دانلود رایگان


گزارش کاراموزی فرايند توليد شرکت مينو - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل گزارش کاراموزي فرايند توليد شرکت مينو در 21 صفحه ورد قابل ويرايش


فرآيند توليد :

تعريف توليد جرياني :

فرآيند توليدي است كه در آن واحدهاي محصول بطور متوالي از ترتيب عملياتي يكسان با تجهيزات تخصصي كه معمولاً در يك خط توليد قرار گرفته اند عبور مي كنند.

با توجه به اينكه محصولات در كارگاه پم پم داراي يك طرح اصلي هستند و اين طرح در طي زمان ثابت باقي مي ماند و براي بازار وسيع در نظر گرفته شده است.فرآيند توليد در كارگاه پم پم به صورت توليد جرياني مي باشد.
فرآيند توليد محصول پم پم :‍

براي توليد پم پم،ارد بصورت پنومايك از مخزن بزرگ در نزديكي كارگاه توسط لوله هايي به مخزن قسمت خمير گيري كه داراي ظرفيت 62 كيلويي مي باشد ريخته مي شود نيز همانند آرد از مخزن شكر بصورت پنوماتيكي توسط لوله هايي به مخزن به ظرفيت 37 كيلويي در قسمت خمير گيري ريخته مي شود.تخم مرغهاي مورد نياز در خمير پس از حمل از انبار پس از ضدعفوني در قسمت تخم مرغ و جدا كردن پوستة تخم مرغ توسط دستگاه تخم مرغ شكن در سطلهايي ريخته و پس از وزن به قسمت خمير گيري حمل مي شود.

ديگر مواد لازم مورد استفاده در خمير از جمله : جوش شيرين،اسيد سيتريك،نمك،ضد كپك و غيره پس از وزن شدن توسط متصدي وزن كشي به قسمت خمير گيرحمل مي شود.روغن مورد نياز پس از حمل از انبار پس از ذوب شدن و وزن شدن در سطلهايي به قسمت خمير گيري حمل مي وشد.اين صورت مورد استفاده در خمير در قسمت بيسكويت تهيه مي گردد و در همة خطوط مورد استفاده قرار مي گيرد،اينورت مورد استفاده در كارگاه پم پم با لوله به مخزن ذخيرة اينورت كارگاه پم پم فرستاده مي وشد و پس از وزن اينورت در سطل هايي ريخته شده و به قسمت خمير گيري حمل مي شود.در قسمت خميرگيري،اپراتور ابتدا روغن،نمك،ضايعات پم پم(آسياب شده)و گلوكز با اينورت مخلوط شده را به ميكسر خمير گير ريخته و پس از قرار دادن درب خمير گير به مدت 60 ثانيه توسط ميكسر مخلوط مي وشد در مرحلة دوم،اپراتور آب،شكر،تخم مرغ و اسيد كه با اسانس مخلوط شده را به درون ميكسر خمير گير اضافه مي كند و پس از قرار دادن درب ميكسر به مدت 90 ثانيه مخلوط مي كند و در مرحلة سوم آرد و جوش شيرين را ريخته و حداقل به مدت 30 ثانيه توسط ميكسر مخلوط مي نمايد،پس از آماده شدن خمير،خمير توسط لوله هايي به يك مخزن كه روي آن صافي قرار گرفته است ريخته مي شود و پس از عبور از صافي به مخزن ديگري ريخته شده و از آن مخزن توسط لوله هايي به روي نقاله صحنه اي ريخته مي وشد.مقدار خمير ريخته شده روي نقاله توسط دپارتيور كنترل مي گردد تا از كم و زياد شدن خمير كه موجب افزايش ضايعات مي گردد جلوگيري مي شود.

خمير پم پم پس از حركت روي نقاله صفحه اي دكور تهيه شده توسط دستگاهي به روي خمير پم پم ريخته مي شود و پس از كمي حركت به مرحلة پخت مي رسد.

