........................................................................................................................................... 43

ماشين آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهي...................................................................................................... 44

هزينه هاي قبل از بهره برداري................................................................................................................................ 44

هزينه هاي پيش بيني نشده...................................................................................................................................... 44

هزينه سرمايه گذاري ثابت :..................................................................................................................................... 45

هزينه مواد اوليه:....................................................................................................................................................... 45

فصل چهارم.............................................................................................................................................................. 46

جمع بندي – نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................................................................. 46

تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد:........................................ 47




خلاصه طرح :

در اين طرح به بررسي کارگاه توليد ميلگرد از ضايعات آهن پرداخته شده است ، براي بررسي طرح از روش هاي آماري و اقتصادي و برآورد هاي مالي استفاده شده است ، اين طرح شامل چهار فصل ميباشد ، فصل اول به بيان کلياتي از قبيل مقدمه ، تاريخچه ، مجوز هاي قانوني مورد نياز ، وضعيت بازار ، ميزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بيان روش انجام کار پرداخته است ، بازديد از واحد کاري مشابه ، نيروي انساني ، نحوه تامين سرمايه و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، فصل سوم به بررسي طرح از ديدگاه اقتصادي پرداخته است ( طرح توجيهي يا BP ) ، عناويني از قبيل نيروي انساني مورد نياز ، ميزان سرمايه گذاري ، مواد اوليه مورد نياز ، ماشين آلات مورد نياز و ... از جمله عناوين موجود در اين فصل ميباشد ، در نهايت فصل چهارم به بيان نتيجه اجراي طرح مي پردازد .



مقدمه :

فولاد ترکيب بسيار متنوعي از آهن، کربن و عناصر آلياژي است به طوريکه ميتوان با تغيير مقدار و نوع اين عناصر، ترکيبات مختلف فولادي با خواصبسيار جالب و متفاوت را توليد نمود. اگرچه تاريخچه توليد فولاد به حدود 3000 سال قبل برميگردد، ولي روشهاي جديد جهت توليد محصولات فولادي در قرن 19 ميلادي به کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژي توليد فولاد در آن زمان، باعث توليد مقادير بسيار زياد اين محصول گرديد و در نتيجه کاربردهاي جديدي جهت استفاده از آن مثلاً در راهآهن و صنايع اتومبيل سازي به وجود آمد که از آن زمان تا به حال، دامنه کاربرد و توليد اين محصول روزبه روز گسترش بيشتري يافته است.

علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن مي شود، مي توان به ويژگي هاي قابليت آلياژسازي و امکان انجام عمليات حرارتي و ديگر عملياتي که سبب ايجاد خصوصيات بسيار متنوعي در فولاد مي شود اشاره کرد. ويژگي هاي مذکور تنوع عظيمي درکاربرد فولاد ايجاد کرده است. دامنه اين تنوع از سوزن و سنجاق تا کشتي هاي عظيم الجثه اقيانوس پيما و آسمان خراش ها گسترشدارد. ماشين آلات ساخته شده از فولاد، همه آنچه که موردنياز روزانه بشر است را مي سازند. چنين گستره وسيعي از تنوع کاربرد که امکان پايه گذاري و راهبري صنايع گوناگون را ميسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معياري براي داوري درمورد گستردگي صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان يکي از پايه هاي مهم اقتصادي هر کشور تلقي مي شود و در برخي مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصي براي ارزيابي صنعتي بودن يک کشور برشمرده اند.

در بيش از 61 کشور فولاد توليد مي شود و آهن و فولاد سهمي 2,5 درصدي از تجارت جهاني کالا را در برداشته و سهم آن از صادرات کالاهاي کارخانه اي نيز بالغ بر 3,3 درصد است. در ايران نيز فولاد با حضور در بخش هاي مهم توليدي و صنعتي کشور، نقش بسيار مهمي را ايفا ميکند. درسال 1950 ميلادي، مجموع فولاد توليد شده درجهان کمتر از 200 ميليون تن در سال بوده است و اين در حالي است که توليد ساليانه فولاد تا پايان سال 2002 بيش از 900 ميليون تن گزارش شده است. جداول زير ميزان فولاد توليد شده و همچنين نرخ رشد توليد فولاد را بين سالهاي 1970 تا 2002 نشان ميدهد







