دانلود رایگان


گزارش کاراموزی معماري پاركينگ - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل گزارش کاراموزي معماري پاركينگ در 23 صفحه ورد قابل ويرايش


1-12 ترافيك و مشكلات پاركينگ

يكي از مشكلات ناشي از ترافيك جاده اي مشكل يا معضل پاركينگ مي باشد ومسائل نقليه نه تنها به فضاي حركت بلكه همچنين به فضاهايي جهت پارك كردن يا سوار كردن يا پياده كردن نياز دارند آمار نشان مي دهد كه از 8760 ساعت در سال هر اتومبيل فقط چيزي حدود 400 ساعت تردد جاده اي دارد و 8360 ساعت باقيمانده را متوقف است صاحبان اتومبيل ها ترجيح مي دهند اتومبيل هاي خود را حد الامكان در نزديكترين مكان به محل اقامتشان يا كارشان پارك كنند و پياده روي را به حداقل برسانند .

اين مساله نياز مبرم به ايجاد فضاي پارك در نواحي مركزي بريتانيا (C-B-D: Centeral British Districts) و ساير مناطقي را كه فعاليتهاي متمركز در آنها صورت مي گيرد افزايش مي دهد افزايش روز افزون و سائط نقليه موتوري ، ابعاد تازه اي به مشكل پاركينگ بخشيده است بررسي سيستماتيك ويژگيها به ميزان نياز و وضع قوانيني كه درجهت كنترل پاركينگ ها بكار مي رود كمك بزرگي به مهندسين ترافيك وهمچنين شهر سازان به حساب مي آيد .


2-12 پارك اتومبيل و اثرات چند گانه آن
1-2-12 سد معبر

يكي از مشكلات اساسي كمبود پاركينگ اشغال فضاي تردد خيابانها و افزايش بار ترافيكي است .

نقصان فضاي تردد سرعت و سائط نقليه را كاهش ، زمان مسافرت را طولاني و تاخير در آمدو شد را افزايش مي دهد در نتيجه ، عملا وسائط نقليه هزينه بيشتري را متحمل مي شوند وزيانهاي اقتصادي جدي را متوجه جامعه مي كنند .2-2-12 تصادفات :

مانورهايي كه رانندگان به هنگام پارك يا خروج از پارك انجام مي دهند موجب افزايش حجم تصادفات جاده اي مي شود بي دقتي در باز كردن درب اتومبيل هاي پارك شده ويا ورود و خروج از محل پارك يكي از دلايل اصلي و متداول تصادفات جاده اي محسوب مي شود .3-2-12 ممانعت از عمليات اطفاء حريق :

اتومبيل هاي پارك شده مانع ازحركت اتومبيل هاي آتش نشاني مي شوند و عامل مهمي در كندي عمليات آنها به حساب مي آيند علاوه بر آن دسترس به شيرهاي آتش نشاني منصوب در پياده روها و همچنين دسترسي به ساختمانها را مشكل مي سازند .

4-2-12 محيط :

وسائط نقليه پارك شده درمركز شهر ، آنرا از حالت طبيعي خارج مي سازد و توقف و روشن شدن آن سبب ايجاد سرو صداهاي مزاحم و دود و بخارمي شود اتومبيل هاي پارك شده درهر فضاي كوچك قابل دسترس ، زيبايي شناسي بصري ساختمانها را تحت الشعاع قرار مي دهد ، گويي ساختمانها بر صفحه ستونهايي از اتومبيل استوار است .5-2-12

اما عليرغم تمامي اثرات مخرب ياد شده و جود پاركينگ در خيابانها ويا حاشيه آنها ونزديك به مقصد كساني كه از آنها استفاده مي كنند امري ضروري به نظر مي رسد راحتي جامعه و بهينه سازي مركز شهر مستلزم نگرش عميق به نيازهاي پاركينگ و دستيابي به بهترين امكانات پارك شهري است .3-12 حريم و استانداردهاي فضاي پارك :

پارك خياباني و مقررات مربوطه به آن همواره يكي از سياستهاي پارك درون شهر ما بوده وخواهد بود با وجوداين ، روند توسعه آينده ، بهره وري از زمين و فعاليتهاي ساختماني ، توجه و دقت لازم به نيازهاي پارك شهري امري ضروري است از اينرو ، تمامي ساختمانهاي جديد التاسيس و يا ساختمانهاي باز سازي شده مي بايست ملزم به

اختصاص فضاهاي پارك مناسب و منطبق باتوسعه آينده باشند .

