دانلود رایگان


پروژه كارآفريني توليد خوراك دام - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل پروژه كارآفريني توليد خوراك دام در 46 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................... 1فصل اول : توجيه اقتصادي طرح

ارزش و اهميت اقتصادي طرح ...................................................................................... 2

ميزان مفيد بودن طرح براي جامعه ........................................................................... 3

ميزان سودآوري طرح......................................................................................................... 4

ميزان اشتغال زايي طرح .................................................................................................. 5

موقعيت جغرافيايي و اقتصادي محل اجراي طرح ............................................... 6فصل دوم : نيروي انساني و تجهيزاتمشخصات نيروي انساني ازنظر تخصص و توانايي ................................................ 7

نمودار نيروي انساني .......................................................................................................... 10

تجهيزات مورد نياز و نقشه استقرار آنها .................................................................... 11

مواد مصرفي مورد نياز ...................................................................................................... 13

زمان بندي اجراي پروژه................................................................................................... 14

روش تامين منابع مالي ..................................................................................................... 16

روش بازاريابي و تبليغات................................................................................................... 17

مراحل جواز تاسيس و تقاضانامه ................................................................................. 18

تقاضانامه................................................................................................................................... 19

گزارشي ازيك واحد توليد خوراك دام ...................................................................... 20فصل سوم : جداول و نمودارهاعنوان طرح ............................................................................................................................. 23

محل اجراي طرح ............................................................................................................... 23

مشخصات متقاضيان ......................................................................................................... 23

محصول ................................................................................................................................... 25

زمين ......................................................................................................................................... 26

محوطه سازي ....................................................................................................................... 26

ساختمان سازي .................................................................................................................. 27

ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي .................................................... 28

شرح مختصر فرايند و نمودار توليد ............................................................................. 30

تاسيسات ................................................................................................................................. 31

وسايل حمل و نقل داخل كارخانه ............................................................................. 32

مواد اوليه و بسته بندي .................................................................................................... 33

آب و برق و سوخت مصرفي .......................................................................................... 34

برآورد هزينه تعميرات و نگهداري ............................................................................... 35

برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني ...................................................................... 36

برآورد سرمايه ثابت ............................................................................................................ 37

هزينه هاي قبل ازبهره برداري ...................................................................................... 38

برآورد سرمايه در گردش ................................................................................................ 39

نحوه سرمايه گذاري .......................................................................................................... 39

برآورد هزينه استهلاك ..................................................................................................... 40

هزينه هاي توليد ساليانه .................................................................................................. 41

قيمت تمام شده محصول ................................................................................................ 42

قيمت فروش محصول ....................................................................................................... 42

محاسبه نقطه سربه سر .................................................................................................... 43

سود و زيان ويژه ................................................................................................................. 45

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت هاي آن .................................................. 45

سرمايه ثابت سرانه ............................................................................................................. 46

كل سرمايه گذاري سرانه ................................................................................................ 46

شرح بازدهي سرمايه ......................................................................................................... 46

دوره بازگشت سرمايه ....................................................................................................... 46


مقدمه :

توليد خوراك دام از ضايعات كشاورزيامروزه بيش از هر زمان ديگر نظر موسسات علمي وتحقيقاتي و دانشمندان علوم تغديه اي به منابع جديد و ارزان قيمت براي تهيه جيره هاي غذايي حيوانات اهل معطوف گرديده است خوراك دام از ضايعات كشاورزي ازتعدادي مواد غذايي غير همگي تشكيل شده است لذا از نظر شكل ظاهري ميتواند به صورت پودري و يا در صورت لزوم جهت حمل و نقل بهتر به صورت بلند شده مي گردد كه بسته به سليقه دامدار توليد وبه بازار عرضه ميگردد رنگ و بو خوراك دام بستگي كامل به نوع مواد متشكله دارد ولي بطور كلي بايد داراي رنگ و بوي طبيعي و مناسب خود را داشته باشد خوراك دام بايد داراي فرمول ها متفاوتي باشد كه تفاوت آنها در ميزان مصرف مواد اوليه بوده و تقريبا تمام كارخانجات به طور مشابه از مواد در توليد استفاده مي نمايند.


