دانلود رایگان


پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل پروژه کارآفريني طرح توليد دستگاههاي بسته بندي(شيرينگ) در 30 صفحه ورد قابل ويرايش


مقدمه

کالاي توليدي مورد نظر دستگاه بسته بندي ميباشد که کار آن بسته بندي مواد غذايي از قبيل کيک وکلوچه ونيزقطعات صنعتي مثل جک وغيره وهمچنين بسته بندي بيشترين قطعات ولوازم کوچک وبزرگ ميباشد.

کارکرد اين دستگاه به اين صورت است که ابتدا قطعهاي که بايد بسته بندي شود را روي رول قرار مي دهند.اين قطعه به وسيله يک جک به درون پلاستيک شيرينگ هدايت مي شود پس از آن به وسيله قيچي پلاستيک بريده شده به سمت تونل حرارتي هدايت مي شود.در آنجا با حرارتي که به پلاستيک خورده مي شود پلاستيک جمع شده ومنقبض ميشودو به اين صورت بسته بندي انجام مي شود.

پس از آن به سمت جلو هدايت شده وپلاستيک گرم شده خنک مي شود

ورودي اين دستگاه بسيار ممتنوّع است چون مي توان ازقطعات بسيار کوچک در طول وعرض 10سانتيمتر تا قطعاتي به طول 3تا4 متررا بااين دستگاه بسته بندي کرد.
توليد اسمي اين دستگاه 150 عدد در سال است ولي به دليل رکود بازارو افزايش رقابت در بين سازنده ها توليدعملي اين دستگاه، به 100 عدد در سال ميرسد. قيمت تمام شده اين دستگاه بسيارمتنوع است ولي به طورمختصراشاره اي به قيمت ها مي نماييم دستگاههاي کوچک از طول 50 سانتيمترتا3 متربين22000000 تا 19000000ريال ودستگاههاي بسته بندي پالت که بسته بندي تا ارتفاع چند متروعرض 2تا3 متري را انجام مي دهد بين 35000000 تا 60000000ريال برآورد شده است.فصل اوّل

شرکت ماشين هاي بسته بندي اصفهان(عصر)

اين شرکت در سال 1376با اهداف زير به بهره برداري رسيد:

1-رفع نياز جامعه وخود کفايي در امر توليد

2-ايجاد شغل در جامعه وهمچنين استفاده ازافراد جامعه براي رشد کشور

3- طراحي و ساخت ماشين آلات پيشرفته با توجه به امکانات وتجهيزات با برترين کيفيت و مرغوبترين قطعات

مجوزهاي قانوني : موافقت اصولي به شماره 17976 و در تاريخ 18/2/1376به نام شرکت ماشين هاي بسته بندي اصفهان(عصر) جهت توليد دستگاههاي بسته بندي صادر شد.

محصولات توليدي: محصولات توليدي اين شرکت شامل:

پگ تونلي) )EA-160 1-مدل اتوماتيک ونيمه اتوماتيک

موارد استفاده: بسته بندي محصولات غذايي ،بهداشتي، مصالح ساختماني مواد شيميايي، لوازم خانگي ،انواع کارتن و......

EA-1802- مدل

موارد استفاده: بسته بندي رول ،طاقه ومنسوجات(پارچه وچرم و...)

EA-200 3- مدل


موارد استفاده: بسته بندي رول فرش و موکت تا طول4 متر

EA-160 4- مدل

موارداستفاده: بسته بندي لوازم آرايشي، محصولات صادراتي از قبيل جعبه هاي گز،پولک و....

EA-3005- مدل

موارد استفاده: بسته بندي کيک ،کلوچه ودستمال کاغذي و......

(پالت گردان يا تونلي) EA-1500 6- مدل
موارد استفاده: انواع پالت
مقداري از اين شرکت به صورت سهام به افراد زير واگذارشده است که

سرمايه اوليه شرکت محسوب مي شود.شرح مختصري از ماشين آلات

1- دستگاه تراش: شامل 6عدد ميباشد که 4عددآن ساخت داخل و2عدد آن ساخت خارج کشور مي باشد واز آن جهت تهيه غلتکها، پولي ها و مواردي از اين قبيل استفاده مي شود.