تجربه نشان مي دهد كه ايجاد حريم و كنترل چگونگي كاربري زمين هاي شهري نقش بسيار مثبت در باز دهي وسلامت ترافيك ايفا مي كند . نياز به پاركينگ مبتني بر چگونگي استفاده از زمين است اما وجود تنوع در چگونگي استفاده از آن را نبايد فراموش كرد وضع استاندارد هاي واحد براي فضاهاي پارك در همه جوامع طبعا مشكلاتي به همراه خواهد داشت ، اما وضع حداقل استاندارد هاي مبتني بر تجربيات ارزشمند موجود به امري كاملا متحمل است .

آ‎نچه در جدول 1-12 مي بينيد استاندارد هاي ( Indian Repubic Country ) I.R.C محلي تنظيم شده است .

جدول 1-12 :

استانداردهاي فضاي پارك مناسب براي استفاده هاي متفاوت از زمين ( ملك ) فضاي استاندارد پارك كاربري زمين ( ملك ) شماره نوع

بي نيازي از پاركينگ عمومي يا خصوصي مسكوني – تك واحدي جدا – بغل هم جدا

اتومبيل هاي پارك شده درگذرگاههاي عابرين باعث محدوديت ديد آنها مي شود به همين دليل بهتر است در فاصله اي حدود 8 متر مانده به گذرگاه عابرين ممنوعيت پارك اتومبيل به اجراء در آيد .

1-سازه ها : سازه هايي نظير پل ها ، تونل ها و زير گذرگاها عمدتا باريك تر از بزرگ راه ها هستند ، به همين دليل ممنوعيت پارك در آنها امري منطقي به نظر مي رسد .

2-مبادي ورودي اختصاصي پارك وسائط نقليه مقابل مبادي ورودي خانه ها و آپارتمانها مي بايست ممنوع اعلام گردد .

مقاطع زماني پارك ممنوع با توجه به شرايط ترافيكي و با بررسي دقيق انجام پذير است اين ممنوعيت معمولا از 9 يا 8 صبح تا 7 يا 6 بعدازظهر در نظر گرفته مي شود البته به جز يكشنبه ها و روزهاي تعطيل مشابه .4-5-12 پارك آزاد در مقاطع زماني محدود :

آزاد بودن پارك در برخي مناطق ، براي زماني محدود ، با در نظر گرفتن شرايط محل امكان پذير است شرايطي كه اين امكان را به وجود مي آورد، وجود فضاهاي پارك كافي و همچنين در نظر گرفتن اين نكته است كه اتومبيل ها قبل از موعد انقضاء محل پارك را ترك نمايد در اين گونه مناطق پليس يا ناظرين محلي ، ناظر بر اعمال صحيح مقررات وضع شده خواهند بود .

5-5-12 پاركومتر ها :

وجود پاركومترها در محدوده هاي تعيين شده اين امكان را بوجود مي آورد تار انندگان در روزها و ساعتهاي معيني ، بدون ترس از جريمه شدن ، اقدام به پارك ، سوار كردن ، پياده كردن مسافرين ، تخليه و يا بارگيري كالا نمايند . البته به جز در مناطقي كه تابلوهاي راهنمايي و رانندگي آن مناطق را ممنوع اعلام كرده باشد .

پاركومترها عموما بر دو دسته اند : دسته اول با اندختن سكه ( يا سكه ها ) و چرخاندن دسته يا اهرم بكار مي افتند وقتي اهرم چرخانده مي شود ساعت بكار مي افتد دسته دوم پاركومترهاي اتوماتيك هستند كه معمولا ( تقريبا هفته اي يكبار ) كنترل و رفع نقص مي شوند اين پاركومترها با انداختن سكه درون آنها بطور خودكار شروع بكار مي كنند و سوزن صفحه نمايش زمان مجاز پارك را به نمايش مي گذارد پس از انقضاء زمان مجاز پارك ، پرچم يا علامت مشخصه اي به نشانه هشدار روي صفحه نمايان مي شود و سپس علامت ديگري ( معمولا برنگ قرمز ) ظاهر مي شود وقتي اين علامت ظاهر شد پليس يا جرثقيل پليس مجاز به جريمه يا حمل اتومبيل خطي به پاركينگ ادارات راهنمائي و رانندگي است پاركومترها عمدتا يا از نوع به اصطلاح پاركومترهاي ذايل شونده ويا از نوع پاركومترهاي اضافه شونده هستند در نوع ذايل شونده و محض اينكه راننده سكه را به داخل پاركومتر مي اندازد زمان باقيمانده احتمالي از وقت راننده قبلي خود بخود از بين رفته و پاركتومتر از ابتدا شروع به زمان بندي مي كند . در پاركتومترهاي اضافه شونده ،به محض انداختن سكه ،پاركتومتر از ابتدا شروع به كار نمي كند ، بلكه هر گونه زمان احتمالي باقيمانده قبلي در صفحه نمايش به زمان راننده بعدي (دوم) اضافه مي شود .در نتيجه ،راننده (دوم) با صرف هزينه كمتري ،احتمالاً از حداكثر زمان مقرر در پارك و متر بهره مند مي شود .هدف از نصب پاركتومتر ها ،در درجه اول ،محدويت زمان پارك و ايجاد امكان براي بخش وسيعتري از شهروندان است .بدين لحاظ محدوديت زماني قاعد تا براساس بررسي دقيق از وضعيت ترافيكي منطقه محاسبه مي شود . براي مناطق مركزي يك ساعت معقول به نظر مي رسد ، ولي براي مناطقي كه در حاشيه منطقه مركزي قرار دارند ، عمدتا 2 ساعت راه در نظر مي گيرند . در حوالي اداره پست ، بانك ها و اداراتي كه مراجعه كنندگان زيادي دارند ، بين 30 تا 15 دقيقه زمان مناسبي است ، طرح پاركتومتر فقط زماني موفق است كه ابزارهاي قانوني برخورد متقاضي با خاطيان را به درستي اعمال كنند و هدايت رانندگان با علائم ترافيكي و تابلوهاي مشخص كننده عواقب عدول از قانون پاركتومتر ها ميسر باشد .