ارزش واهميت اقتصادي طرح

بررسي هاي اقتصادي مهمترين قسمت يك پروژه صنعتي بوده و در حقيقت قبولي يا رد ميزان مقبوليت يك پروژه را تعييين مي نمايد. جهت بررسي موفق مسائل اقتصادي نياز به مطالعه دقيق بازار مصرف و قيمت فروش مي باشد. بررسي بازار خودمستلزم مطالعه كانونهاي مصرف شناخت واحدهاي مشابه توليد كننده ها و كالاي رقيب اطلاع از ميزان نياز توانايي واردات و صادرات مي باشد همچنين قيمت فروش يك كالا تابع عواملي نظير فرمولاسيون چگونگي فرايند توليد و بخصوص قيمت مواد اوليه است.

با توجه به اينكه محصول توليدي توسط دام هاي موجود كشور به مصرف مي رسد از طرفي آمار ميزان دام هر روز رو به افزايش است « به عنوان مثال آ‚ار گيري وزارت جهاد سازندگي در سال 1377 نشان مي دهد كه آمار تعداد گاو 6605120 راس و گوسفند 4461107 راس و بزر 25087881 راس مي باشد و هر سال بر تعداد آن افزوده ميشود.» لذا هر سال نسبت به سال گذشته مقدار بيشتري علوفه و خوراك دام مورد نيازمباشد و در نتيجه با احداث و راه اندازي و اجراي اينگونه پروژه هاي صنعتي كه از ضايعات كشاورزي خوراك دام با ارزش غذايي توليد بشود هم غذاي مورد نياز دامهاي كشور تأمين مي شود و كشور را به خودكفايي سوق مي دهد و هم استفاده از مواد اوليه ارزانتر در توليد اين محصول سبب خواهد شد تا قيمت تمام شده آن پائين تر و در نتيجه قيمت فروش آن نيز پائين باشد. خورك دام در داخل كشور هر كيلو135-125 ريال بفوش مي رسد و چون محصول توليدي به صورت محصول كامل از كشورهاي خارجي وارد نمي شود بلكه مواد اوليه لازم آن را قبيل جو و گندم و ذرت و … وارد مي شود لذا قيمت فروش دقيقي از كشورهاي خارجي در درسترس نمي باشد. در ضمن لازم به ياد آوري است كه در واحد مشابه اين طرح مانند يكي خوراك دام كوچه صفهان كه تحت پوشش معاونت امور دام و آبزيان سازمان جهاد سازندگي استان گيلان و يك واحد نيز در شهرستان بابل با ماشين آلات خارجي مشغول فعاليت مي باشد.

ميزان مفيد بودن طرح براي جامعه

امروزه بيش از هر زمان ديگر نظر موسسات علمي و تحقيقاتي علوم تغذيه اي به منابع جديد و ارزان قيمت براي تهيه جيره هاي غذتيي حيوانات اهلي معطوف گريده است. علاوه بر فرآورده هاي فرعي با منشاء گياهي كه شامل تفاله حاصل از كارخانجات روغنكشي مازاد محصولات كشاورزي و انواعي دانه هاي ضايعاتي مي باشد. فرآورده هاي حيواني نظير پودر ماهي ، پورد بقاياي كشتار گاههاي دام و طيور پودر گوشت پورد خون پودر پر هيدورليز شد و …. ، پودر آب پنير سازي و همچنين آرد، محتويات شكمبه نشخوار كنندگان تفاله حاصل از كارخانجات ماست سازي و ماءالشعير و رب گوجه آب ميوه جات و غيره بالاخره كود مرغي ،‌ضايعات ميدان هاي تره بار و كنجاله هاي حاصل از روغنكشي دانه هاي نباتي و تفاله هاي چغندر قند و …..