2- دستگاه فرز: اين دستگاه ساخت کشور آلمان ميباشد وبراي تراشيدن چرخدنده از آن استفاده مي شود.

3- دريل عمودي:اين ماشين ساخت داخل کشوربوده وجهت سوراخکاري مورد استفاده قرار مي گيرد.

4- گيوتين: ساخت داخل کشوربوده وازآن جهت برش ورق مورد استفاده قرار مي گيرد.

5- دستگاه خم: ساخت داخل بوده وبراي خم کردن ورق ومونتاژ استفاده مي شود.

6- نقطه جوش: ساخت داخل بوده و براي جوش نقطه اي ورق ها و مونتاژدستگاه استفاده مي شود.

7- دستگاه جوش: ساخت داخل کشوربوده وجهت جوش شاسي و اسکلت

دستگاه بسته بندي مورد استفاده قرار مي گيرد.

8- ارّه لنگ: ساخت داخل بوده وبراي بريدن قوطي و نبشي ازآن استفاده مي شود.

9- کمپرسور باد: ساخت داخلي است وبراي رنک دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.

دستگاههايي که در بالا به آنها اشاره شد در قسمت توليد و مونتاژ کاربرد دارند.

ماشين آلات فرايند توليد
فصل سوم

رقابت دربازار: رقيب در بازار کسي است که مصرف کننده را ازخريد کالاي توليد کننده اي منصرف ساخته واو را واداربه خريد لز توليدکننده ديگرکند.

اوّلين کالا براي رقابت کالايي است مشابه با کالاي توليد شده، بنابراين مي توان رقابت را يک مبازه ناميد که براي اينکه پيروز ميدان باشيم بايد اصولي را رعايت کنيم که به ترتيب زير بيان ميگردد:

1-هدفدار بودن: گرفتن بازارجديد بايد با هدف وبرنامه ريزي دقيق باشد.

2- تمرکز: بيشترين قدرت بايد درزمان ومکان مناسب تمرکزداده شود.

3- تغيير پذيري: نقشه هاي بازاريابي بايد تغيير پذير باشد تا در صورت تغييرات ناگهاني بازار يا رقبا مشکلي ايجاد نشود.

4- تطبيق: تمام جزئيات يک نقشه بايد بايکديگر مطابقت داشته باشد.

5- تهاجم: در اين مبارزه بايد سعي کردزودتر از رقبا دست به حمله زد.

6- غافلگيري: غافلگيرکردن رقبا وقتي که قدرت مانور ندارند امکان پذيراست.
روشهاي رقابت

روشهاي گوناگوني که شرکتهاي مختلف براي رقابت به کار مي گيرند، به عوامل مختلفي مانند تعداد توليد کنندگان اجناس مشابه، بزرگي يا کوچکي شرکت نسبت به سايرتوليدکنندگان ووضع مالي شرکت بستگي دارد که به شرح زير است:

1- بهتر و مرغوبترکردن کالاي جديد با بسته بندي ورنگ زيبا وجذاب

2- ساختن يک کالا با بسته بندي ها وطرحهاي متفاوت که باعث ميشود شرکتهاي کوچک کمتر به رقابت بپردازند.

3- در شرکت هاي بزرگ مي توان با تبليغات گسترده شرکتهاي کوچک را از دورخارج کرد.

4- با قرار دادن جايزه هاي ويژه براي خريداران کالا ميتوان شرکتهايي که سود مالي کمتري دارند را از مبان برداشت.

5- شرکتهاي بزرگ مي توانند با تهديد فروشنده هاي مواد اوليه دست شرکتهاي کوچک را ببندند.
تبليغات

بازاريابي فقط به توليد کالاي مناسب، قيمت گذاري صحيح و توزيع خوب اختصاص ندارد. توليد کننده بايد خريدار رابه طرف کالا جذب کرده تا بتواند مرغوبيت کالا رادر مقابل قيمت آن، به او بقبولاند.

اين کشش از طريق تبليغات صورت ميگيرد.