به دليل اهميت بسيار بالاي توليد فلزات اساسي و از جمله فولاد، کشورهاي صنعتي جهان هرکدام به دنبال جايگاه ويژهاي در توليد اين محصول هستند. در اين بين کشور چين در سال 2002 ميلادي با توليد بيش از 180 ميليون تن فولاد، مقام اول توليد جهاني را دارا است و اين در حالي است که کشورهاي ژاپن با توليد 107,7 و آمريکا باتوليد 2,92 ميليون تن در سال در رده هاي دوم و سوم جهاني قراردارند در حال حاضر در بيش از يکصد کشور جهان محصولات فولادي و از جمله ميلگرد توليد ميشود که از اين ميان، کشور ايران در سال 2002 ميلادي با توليد 3،7 تن و در حال حاضر با توليدحدود 8 ميليون تن فولاد به عنوان بيست و دومين توليدکننده اين محصول در جهان و ششمين توليدکننده بزرگ آسيا مطرح است.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجي مقدماتي توليد ميلگرد از ضايعات ميباشد. که در قالب متدولوژي علمي مطالعات امکان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسيرشفاف اقدام نمايند. اميد است اين مطالعات کمکي هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتي کشورمان بعمل بياورد .





نام کامل طرح و محل اجراي آن :

توليد ميلگرد از ضايعات



محل اجرا :







مشخصات متقاضيان :

نام


نام خانوادگي


مدرک تحصيلي


تلفن














دلايل انتخاب طرح :

در دنياي امروز صنعت فولاد به عنوان يکي از صنايع مادر و تعيين کننده مطرح مي باشد و از اهميت بسزايي برخوردار است. امروزه با توجه به رشد روز افزون صنعت و افزايش جمعيت جهان و به تبع آن افزايش نياز بشر به فولاد و محصولات فولادي بر اهميت آن ها روز به روز افزوده مي شود. هنگامي که از ميزان توسعه يافتگي کشورها سخن به ميان مي آيد شاخصهايي را براي رتبه بندي و شناخت توسعه يافتگي در نظر ميگيرند به عنوان مثال مصرف سرانه فولاد در هر کشور نشان دهنده وضعيت سرمايه گذاري ها و اجراي طرحهاي عمراني و بلاخره توسعه يافتگي است. اين رسم دنياي ماست که سخت ترين ها در تعين انساني ترين پديده ها مانند توسعه موثر هستند و ايران هم در اين جريان ناگزير از کسب مراتب بالاتر تا بتواند ساکنانش را از مواهب توسعه بهره مند سازد .اين شاخص براي ايران در سال 84 در حدود 200 کيلوگرم بوده و در سال 85 به 210 کيلوگرم مي رسد به هر حال موقعيت ايران از لحاظ توسعه يافتگي نشان مي دهد همچنان ظرفيت هاي فراواني براي رسيدن به رتبه هاي بهتر وجود دارد که نتيجه آن افزايش مصرف روز افزون محصولاتي مانند فولاد است.



وضعيت و ميزان اشتغالزايي :

تعداد اشتغالزايي اين طرح 39 نفر ميباشد .

شرايط صادرات

براي تامين تقاضاي بازار قست اعظمي از توليد داخلي در سال هاي اخير وارد بازار مي شود اقداماتي در خصوص محدوديت صادرات شمش و مواد اوليه مورد نياز و محصولات فولادي از جمله ميلگرد با وضع عوارض ويژه و حذف جايزه صادراتي محصولات فولادي، جلوگيري از صادرات محصولات فولادي با وضع عوارض ويژه از سوي سازمان توسعه تجارت ايران و اختصاص اعتبار ارزي لازم به واحدهاي توليدي )بخش خصوصي( براي تامين مواد اوليه و به منظور تکميل ظرفيت هاي خالي اين واحدها از برنامه هاي حوزه بازرگاني داخلي براي ساماندهي به بازار داخل از سياست هاي در دست اجراست.



وضعيت عرضه و تقاضا

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون

مقصود از عرضه داخلي ، ميزان توليدات داخلي جداي از صادرات است. طبق آمار منتشره از سوي وزارت صنايع و معادن در حال حاضر در حدود 49 پروانه بهره برداري در زمينه توليد ميلگرد آهني و فولادي صادر شده است که ليست واحدهاي مذکور به تفکيک در جدول ذيل آورده شده است.

ذکر اين نکته ضروريست که با توجه به موانع و مشکلات خطوط توليد ظرفيت واقعي طرحها معمولا بسيار پايين تر از ظرفيت اسمي آنهاست



روش دوم که روش مورد بحث ما نيز مي باشد روش توليد ميلگرد از ضايعات است.همان طور که گفته شد اين روش تا حد زيادي مشابه روشاول مي باشدو به شرح زير است :

