دانلود رایگان


گزارش کاراموزی كلياتي در مورد ساخت و ساز ساختمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل گزارش کاراموزي كلياتي در مورد ساخت و ساز ساختمان در 33 صفحه ورد قابل ويرايش


مقدمه

بنام تنهاترين يار تنهايي

گزارش كارآموزي ( 1 ) رشته عمران را كه بعد از پيمودن 2 ترم در تابستان سال 1384 كه همراه با خلاصه اي از مطالب در مورد ساختمان سازي و همچنين گزارش كار روزانه و نقشه هاي اجرايي و نقشه هاي شهرداري و نيز حاوي تعدادي عكس از ساخت و ساز پروژه است را تقديم به استاد ارجمند جناب آقاي اميري دلوئي مي كنم .

قبل از آغاز مطالب جا دارد از استاد راهنما جناب آقاي مهندس............ كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم و همچنين مهندس ................ كه قبول كردند تا بنده در پروژه خيام 18 دوره كارآموزي خود را بگذرانم و تجربياتي كسب كنم و جناب آقاي ............. معمار پروژه كه در تمامي طول دوره به سوالات بنده پاسخ مي گفتند تشكر مي كنم.
كلياتي در مورد ساخت و ساز ساختمان :

اين ساختمان از نوع مسكوني مي باشد و جزء ساختمانهاي فلزي بشمار مي رود . در اين نوع ساختمان براي ساختن ستونها و پلها كه از پروفيل فولادي استفاده مي شود و بار سقفها و ديوارها و جدا كننده ها بوسيله تيرهاي اصلي به ستون منتقل شده و بوسيله ستونها به زمين منتقل مي گردد .

همچنين براي اتصالات از نبشي و تسمه و براي زير ستونها از صفحه فولادي استفاده مي شود و معمولاً دو قطعه را بوسيله جوش به يكديگر متصل مي نمايند و سقف اين ساختمان از نوع تيرچه بلوك مي باشد .بتن :

بتن كه يكي از عوامل و اساسي ترين مصالح در ساختمان سازي است بايد به خوبي و در شرايط ايده آل تشكيل شود . پس در اينجا لازم است كه مقداري درباره بتن بحث شود .

بتن : به مخلوطي از سنگدانه ها كه با سيمان به يكديگر چسبيده شده اند بتن گفته مي شود . چون قسمت اعظم بتن از ذرات سنگهاي شكسته و ماسه تشكيل شده است ، به آنها سنگدانه گفته مي شود . ماده اي كه سنگدانه ها را به هم مي چسباند سيمان نام دارد و به آن ماتريس يا خمير گفته مي شود .

مخلوط هاي بتن : در Bs5328 ( 1981 ) مشخصات مخلوط هاي مختلف بتن شامل بتن مخلوط آماده ارائه شده است . يك مجموعه از مخلوط هاي بتن مطرح شده در اين استاندارد يعني مخلوط هاي مقرر معمولي براي كارهاي عمومي ساختمان مانند پي ها و كف ها مناسبند . از اين مخلوط ها بايد به جاي مخلوط هاي اسمي ، حجمي ، سنتي گذشته ( مانند مخلوط 6 : 3 : 1 سيمان – سنگدانه ريز و سنگدانه درشت ) استفاده كرد . مخلوط هاي مقرر كه با وزن خشك سنگدانه هاي لازم براي 100 كيلوگرم سيمان به سنگدانه ها به دست مي دهند و چون مخلوط ها بر اساس وزن خشك سنگدانه ها اندازه گيري مي شوند . امكان كنترل دقيق محتواي آب و بنابراين مقاومت بتن وجود دارد .

مخلوط هاي مقرر با حروف و شماره به صورت C15P , C10P , C7.5P , C30P , C25p , C20P مشخص مي شوند .

حرف C بيانگر ‹‹ فشاري Compressive›› ، حرف P بيانگر (( مقرر- ثابت presribed )) و عدد نشانگر مقاومت خرد شدگي قابل انتظار نمونه مكعبي 28 روزه بتن بر حسب نيوتن بر ميليمتر مربع N/mm2 است . مخلوط مقرر ، نسبت هاي مخلوط را جهت ايجاد درجه مقاومت بتن مناسب اكثر كارهاي ساختماني به جز بتن مسلح ( بتني كه در آن از تيكه هاي فلزي كوچك نيز به كار رفته باشد ) طراحي شده مشخص مي سازد .پي : وظيفه پي ساختمان تحمل بارها و انتقال آنها به زمين است . پي بخشي از ديوارها ، جرزها و ستونها است كه در تماس مستقيم با ديوارها ، جرزها و ستونها به عنوان پي و بخشي از ديوار ، جرز يا ستون كه در زير زمين و در زير لايه افقي عايق رطوبتي قرار دارد به عنوان ديوار ، جرز يا ستون يا فونداسيون شناخته مي شود .