از منابع مهم و قابل بررسي در زمينه تغذيه دام و طيور نهايتاً با لا بردن حجم توليدات حيواني بشمار مي روند جمع آوري و زدودن اين مواد فرعي و ضايعات درو ريختن از محيط از محيط زيست عملا بساز دشوار ميباشد و با توجه به مقادير قابل توجهي از مواد مغذي و با ارزش « پروتئين ، انرژي مواد معدني و يتامين» كه هنوز درون آنها وجود ارد. بكار بردن اين پس مانده ها در جيره هاي روزانه حيوانات از لحاظ اقتصادي در كاهش قيمت تمام شده فرآرده هاي حيواني تاثير بسزايي خواهد داشت .

امروز با تبديل فضولات و ضايعات حاصل از كارخانجات مواد غذايي موسسات دامپروري و مرغذاري وكشاورزي به مواد با ارزش غذايي موفقيت هاي چشمگيري در بدست آوردن سرمايه هنگفت براي جامع در عين حال در دفع معظلات محيط زيست حاصل گريده است. همچنين از ورود مواد غذتيي دام به كشور جلوگيري مي كند و هم از خارج شدن عرض زياد جلوگيري مي كند.

ميزان سود آوري طرح

با توجه به قيمت تمام شده بدست آمده محصول توليد « خوراك دام از ضايعات كشاورزي، و با احتساب سود 19% قيمت فروش هر كيلو محصول 118 ريال خواهد بود در نتيجه قيمت فروش بدست آمده درحال حاضر در مقايسه با قيمت بازار داخلي بسيار مناسب مي باشد. و قيمت محصول در بازار بين 135-125 ريال متغير مي باشد سود ساليانه محصول در حداكثر توليد بر اساس قيمت فروش بدست آمده معادل 000/000/50 ريال خواهد بود با در نظر گرفتن هزينه هاي فرعي .


ميزان اشتغال زايي طرح

طرح مورد نظر براي 14 نفر ايجاد اشتغال مي كند و عبارتند از يك نفر به عنوان مدير عامل با مدير كارخنه و يك نفر تكنسين خط توليد و جهت كنترل مواد اوليه وجهت كار با دستگاهها چاپر ، بوجاري ، خشك كن، آسياب ، چكش ، ميكسراقي ودستگاه پلت كن در جمعه 4 نفر كارگر ماهر و يك نفر كارگر ساد جهت پر كردن كيسه و كيسه دوزي ويك نفر تكنسين با تجربه در امر تعميرات و سرويس دهي دستگاه هاي و همچنين برق و تأسيسات مكانيكي ويك نفر به عنوان سرپرست بخش مالي و اداري و امور پرسنلي كارخانه و يك نفر جهت آبدارچي و نظافت چي ويك نفر بعنوان سرايدار و نگهباني كارخانه و يك نفر جهت رانندگي با كاميون و يك نفر جهت جوابگويي به تلفن و انجم امور تايپ به عنوان منشي و يك نفر هم جهت انبار داري و فروش محصول مي باشد

روش تأمين منابع مالي

يكي از مواردي كه بايد در انجام يك پروژه مورد نظر باشد منابع مالي جهت تأمين سرمايه مورد نظر براي احداث واحد توليد مي باشد و بدون تأمين اين منابع انجام پروژه غير ممكن نمي باشد و افراد بايد آن را مورد بررسي قرار دهند كه طبق مطالعات و منابع درست ساده ترين راه هاي تأمين سرمايه يكي استفاده از فروش اوراق مشاركت و استفاده از شركا و استفاده از وام هاي بانكي مي باشد كه خيلي به صرف مي باشد و به مقدار زياد به بهره كم مي باشد و بايد مورد نظر قرار گيرد .

وكل مبلغ سرمايه براي راه اندازي اين پروژه مبلغ 1051817360 ريال مي باشد. كه 40% آن توسط متقاضاين و 60% آن اعتبارات بانكي مي باشد.