ابتدا ضايعات که عمدتا ضايعات شمش مي باشند در کوره پيش گرم شارژ و تا 1200 درجه سانتيگراد حرارت داده مي شوند. لازم به ذکر است که قبل از حرارت دادن ضايعات در کوره ضايعات مورد بازرسي قرار گرفته و از لحاظ ابعاد و حجم کنترل مي شوند و قسمتي از آنها قبل از قرار گرفتن در کوره به قسمت برش انتقال داده شده و برش داده مي شوند تا به ابعاد مناسب براي قرار گرفتن در کوره تبديل شوند.بعد از حرارت دادن در کوره مواد اوليه (ضايعات (به سمت خط شکل دهي وکشش هدايت مي شوند.در اين قسمت طي چهار مرحله کشش توسط غلطک هاي مربوطه فرآيند کشش و شکل دهي صورت مي گيرد به اين ترتيب که در هر مرحله از کشش طول در حدود 20 سانتي متر افزايش مي يابد و پس از آن ميلگرد هاي توليد شده به سمت غلطک هاي آج زني هدايت مي شوند. پس از آج زدن ميلگرد ها آماده وزن کشي بوده و پس از قرار گرفتن روي باسکول بسته بندي و آماده توزيع مي باشند.

نحوه بسته بندي محصولات ميلگرد بصورت شاخه با طولهاي مساوي که بوسيله مفتول فولادي در شش قسمت بسته در فاصله مناسب به يکديگر بطور محکم بسته بندي مي شود. در سايزهاي 8 و 10 بسته بندي بصورت کلاف صورت مي گيرد. هر بسته داراي پلاك که حاوي کليه مشخصات بسته و خريدار مي باشد




طرح توجيهي کارگاه توليد ميلگرد از ضايعات آهن


کارآفريني کارگاه توليد ميلگرد از ضايعات آهن


دانلود پروژه کارگاه توليد ميلگرد از ضايعات آهن


دانلود کارآفريني کارگاه توليد ميلگرد از ضايعات آهن


طرح توجي


پروژه


کارآفرینی


کارگاه


تولید


میلگرد


از


ضایعات


آهن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن | رادونیس

دانلود کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن. کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 47 قابل ویرایش Link. دانلود طرح توجیهی تولید میلگرد از ...

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن - در این طرح توجیهی به بررسی راه اندازی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته میشود. در قالب

برترین فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن در 48 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندیصنعتیفرمت فایلdocتعداد صفحات48حجم فایل1.51 مگا بایتپروژه

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن | رادونیس

دانلود کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن. کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 47 قابل ویرایش Link. دانلود طرح توجیهی تولید میلگرد از ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن با ظرفیت ...

فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن با ظرفیت ۹۰۰ میلیون تن در سال به صورت کاملا دقیق و کامل و با فرمت ورد و قابل ویرایش در ۴۸ صفحه توسط مرکز دانلود طرح های توجیهی ایران تهیه ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

در 48 صفحه ورد قابل ویرایش خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های م

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن - در این طرح توجیهی به بررسی راه اندازی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته میشود. در قالب

کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن | مقالات

پروژه کارافرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن;طرح توجیهی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن;کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن.

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن | مقالات

پروژه کارافرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن;طرح توجیهی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن;کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن.

بازیافت پروژه آهن - kathleenhelm.de

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن مقدمه : فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژی است به طوریکه میتوان با تغییر مقدار و نوع این عناصر، ترکیبات مختلف فولادی با خواصبسیار جالب و متفاوت را

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن - در این طرح توجیهی به بررسی راه اندازی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته میشود. در قالب

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن با ظرفیت ...

طرح پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن با ظرفیت ۹۰۰ میلیون تن در سال بر اساس آخرین وضعیت مالی در سال جدید بنا شده است و کاملا منطبق با استاندارد های ملی در وزارت صنایع و معادن و ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

در 48 صفحه ورد قابل ویرایش خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های م

دانلود طرح کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

ر این طرح به بررسی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن | fmw629

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل…

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن | yjy600

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات فایل توضیحات کامل…

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن | رادونیس

دانلود کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن. کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن، فایل بصورت word و قابل ویرایش می باشد WORD 47 قابل ویرایش Link. دانلود طرح توجیهی تولید میلگرد از ...

دانلود طرح کارآفرینی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن

ر این طرح به بررسی کارگاه تولید میلگرد از ضایعات آهن پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است

پاورپوینت گلها و گیاهان دارویی

ارتباط افزایش حافظه اصلی با سرعت کامپیوتر

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮥ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ

پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی

آسیب شناسی درآمدهاي حاصل از تخلّفات ساختمانی در

مقاله بررسی كنترل توان در CDMA

طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران (حدفاصل شوش – بعثت)

مسجد جامع نیشابور

مقاله نرم افزار Software

طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران (حدفاصل شوش – بعثت)