-8-12 ترافيك تجاري ( commerial Traffic)

تخليه وبار گيري كالاها توسط كاميونها در كنار جاده ها وخيابانها مستلزم فضاي كافي براي پياده ها وهمچنين وسائط نقليه درحال حركت است باتعيين ساعت معيني براي تخليه وبارگيري مثلا بين 8 تا 6 بعدازظهر ويا اختصاص محل خاصي براي تخليه و بارگيري ، اين مشكل تحت كنترل قرار خواهد گرفت .

توسعه نوين ( شهري ) بر تخصيص فضاهاي معين تخليه و بارگيري – كه در بخش 3-12 اشاره شد اصرار دارد ولي ، تا تحقق اين هدف وفائق آمدن بر موانع و مشكلات موجود بر سر آن زمان مديدي مانده است . راه حل دراز مدت مشكل تدارك ترمينالهاي بار بري مناسب در خارج شهرهاست .

9-12 : ترمينالهاي باربري (Track Terminals)

پارك ناموزون ( گله به گله Indiseriminate)) كاميونها در خيابانها ودر نقاط مختلف شهرهاي بزرگ و كوچك اثرات نامطلوب زيادي دارد بيشترين اثرات ، نامطلوب آن بدجلوه دادن محيط و مخاطرات ترافيكي است امنيت كالاهاي درون وسائط پارك شده دركنار خيابانها نيز يكي از مشكلات جدي است نيازهاي رانندگان كاميونها ، كه اغلب ساعات متمادي را رانندگي مي كنند وبه طبع آن نياز به استراحت ، سرويس هاي بهداشتي وغذا دارند ، نيازمند توجه خاصي است .


کاراموزي معماري پاركينگ


کارورزي معماري پاركينگ


دانلود گزارش کارآموزي معماري پاركينگ


معماري پاركينگ


معماري


پاركينگگزارش


کاراموزی


معماري


پاركينگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی مهندسی عمران در دفتر فنى مهندسی امین ابهر

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران در دفتر فنى مهندسی امین ابهر در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش قسمتی از گزارش کارآموزی : در تاریخي 25/1/87 در اولين روز

گزارش کارآموزی مهندسی عمران در شرکت فنی مهندس جاوید

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران در شرکت فنی مهندس جاوید در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش قسمتی از گزارش کارآموزی : در تاریخي 7/5/85 در اولين روز كارآموزي

گزارش کارآموزی مهندسی عمران در شرکت فنی مهندس جاوید

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران در شرکت فنی مهندس جاوید در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش قسمتی از گزارش کارآموزی : در تاریخي 7/5/85 در اولين روز كارآموزي

گزارش کارآموزی راهنمایی و رانندگی ترافیک و مشکلات پارکینگ

دانلود گزارش کارآموزی راهنمایی و رانندگی ترافیک و مشکلات پارکینگ در قالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش در 30 صفحه قسمتی از گزارش کارآموزی : يكي از مشكلات ناشي از

حل ناسازواره مشارکت و تخصص

تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

گزارش کارآموزی پروژه دانه هاي روغني ( سويا و ذرت )

طرح توجیهی پرورش صیفی‌ جات گلخانه‌ای

پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد

کیفیت‌های مؤثر بر گردشگریِ شهری

اکسل بودجه 2

دم 90 متری کردستان

دانلود پاورپوینت باغ شاهزاده ولی کرمان