مرحلة پخت داراي دو مشعل مي باشد كه خمير در مشعل اولي به مقدار 180 درجه حرارت داده مي شود 12 درصد از رطوبت خمير كشيده مي شود و در مشعل دوم كه 200 درجه حرارت دارد پم پم ريخته شده پس از حركت بر روي نقاله به قسمت برش رسيده پس از برش طولي پم پم كرم تهيه شده به وسيلة لوله هايي از مخزن به روي پم پم ريخته مي شود و به وسيلة دستگاهي نان پم پم(كه روي آن كرم ريخته شده حرك مي كند)به روي نيمة ديگر كه داراي كرم مي باشد برگردانده مي شود و پس از حركت بر روي نقاله توسط دستگاه ديگري به صورت عرضي برش مي گردد،پس از حركت به چهار قسمت تقسيم شده،هر قسمت توسط نقاله هايي و به يك دستگاه بسته بندي هدايت مي شود و پس از بسته بندي روي روي نقاله ها حركت كرده و در كار تنها جمع مي گردد.كار تنها جمع مي گردد.كاتنها پس از قرار گرفتن روي نقاله صفحه اي بطرف انبار محصول حركت كرده و پس از خوردن شماره و تاريخ توسط دستگاه شماره زن توسط اپراتور بسته بندي شده روي پالت قرار مي گيرند و پس از جمع شدن در انبار موقت در پايان پيفت كاري،محصولات توليد شده همان شيفت به انبار اصلي تحويل مي گردد و از آن انبارها به محل هاي فروش توزيع مي گردد.

انبار داري:

انبار داري عبارت است از دريافت مواد و اقلام،نگهداري صحيح و تحويل به موقع آنها به مصرف كننده با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان به نحوي كه با اعمال كنترل دقيق،از ميزان موجودي كالا در انبار و مقدار مصرف آن،و نيز از انباشته شدن بيش از حد موجوديتها جلوگيري شود.

تعريف انبار :

انبار به محل يا فضايي گفته مي شود كه بر اساس سيستم طبقه بندي صحيح،مواد اوليه،كالاي نيم ساخته،محصول نيم ساخته،محصول نيم ساخته شده و يا فرآورده هاي مختلف بازرگاني در آن نگهداري شود.
انواع موجوديت هاي انبار

اجناس و كالاهاي موجود در انبار شركت را مي توان به پنج دسته تقسيم كرد :

1)مواد خام و مواد اوليه:اين مواد براي ساختن محصولات استفاده مي شود.

2)كالاهاي ساخته شده:كالاهايي كه از نظر ساخت به مرحلة تكميلي رسيده و آمادة فروش هستند.

3)قطعات يدكي ماشين آلات:جهت تعمير ماشين آلات و دستگاهها بكار مي روند.

4)مواد و لوازم مصرفي

5)اجناس اقساطي:اجناسي كه به دليل كار مداوم مستهلك شده يا به علل فني ديگر معيوب و غير قابل استفاده تشخيص داده شده اند.

انواع انبار:

انبارهايي كه در مؤسسات مختلف جهت نگهداري اقلام از آنها استفاده مي شود عبارتند از:

1.انبار پوشيده

2.انبار سرپوشيده

3.انبار باز

4.انبار مخصوص

انبار مورد استفاده در شركت مينو از نوع اول(انبار پوشيده)مي باشد.اجناس و مواد در اين شركت به دليل حساسيت و مواد خاصي كه در ساختمانشان بكار رفته،بايد در انباري كه همة اطراف آن بسته و داراي سقف است نگهداري وشند تا در مقابل نور مستقيم آفتاب و برف و باران خاصيت خود را از دست ندهند.

تعريف كنترل:

عبارتست از مجموعه عملياتي شامل اندازه گيري يا آزمايشگاهي كه بر روي يك فرآورده انجام مي گيرد تا مشخص شود كه آيا مشخصيات و ويژگي هاي آن فرآورده با مشخصات فني يا استانداردها،مطابقت دارد يا خير.

تعريف كنترل كيفيت:

عبارتست از مجموعه عملياتي شامل طراحي،برنامه ريزي و اجرا كه در يك توليدي انجام مي گيرد تا كيفيت محصول توليدي يا خدمت عرضه شده با مشخصات مورد نظر تطبيق داشته و توليد محصول يا عرصة خدمت نيز از نظر اقتصادي در سطح قابل قبول قرار داشته باشد.

كيفيت طرح و كيفيت تطبيق:

كيفيت طرح عبارتست از كيفيتي كه توليد كنندگان در نظر دارند به مصرف كننده عرضه كنند.