روش بازاريابي و تبليغات

يكي از مواردي كه مسئولان و مديران يك واحد توليدي بايدمورد نظر زياد قرار دهد، روش هاي بازاريابي و تبليغات مي باشد و چون خوراك دام مورد مصرف گاو داري ها و گله داري ها قرار گيرد طبق بررسي هاي ما بهترين راه هاي بازاريابي و تبليغات مي توان،‌يكي فرستادن افراد و نمايندگان شركت به مناطق مصرف كنند خوراك دام و همچنين تبليغ از طريق روزنامه و چاپ كردن، كاغذهاي تبليغاتي و دادن به صاحبان گاو داري ها و گله داري ها، و همچنين گذاشتن جايزه و قرعه كشي و بالا بردن ميزان مرغوبيت كالا و صاحبان و مديران گاو داري ها و گله داري ها با ديدن مرغوبيت خوراك دام و مقوي بودن آن براي دام ها خود مصرف آن را به ديگران پيشنهاد مي دهند. با اين راه ها فوش محصول به مقدار زياد افزايش مي يابد و در نتيجه سود بيشتري نسيب شركت مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

تقاضانامه

وزارت تعاون/ اداره كل تعاون استان ………………

اينجانبان هيئت مؤسس شركت / اتحاديه تعاوني در شرف تاسيس …………………ضمن ارائه كليات طرح پيشنهادي و معرفي آقاي/خانم ……………. فرزند……………….به شماره شناسنامه ………………صادره از……………..بعنوان نماينده تام الاختيار اين هيئت جهت مذاكره و دريافت مدارك و ساير اقدامات لازم, بدينوسيله درخواست موافقت با تشكيل شركت/ اتحاديه تعاوني …………………….را مي نماييم .گزارش از يك واحد توليدي خوراك دام

اين گزارش در تاريخ 20 فروردين از يك واحد توليد خوراك دام در فسا به نام دلتا بدست آمده و اطلاعات زير از آقاي مهندس فيروز رئيس واحد توليدي بدست آمده است ازن واحد توليدي در سال 1372 راه اندازي شده است و كار آن به اين صورت است كه مواد اوليه مثل جو و سبوس و ضايعات كارخانجات آرد و قند و روغن و …. پس از عمليات بوجاري و آسياب و … فرموله و اختلاط كرده و به صورت يك پلت در آورده و كيسه گيري مي گردد و محصولات چنين اين واحد 10000 تن در سال مي باشد اين واحد در روز كاري 275 در سال كار مي كند و داراي كي شيفت كاري مي باشد و ساعات فعال واحد توليدي 8 ساعت مي باشد وكليه مواد اوليه اين شركت در درخل تأمين مي شود و كل پرسنل اين شركت 25 نفر مي باشد وتان برق مصرفي اين واحد روزانه 368 كيلو وات ومقدار آب مصرفي روزانه اين واحد توليد با توجه به توليد 20 متر مكعب ميباشد و سوخت مصرفي روزانه 300 ليتر گازوئيل و 70 ليتر بنزين مي باشد و كليه دستگاه ها و تجهيزات خط توليد در داخل تأمين مي شود و مساحت زمين اين واحد 8100 متر مبربع بوده كه سطح زير بناي سالن انبار 523 متر مربع و انبارهاي مواد اوليه 1346 و انبار محصول 560 متر مي باشد و دارئيهاي ثابت واحد 738465 هزار ريال و سرمايه در گردش 187425 هزار ريال وكل سرمايه گذاري 925890 هزار ريال و سرمايه گذاري مجري 370356 هزار ريال و وام هايي كه از بانك تأمين شده ييك 443079 هزار ريال به صورت بلند مدت و 112455 هزار ريال و سهم منابع داخلي 100% و دوره برگشت سرمايه واحد 4 سال و 7 ماه بوده و سرمايه گذاري سرانه 37036 هزار ريال خرد كردن بوده است. خرد كردن ، آسياب كردن و فرمولاسيون ،‌مخلوط كردن، پلت كردن، كيسه كردن، مي باشد كه به طور جداگانه هر مرحله تشريح مي گردد.

بوجاري كردن: مواد اوليه اي مثل ضايعات كارخانجات آرد، تفاله چغندر كنجاله ها و تفاله زيتون و تفاله چاي خشك شده و گندم و جو قبل وارد شدنبه فرآيند توليد ابتدا گرد و خاك وشن و سنگ ريزه آن توسط دستگاه بوجاري گرفته مي شود.