پي اين ساختمان از نوع پي نقطه اي بوده ( پي نقطه اي براي ساختمانهايي كه بار آن به طور متمركز به زمين متصل مي شود ، ساخته مي شود )لايه هاي پي هاي نقطه اي به شرح زير است :

1- زمين مناسب

2- بتن مگر

3- ميلگردهاي كف پي

4- بتن اصلي

5- صحفه زير ستونزمين مناسب

زميني براي پي سازي مناسب است كه قدرت مجاز آن تاب تحمل وزن ساختمان را داشته باشد و از طريق آزمايش مكانيك خاك تعيين ميگردد .

براي انتخاب پي مناسب از روي جداول يا طراحي يك پي بايد بارهاي روي پي را محاسبه كرد و ماهيت خاك زيرين ، ظرفيت باربري آن ، رفتار احتمالي آن تحت تاثير تغييرات فصلي و سطح آب زير زميني و احتمال حركت زمين را مشخص نمود .بتن مِگر :

اولين قشر پي سازي در پي هاي نقطه اي پي مِگر مي باشد . مقداري سيمان در بتن مِگر ، در حدود 100 الي 150 كيلوگرم در متر مربع است و به دو دليل از آن استفاده مي كنند .

1- براي جلوگيري از تماس مستقيم با خاك

2- براي ايجاد سطح صافي براي ادامه پي سازيميلگردهاي كف پي :

براي جلوگيري از تركيدن بتن ، در محل تارهاي كششي ميلگردهاي فولادي قرار ميدهند . اين آرماتورهاي شبكه اي را از قبل به اندازه مناسب ( در حدود 5 سانتي متر كوچكتر از ابعاد پي ، 5/2 سانتي متر از هر طرف ) بافته شده است . در كف پي قرار داده و زير آن را با تكه هاي كوچك سنگ و يا تكه هاي بتن قدري بالاتر از كف پي قرار ميدهند به طوريكه در موقع بتن ريزي اين شبكه كاملاً در بتن غرق شود .بتن اصلي :

بتن از مخلوط شن و ماسه و سيمان و آب و مواد مضاف با درصدهاي خاص خودشان تشكيل ميگردد.صفحه زير ستون :

چنانچه پي ريخته شده جهت ستون فلزي باشد براي آنكه فشار وارده از ستون در سطح پي تقسيم شود زير ستون روي پي صفحه اي فلزي كه ابعاد آن با محاسبات تعيين مي شود قرار مي دهند . چون ممكن است به ستون بجز بارهاي عمودي نيروهاي جانبي نيز وارد شود .

صفحه زير ستون را بوسيله ميلگردهائي در بتن محكم مي كنند .

براي اين منظور به طريق زير ميتوان عمل كرد :

4 عدد ميلگرد با نمره زياد مثلاً 20 يا 22 يا بيشتر كه سر آن به صورت چنگك يا گونيا خم شده و سر ديگر آنرا پيچ و مهره كرده اند در بتن قرار مي دهند و در صفحه زير ستون نيز چهار عدد سوراخ درست مقابل اين چهار ميلگرد ايجاد مي نماييم و ميلگردها را از داخل سوراخ صفحه رد نموده و با مهره محكم مي نماييم . به اين ميلگردها بولت مي گويند.

شناژ :

اين ساختمان داراي 8 شناژ مي باشد .

براي آنكه پي هاي نقطه اي به همديگر متصل بوده و در موقع نشت ساختمان و يا تكانهاي ناگهاني با همديگر كار كنند پي هاي نقطه اي را بوسيله شناژ به همديگر متصل مي نمايند .

اجزاء تشكيل دهنده ساختمانهاي فلزي :

ساختمانهاي فلزي از اجزاء مهم زير تشكيل مي شود :

1- ستونها

2- پل يا تيرهاي اصلي

3- تيرچه ها

4- پروفيلهاي اتصال و ميله مهار

ستونها : در ساختمانهاي فلزي به آن قسمت از اجزاء كه تحت نيروي فشاري واقع هستند را ستون مي گويند . بار سقفها بوسيله پلها به ستونها منتقل شده بوسيله ستونها به زمين منتقل مي گردد .

قسمت هاي مختلف ستون :

الف – قسمتهاي اصلي ستون

ب – تسمه هاي اتصال دهنده

ج – صفحه هاي تقويتي

د – جوش

هـ – اتصال ستون به صفحه زير ستونالف – قسمتهاي اصلي ستون

قسمت اصلي ستون عبارت است از آنروفيلي كه بارهاي فشاري را تحميل مي كند .

ب – تسمه هاي اتصال دهنده :

در ساختمان فلزي ممكن است ستون از دو عدد تير آهن I و يا دو عدد ناوداني و يا چهار عدد نبشي و غيره تشكيل شده باشد كه اين پروفيل ها مي بايد به يكديگر متصل شود . معمولاً اين پروفيلها را بوسيله تسمه به يكديگر متصل مي نمايند.