براي دستيابي به بازار تقاضا،توليد كنندگان بايد تصميم بگيرند كه چه نوع طرحي از نظر مواد،فرم شكل ظاهري،عملكرد و غيره توليد گردد تا براي مشتريان قابل قبول باشد.افزايش مرغوبيت در مواد اوليه،فرم توانايي هاي عملكرد يك محصول باعث رشد هزينه ها مي گردد.

شكل محصول،مشخصات،مواد،كاربرد محصول،دقت محصول،دوام محصول،تلورانس ها،هزينه ها نكتة ديگري شود اين است كه كالاي توليدي همواره درصدي از سطح را ارضاء مي كند.

كيفيت تطبيق عبارتست از ميزان تطبيق كيفيت محصولات توليد شده در فرآيند توليد با مشخصات كيفيت طرح است پس از طرح محصول و قرار گرفتن آن در خط توليد مشخص مي گردد كه فرآيند توليد كلية واحدهاي محصول رابطة مطلوبي توليد نمايد كه بايستي بررسي كامل كرد.

افزايش ميزان سرمايه گذاري كيفيت در ساخت نيز باعث پديدار شدن عوامل زير مي گردد.

1.ضايعات را كاهش مي دهد.

2.دوباره كاري را كاهش مي دهد.

3.محصول با كيفيت بهتري توليد مي گردد.

4.سهم بيشتري را بازار به كنترل درمي آيد.

5.اعتبار توليد در نزد بانكها و مشتريان به وجود مي آيد.

اساس آماري نمودارهاي كنترل:

يك نمودار كنترل نمايشي از مشخصه هاي كيفيت در برابر شمارة توليد يا زمان توليد مي باشد كه از نمونه اي اندازه گيري شده است و اين نمودار شامل يك خط مركزي است(CL)كه مقدار ميانگين مشخصة كيفيت را نشان مي دهد دو خط افقي ديگر كه به حد كنترل بالايي(UCL)و حد كنترل پاييني(LCL)نشان داده مي شود و اين خطوط كنترل حدودي انتخاب شده كه اگر فرآيند تحت كنترل باشد تقريباً تمام نقاط بين اين دو خط واقع شود و مادامي كه نقاط داخل محدوده باشند،فرآنيد تحت كنترل بوده و نيازي به انجام هيچ اقدامي نمي باشد،با اين وجود اگر نقطه اي در خارج از اين دو حد بالايي و پائيني رسم شود به عنوان مدركي كه فرآيند خارج مننترل باشند ولي به طور سيستماتيك يا غير سيستماتيك يا غير تصادفي رفتار كنند اين نيز نشانه اي از خارج از فرآيند بودن محصول مي باشد.

انواع نمودارهاي كنترل:

نمودارهاي كنترل بطور عمده به دو دسته تقسيم مي شوند :

1.نمودارهاي كنترل وصفي

2.نمودارهاي كنترل متغير

نمودار كنترل متغير:

در مواقعي كه كنترل مشخة كمي كالا مانند :وزن،حجم،اندازه و … مورد نظر باشد از نمودارهاي كنترل كيفيت استفاده مي شود.

اطلاعات مربوط به وزن و طول پم پم در 25 نمونة 4 تايي و 15 نمونة 4 تايي در شيفت روز 12 ساعته براي كنترل پم پم در صفحة بعد آورده شده است.

تاريخچة شركت:

شركت صنعتي مينو خرمدره واقع در 85 كيلومتري زنجان به عنوان بزرگترين توليد كنندة مواد غذايي در سال 1352 در ادارة ثبت تحت شمارة 15808 ثبت و تأسيس گرديد و طي سالهاي 1353 و 1354 كارگاههاي مختلف آن بهره برداري رسيد.