مرحله آسياب كردن: بستر طيور تخم گذار داراي پروتئين قابل استفاده براي دام ها مي باشد لذا قبل از استفاده ابتداء توسط دستگاهي ضد عفوني و خشك مي گردد و پس از سرند كردند آسياب مي گردد و تمام مواد الويه ذكر شده درمرحله اول نيز بعد از بوجاري كردن توسط آسياب خرد مي رگدد همجنين مواد علوفه اي مورد استفاده مثل يونجه خشك ابتداء توسط دستگاه چاپر خرد شده و بعد وارد دستگاه آسياب مي گردد و پس از آسياب شدن در فرمولاسيون خوراك دام استفاده مي گردد.

مرحه فرمولاسيون : مهمترين مرحله توليد خوراك دام توزين مواد اوليه بر اساس فرمول تهيه شده مي باشد زيرا اين فرمول بر اساس احتياجات دام ها بدست آمده است.

اشكال در فرمولاسيون باعث مي شود كه مواد مغذي به بدن دام ها مورد مصرف نرسد وب اعث لاغر شدن ويا ممكن است بعلت كم بودن بعضي از مواد مغذي به بدن دام ها مودر مصرف نرسد و باعث لاغر شدن و يا ممكن است بعلت كم بودن بعضي از مواد مغذي ايجاد بيماري دام داري مي شوند . در اين مرحله تمام مواد اوليه آماده شده بر اساس فرمول توزين شده و در بين مخزن بالاي ميكسر ذخيره مي شود.

مرحله ميكس « مخلوط كردن» در اين مرحله با توجه به اينكه مواد اوليه مصرفي با هم متفاوت مي باشد لذا جهت تهيه مخلوط كامل در دسترس قرار دادن كلينه مواد اوليه در دسترس دام ،در دستاه ميكس يا مخلوط كن مواد اوليه كاملا مخلوط ميگردد كه پس زا آن در صورت لزوم جهت حمل و نقل راحت تر و براي نگهداري مدت زمان بيشتر خوراك دام توليد شده به صورت پلت درمي آيد و بعد در كيسه هاي پلاستيكي ريخته و به مقدار 50 كيلو توزين شده و سر آن توسط دستگاه در دوزي كيسه دوخته مي شود و به انبار محصول حمل ميگردد و يا اينكه محصول به صورت پودري در كيسه پلاستيكي 50 كيلو

گرمي بسته بندي مي گردد.


طرح توجيهي توليد خوراك دام


کارآفريني توليد خوراك دام


دانلود پروژه توليد خوراك دام


دانلود کارآفريني توليد خوراك دام


طرح توجيه فني توليد خوراك دام


توجيه اقتصادي توليد خوراك دام


توليد خوراك دام


توليد


خوراك


دامپروژه


كارآفريني


توليد


خوراك


دام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام

خوراك دام طرح توجيهي آماده سازي و بسته بندي پسته خيار درختي طرح توجيهي پرورش بلدرچين دانلود طرح توجیهی گاوداری شیری ۵۰ رأسی | جزوه www.jozve.org › پروژه های کارآفرینی ذخیره شده ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - خانه / پروژه های کارآفرینی ...

دانلود کارآفرینی تولید خوراک دام

مقدمه : توليد خوراك دام از ضايعات كشاورزيامروزه بيش از هر زمان ديگر نظر موسسات علمي وتحقيقاتي و دانشمندان علوم تغديه اي به منابع جديد و ارزان قيمت براي تهيه جيره هاي غذايي حيوانات اهل معطوف گرديده است خوراك دام از ...

پروژه کارآفرینی طرح پرورش دام

خوراك دام طرح توجيهي آماده سازي و بسته بندي پسته خيار درختي طرح توجيهي پرورش بلدرچين دانلود طرح توجیهی گاوداری شیری ۵۰ رأسی | جزوه www.jozve.org › پروژه های کارآفرینی ذخیره شده ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - خانه / پروژه های کارآفرینی ...