ج – صفحه هاي تقويتي :

گاهي ممكن است ستون انتخاب شده از لحاظ شماره تيرآهن براي كليه طبقات مناسب بوده و فقط براي يك يا دو طبقه پايين كه بار بيشتري را تحمل مي نمايد ضعيف باشد . در اين صورت ممكن است مهندس محاسب براي تقويت ستون ورقهاي تقويتي سراسري پيشنهاد نمايد . در اين صورت ديگر براي اتصال ستون در اين قسمت از تسمه استفاده نمي گردد .

اگر نيروهاي وارده در پاي ستون زياد باشد و احتمال خم شدن نبشي ها در محل اتصال ستون با صفحه زير ستون موجود باشد دو يا سه قطعه تسمه بصورت لچكي ( مثلثي ) بين دو بال نبشي قرار داده و بخوبي جوش مي دهند تا از خم شدن نبشي جلوگيري نمايند .

از اين قطعات لچكي در نبشي هاي زير سرپلها كه داراي بار زياد مي باشد نيز استفاده مي گردد ضخامت اين لچكها در حدود 10 الي 12 ميلي متر مي باشد .

د – جوش :

متداول ترين وسيله اتصال دهنده قطعات فلزي به يكديگر در ايران جوشكاري مي باشد كه معمولاً از دستگاههاي جوش برقي بسيار استفاده مي شود كه در اين پروژه نيز به همين طريق قطعات فلزي را به يكديگر جوش دادند .

هـ اتصال ستون به صفحه زير ستون :

ابتدا بايد صفحه زير ستون قبلاً كاملاَ تراز و در يك سطح گذاشته شده باشد و سطح انتهائي ستون يعني محل اتصال آن به صفحه زير ستون بايد كاملاً هموار بوده بطوريكه در موقع قرار دادن آن روي صفحه تمام نقاط آن با صفحه در تماس باشد . آنگاه ستون را بلند كرده و در محل خود قرار ميدهند . لازم به يادآوري است كه ستون را اغلب با جرثقيل بلند ميكنند .تاريخ : 29/5/

جهت باد : شمال شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1012

درجه حرارت : 34-27 وضعيت هوا : آفتابي

تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 2 تعداد كارگر معمولي : 5

امروز به جوش دادن صفحات تقويتي به ستونها پرداخته شد به طوريكه بوسيله خط جوشهاي 15 سانتيمتري به فواصل 30 سانتيمتري از يكديگر در طرفين اتصال و صفحات و ستونها پرداخته شد و همچنين وسط صفحات ( از داخل بند انگشتي) صفحات را به ستونها جوش دادند .

- 1 بشكه گازوئيل – 1 موتور جوش كه با نيسان وارد كارگاه شد .تاريخ : 30/5/

جهت باد : شمال شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1012

درجه حرارت : 35-28 وضعيت هوا : آفتابي

تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 1 تعداد كارگر معمولي : 4

امروز كماكان به جوش دادن ورقهاي تقويتي به ستون ها پرداخته شد و همچنين جوش دادن تسمه ها كه براي اتصال دو ستون بايكديگر است پرداختند .

دو گالن گازوئيل .تاريخ : 31/5/

جهت باد : جنوب فشار هوا : ( Hpa ) : 1014

درجه حرارت : 31-24 وضعيت هوا : آفتابي

تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 2 تعداد كارگر معمولي : 4

امروز همچنان به تقويت ستونها پرداخته شد .

- دو دستگاه موتور جوش را كه ديروز خراب شده بودند را بوسيله دو نيسان از كارگاه خارج كردند و دو دستگاه موتور جوش جديد به وسيله دو نيسان به داخل كارگاه آورده شد .تاريخ : 1/6/

جهت باد : جنوب شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1015

درجه حرارت : 32-24 وضعيت هوا : آفتابي

شهرداري كار را به دليل پيشرفت غير مجاز پلمب كرد .تاريخ : 2/6/

جهت باد : جنوب شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1015

درجه حرارت : 29-24 وضعيت هوا : آفتابي

شهرداري كار را به دليل پيشرفت غير مجاز پلمب كرد .


تاريخ : 3/6/

جهت باد : شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 113

درجه حرارت : 32-25 وضعيت هوا : آفتابي

شهرداري كار را به دليل پيشرفت غير مجاز پلمب كرد .