هدف تبليغات:
1- مطلع نمودن خريدار از وجود کالاي جديد

2- آشتا نمودن خريدار با بسته بندي ونام کالا به منظور شناسايي آن

3- به دست آوردن واسطه هاي فروش ورغبت بيشتر آنها در خريد محصول با کيفيت بالا
روشهاي تبليغات
1- استفاده از رسانه هاي صوتي و تصويري

2- تبليغات در روزتامه ها وهفته نامه ها

3- ايجاد بروشورهاي تبليغاتي وکارتهاي ويزيت

4- نمايش دستگاهها در مکانهايي مانند غرفه ها ونمايشگاه ها

5- کيفيت خوب کالا به خودي خود مي تواند يکي ازتبليغات مؤثر باشد، چون مشتري راضي مشتري هاي زيادي را جذب مي کند.طرح توجيهي توليد دستگاههاي بسته بندي(شيرينگ)


کارآفريني توليد دستگاههاي بسته بندي(شيرينگ)


دانلود پروژه توليد دستگاههاي بسته بندي(شيرينگ)


دانلود کارآفريني توليد دستگاههاي بسته بندي(شيرينگ)


طرح توجي


پروژه


کارآفرینی


طرح


تولید


دستگاههای


بسته


بندی(شیرینگ)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه کارآفرینی دستگاه های بسته بندی (شیرینگ)

پروژه کارآفرینی دستگاه های بسته بندی (شیرینگ) مقدمه کالای تولیدی مورد نظر دستگاه بسته بندی میباشد که کار آن بسته بندی مواد غذایی از قبیل کیک وکلوچه ونیزقطعات صنعتی مثل جک وغیره وهمچنین بسته بندی بیشترین قطعات ولوازم ...

طرح توجیهی دستگاه بسته بندی (شیرینگ)

طرح تولید دستگاههای بسته بندی شرکت ماشین های بسته بندی اصفهان(عصر)-شیرنگ مقدمه کالای تولیدی مورد نظر دستگاه بسته بندی میباشد که کار آن بسته بندی مواد غذایی از قبیل کیک وکلوچه ونیزقطعات صنعتی مثل جک وغیره وهمچنین بسته ...

طرح توجیهی تولید دستگاه بسته بندی (شیرینگ) | gmd998

طرح توجیهی تولید دستگاه بسته بندی (شیرینگ) در 28 صفحه با فرمت word. مقدمه. کالای تولیدی مورد نظر دستگاه بسته بندی میباشد که کار آن بسته بندی مواد غذایی از قبیل کیک وکلوچه ونیزقطعات صنعتی مثل جک وغیره وهمچنین بسته بندی ...

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ)

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) sigmadlkad.ir/FCzPKj/ ذخیره شده پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) در 30 صفحه ورد قابل ویرایش. مقدمه. کالای تولیدی مورد نظر دستگاه بسته بندی میباشد که کار ...

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی (شیرینگ)

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی (شیرینگ) دسته: طرح های توجیهی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) در 30 صفحه ورد قابل ...

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ)

پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 پروژه کارآفرینی طرح تولید دستگاههای بسته بندی(شیرینگ) در 30 صفحه ...

پروژه کارآفرینی دستگاه های بسته بندی (شیرینگ)

پروژه کارآفرینی دستگاه های بسته بندی (شیرینگ) مقدمه کالای تولیدی مورد نظر دستگاه بسته بندی میباشد که کار آن بسته بندی مواد غذایی از قبیل کیک وکلوچه ونیزقطعات صنعتی مثل جک وغیره وهمچنین بسته بندی بیشترین قطعات ولوازم ...

مقاله استراتژی طراحی شبکه

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری-اصول و راهکارها

ضوابط و ویژگی‌ های سیستم انبار

مقاله بررسی آئين گفتگو ميان ايرانيان باستان

مقاله بررسی آئين گفتگو ميان ايرانيان باستان

سامانه بام سبز بر ساختمان ها و نقش آن در توسعه پایدار در ایران

گرافیک شهری

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز های دیجیتال (توضیحات رو بخونید)

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﻫﻤﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴﻜﻦ

پرسشنامه کیفیت زندگی شهری