پروژه كارآفريني توليد نخ متوسط تا ضخيم

پروژه كارآفريني توليد نخ متوسط تا ضخيم پيشگفتار صنعت نساجي يكي از قديمي ترين و مهمترين صنايع موجود است كه ماده اوليه آن الياف مي‌باشد. الياف در واقع رشته ه

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن از سبوس برنج | بانک کلیپ

پروژه كارآفريني توليد ... شده، سبوس برنج پس از استخراج روغن از آن، ماده غذايي مناسب براي تهيه خوراك دام و طيور، حاصلخيزكننده‌ها، بستر توليد قارچ‌هاي … برترین فایل طرح توجیهی و کارآفرینی کارگاه تولید روغن از … aris.rayapaperi ...

كارآفريني توليد خوراك دام

كارآفرینی تولید خوراک دام,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی, دانلود طرحهای توجیهی,طرحهای توجیهی, دانلود طرح های توجیهی,طرح های توجیهی,تحقیق صنایع,تحقیق مهندسی صنایع,,كارآفريني توليد خوراك دام

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی، | پروژه کارآفرینی ...

پروژه كارآفريني توليد خوراك دام و طيور . فصل اول - کلیات ; 1- 1 مقدمه : 1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : محل اجرا : 1 – 3 – مشخصات متقاضیان : 1 – 4 – دلایل انتخاب طرح : 1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه : 1 – 6 - وضعیت و میزان ...

پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی

141. كارآفريني چاپ و توليد عكس رنگي 66 ص 142. كارآفريني پرورش گل وگياه زینتی 52 ص 143. كارآفريني توليد الكل از خرما 40 ص 144. كارآفريني توليد ترانس 65 ص 145. كارآفريني توليد خوراك دام 46 ص 146. آموزشگاه موسیقی ...

پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی - تولیدی پوشاک زنانه

141. كارآفريني چاپ و توليد عكس رنگي 66 ص 142. كارآفريني پرورش گل وگياه زینتی 52 ص 143. كارآفريني توليد الكل از خرما 40 ص 144. كارآفريني توليد ترانس 65 ص 145. كارآفريني توليد خوراك دام 46 ص 146. آموزشگاه موسیقی ...

پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام

پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام,پروژه کارافرینی تولید خوراك دام,طرح توجیهی تولید خوراك دام,کارآفرینی تولید خوراك دام,دانلود پروژه تولید خوراك دام,دانلود کارآفرینی تولید خوراك دام,طرح توجیه فنی تولید خوراك دام,توجیه ...

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان ...

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان كارآفريني توليد خوراك دام 46 ص - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی. امروز جمعه , ۳ مرداد , ۱۳۹۹ شما ...

پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام

پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام در 46 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از ...

کارآفرینی تولید خوراک دام - مرجع دانلود پروژه های دانشجویی

توليد خوراك دام (کارافرینی) 46 صفحه جداول و توضیحات + 22 صفحه مقدمه و توضیحات + فهرست مطالب همه فایل ورد و قابل ویرایش آماده دانلود

پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی

141. كارآفريني چاپ و توليد عكس رنگي 66 ص 142. كارآفريني پرورش گل وگياه زینتی 52 ص 143. كارآفريني توليد الكل از خرما 40 ص 144. كارآفريني توليد ترانس 65 ص 145. كارآفريني توليد خوراك دام 46 ص 146. آموزشگاه موسیقی ...

پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام

پروژه کارافرینی تولید خوراك دام,طرح توجیهی تولید خوراك دام,کارآفرینی تولید خوراك دام,دانلود پروژه تولید خوراك دام,دانلود کارآفرینی تولید خوراك دام,طرح توجیه فنی تولید خوراك دام,توجیه اقتصادی تولید خوراك دام,تولید ...

دانلود پروژه کارآفرینی - پایان نامه های رشته علوم تربیتی

» پروژه كارآفريني توليد خوراك دام و طيور » پروژه كارآفريني طراحي نرم افزار و صفحات وب » پروژه كارآفريني توليد خوراك طيور » پروژه كارآفريني توليد دستگاه هاي آبياري تحت فشار باراني » پروژه كارآفريني پنكه سقفي » پروژه ...