اين شركت در زميني به مساحت 52 هكتار واقع شده كه داراي هفت كارگاه بسيار بزرگ مي باشد،اين شركت داراي چهار ساختمان اداري،پانصد واحد انبار مواد اوليه محصول و يكصد و سي ونه واحد مسكوني براي كاركنان،دو واحد مهمانسرا و شش واحد ساختمان ديگر مي باشد..شركت صنعتي مينو خرمدره و پارس مينو تهران دو شركت توليد كننده هستند كه مسئول فروش محصولات و بازاريابي در داخل و خارج كشور به عهدة شركت قاسم(شركت خوراك سابق)كه هر سه شركت قبل از انقلاب خصوصي بوده و مدير آن شخصي به نام خسرو شاهي بود كه در سال 59 – 58 شركت ملي اعلام شد و تحت پوشش صنايع ملي ايران قرار گرفت.


کاراموزي فرايند توليد شرکت مينو


کارورزي فرايند توليد شرکت مينو


دانلود گزارش کارآموزي فرايند توليد شرکت مينو


فرايند توليد شرکت مينو


فرايند


توليد


شرکت


مينوگزارش


کاراموزی


فرايند


توليد


شرکت


مينو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نگهداری - mefile.rozblog.com

گزارش کاراموزی تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت در 114 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود فایل لینک منبع و پست : گزارش کاراموزی تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت

کنترل - modernfile.rozblog.com

کنترل,غیرخطی,غلظت و,محلول,شیمیایی,عنصره, مقدمه سیستم ممیزی و ارزیابی محصول باید به عنوان نماینده مشتری در شرکت قادر به اندازه گیری نوسانات و تغییرات سطح کیفی محصول و اعلام سریع آن به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب باشد به ...

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو

گزارش,کاراموزی,فرایند,تولید,شرکت مینو, گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

مقالات دانشجویی - 45

گزارش کاراموزی كشت و پرورش درخت سيب - داک لینک doclink.ir/گزارش-کاراموزی-كشت-و-پرورش-درخت-سيب/ ذخیره شده گزارش کاراموزی كشت و پرورش درخت سيب ، با فرمت ورد ۹۰ صفحه فهرست: گزارش كار مقدمه بخش اول : كلياتي در مورد درخت سيب درخت سيب ...

مقالات دانشجویی - 45

گزارش کاراموزی كشت و پرورش درخت سيب - داک لینک doclink.ir/گزارش-کاراموزی-كشت-و-پرورش-درخت-سيب/ ذخیره شده گزارش کاراموزی كشت و پرورش درخت سيب ، با فرمت ورد ۹۰ صفحه فهرست: گزارش كار مقدمه بخش اول : كلياتي در مورد درخت سيب درخت سيب ...

گزارش کارآموزی كنترل فرآيند آماري (STATISTICAL PROCESS ...

اصل بقاي هرسازماني، ارايه محصولات و خدمات با كيفيت، مطابق با استانداردهاي جهاني و خواست مشتري است. شركت شتاب كار با بينش جهاني شدن در زمينه توليد قطعات خودرو و ايجاد سازماني نمونه، پيشرو و تأثيرگذار دراقتصاد ايران يكي ...

تعمیرات - mefile.rozblog.com

گزارش کاراموزی تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت در 114 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود فایل لینک منبع و پست : گزارش کاراموزی تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو

گزارش,کاراموزی,فرایند,تولید,شرکت مینو, گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

نگهداری - mefile.rozblog.com

گزارش کاراموزی تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت در 114 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود فایل لینک منبع و پست : گزارش کاراموزی تعمیرات و نگهداری و انواع تولید آسفالت

کارآموزی عمران مرکز ... - filemarket.org

کارآموزی عمران مرکز محلّه ی راد پی : مجموعه بخش هایی از سازه و خاک ِ در تمای با آن ، که در انتقال بار بین سازه و زمین ، از طریق آن صورت می گیرد به طور کلی

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو

گزارش,کاراموزی,فرایند,تولید,شرکت مینو, گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

تأملاتی در باب نسبت «حکمت هنراسلامی» و «فلسفه هنر اسلامی»

گزارش پروژه مطالعات بافت فرسوده منطقه 18

شهر برزخ مدرنیسم

توابع و وقفه های BIOS

ارائه چارچوب مدیریت بصری در شهر تهران

مبحث اینترنت

اصول امنیت برنامه های وب

تحقیق بررسی آمانتادين دارويي (بيماري پاركينسون)

پروژه آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل)

ارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیري حکمرانی خوب شهري در شهر خرمآباد