دانلود پروژه کارآفرینی خوراک دام

دانلود پروژه کارآفرینی , طرح توجیهی , پروژه کارآفرینی رایگان , ا توجه به اينكه محصول توليدي توسط دام هاي موجود كشور به مصرف مي رسد از طرفي آمار ميزان دام هر روز رو به افزايش است « به عنوان مثال آ‚ار گيري وزارت جهاد ...

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان ...

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان كارآفريني توليد خوراك دام 46 ص - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی. امروز جمعه , ۳ مرداد , ۱۳۹۹ شما ...

کارآفرینی تولید خوراک دام - مرجع دانلود پروژه های دانشجویی

توليد خوراك دام (کارافرینی) 46 صفحه جداول و توضیحات + 22 صفحه مقدمه و توضیحات + فهرست مطالب همه فایل ورد و قابل ویرایش آماده دانلود

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی، | پروژه کارآفرینی ...

پروژه كارآفريني توليد خوراك دام و طيور . فصل اول - کلیات ; 1- 1 مقدمه : 1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن : محل اجرا : 1 – 3 – مشخصات متقاضیان : 1 – 4 – دلایل انتخاب طرح : 1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه : 1 – 6 - وضعیت و میزان ...

پروژه كارآفريني توليد نخ متوسط تا ضخيم

پروژه كارآفريني توليد نخ متوسط تا ضخيم پيشگفتار صنعت نساجي يكي از قديمي ترين و مهمترين صنايع موجود است كه ماده اوليه آن الياف مي‌باشد. الياف در واقع رشته ه

پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام

پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 پروژه كارآفرینی تولید خوراك دام در 46 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از ...

طرح توجیهی تولید خوراک دام (پروژه کارآفرینی تولید خوراک ...

طرح توجیهی تولید خوراک دام (پروژه کارآفرینی تولید خوراک دام) - .:رویال آی تی:.

كارآفريني توليد خوراك دام

كارآفرینی تولید خوراک دام,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی, دانلود طرحهای توجیهی,طرحهای توجیهی, دانلود طرح های توجیهی,طرح های توجیهی,تحقیق صنایع,تحقیق مهندسی صنایع,,كارآفريني توليد خوراك دام

پروژه كارآفريني توليد نخ متوسط تا ضخيم

پروژه كارآفريني توليد نخ متوسط تا ضخيم پيشگفتار صنعت نساجي يكي از قديمي ترين و مهمترين صنايع موجود است كه ماده اوليه آن الياف مي‌باشد. الياف در واقع رشته ه

كارآفريني توليد خوراك دام

كارآفرینی تولید خوراک دام,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی, دانلود طرحهای توجیهی,طرحهای توجیهی, دانلود طرح های توجیهی,طرح های توجیهی,تحقیق صنایع,تحقیق مهندسی صنایع,,كارآفريني توليد خوراك دام

دانلود پروژه کارآفرینی خوراک دام

دانلود پروژه کارآفرینی , طرح توجیهی , پروژه کارآفرینی رایگان , ا توجه به اينكه محصول توليدي توسط دام هاي موجود كشور به مصرف مي رسد از طرفي آمار ميزان دام هر روز رو به افزايش است « به عنوان مثال آ‚ار گيري وزارت جهاد ...

كارآفريني توليد خوراك دام

كارآفرینی تولید خوراک دام,دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی, دانلود طرحهای توجیهی,طرحهای توجیهی, دانلود طرح های توجیهی,طرح های توجیهی,تحقیق صنایع,تحقیق مهندسی صنایع,,كارآفريني توليد خوراك دام

تأثير فضاهاي باز شهري بر کيفيت گذران اوقات فراغت شهروندان

الگوها و نمونه های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری-علی مدنی پور

نقدي بر نظريات رايج در مورد بحران مسكن

نقدي بر نظريات رايج در مورد بحران مسكن

تجزِیه بافت شهري و تحلیل عوامل فرسودگی آن در ایران از دیدگاه شهرسازي

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی

مجمع باز آفرینی شهری انگلستان و معرفی بهترین تجربه نوسازی در این کشور

منابع کنکور ارشد برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

ریچارد راجرز، برنده جایزه پریتزکر ۲۰۰۷:

زبان برنامه نویسی اوکم