تاريخ : 4/6/

جهت باد : جنوب فشار هوا : ( Hpa ) : 1016

درجه حرارت : 31-26 وضعيت هوا : آفتابي

جمعه كار تعطيل مي باشد .تاريخ : 5/6/

جهت باد : جنوب شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1020

درجه حرارت : 27-21 وضعيت هوا : آفتابي

شهرداري كار را به دليل پيشرفت غير مجاز پلمب كرد .تاريخ : 6/6/

جهت باد : جنوب شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1017

درجه حرارت : 27-20 وضعيت هوا : آفتابي

تعداد مهندسان در كارگاه : 1 تعداد كارگر ماهر : 1 تعداد كارگر معمولي : 4

امروز به كنترل جوشهاي قبلي و تقويت بعضي از جوشها پرداخته شد .

2 كپسول اكسيژن و يك كپسول گاز مايعتاريخ : 7/6/

جهت باد : جنوب شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1018

درجه حرارت : 25-21 وضعيت هوا : ابري

تعداد مهندسان در كارگاه : 2 تعداد كارگر ماهر : 2 تعداد كارگر معمولي : 4

امروز مهندس ناظر به كيفيت جوشها پرداخت و مشكلات و مكانهايي كه جوش به خوبي انجام نگرفته بود را متذكر شد و جوشكاران به تقويت جوشهاي قبلي پرداختند .تاريخ : 8/6/

جهت باد : جنوب شرق فشار هوا : ( Hpa ) : 1017

درجه حرارت : 26-20 وضعيت هوا : آفتابي

به دليل داشتن امتحان ترم تابستاني مرخصي بودم .


کاراموزي كلياتي در مورد ساخت و ساز ساختمان


کارورزي كلياتي در مورد ساخت و ساز ساختمان


دانلود گزارش کارآموزي كلياتي در مورد ساخت و ساز ساختمان


مورد ساخت و ساز ساختمان


ساخت و ساز


ساختمانگزارش


کاراموزی


كلياتي


در


مورد


ساخت


ساز


ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و اجرای نقشه های ساختمانی

گزارش کارآموزی مدیریت و اجرای نقشه های ساختمانی(اسکلت فلزی) در قالب فایل pdf و در 56 صفحه نگارش شده است، در این گزارش کارآموزی سعی بر آن شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده ...

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه - دانلود پروژه ...

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان ۵ طبقه مسكونی فلزی برای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این پاورپوینت را در ادامه مطلب دانلود نمایید. قیمت فایل فقط ۸,۰۰۰ تومان

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و اجرای نقشه های ساختمانی

گزارش کارآموزی مدیریت و اجرای نقشه های ساختمانی(اسکلت فلزی) در قالب فایل pdf و در 56 صفحه نگارش شده است، در این گزارش کارآموزی سعی بر آن شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده ...

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازی پروژه خیام

گزارش كارآموزي ( 1 ) رشته عمران را كه بعد از پيمودن 2 ترم در تابستان سال 1384 كه همراه با خلاصه اي از مطالب در مورد ساختمان سازي و همچنين گزارش كار روزانه و نقشه هاي اجرايي و نقشه هاي شهرداري و نيز حاوي تعدادي عكس از ساخت و ساز ...

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه مسكونی فلزی

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه مسكونی فلزی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2426 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 این کارآموزی درمورد ساخت و ساز ساختمان5 طبقه مسكونی فلزی در 80 ص و در قالب ورد ...

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازی پروژه خیام

گزارش كارآموزي ( 1 ) رشته عمران را كه بعد از پيمودن 2 ترم در تابستان سال 1384 كه همراه با خلاصه اي از مطالب در مورد ساختمان سازي و همچنين گزارش كار روزانه و نقشه هاي اجرايي و نقشه هاي شهرداري و نيز حاوي تعدادي عكس از ساخت و ساز ...

دانلود گزارش کارآموزی ساخت ساختمان فولادی - مهندسی عمران

گزارش کارآموزی ساخت ساختمان فولادی توسط جناب آقای مهندس پوریا کا وه ئی برای ما ارسال شده است این پروژه کارآموزی عکس های زیادی از […]

دانلود گزارش کارآموزی در پروژه ساختمانی - دانلود آرتیکل ...

دانلود مقاله کارورزی در پروژه ساختمانی از سری مقالات کارآموزی با 61 صفحه و فرمت اجرایی word. ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی دارای مراحل زیادی است که قرار است در این مقاله آن ها را بررسی کنیم.

گزارش کاراموزی كلیاتی در مورد ساخت و ساز ساختمان

گزارش کاراموزی كلیاتی در مورد ساخت و ساز ساختمان,کاراموزی كلیاتی در مورد ساخت و ساز ساختمان ...

فایل گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان : u/datajoo

موضوع گزارش کارآموزی احداث و ساخت ساختمان در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و دانلود است.

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه - دانلود پروژه ...

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان ۵ طبقه مسكونی فلزی برای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این پاورپوینت را در ادامه مطلب دانلود نمایید. قیمت فایل فقط ۸,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی ساختمان سازی پروژه خیام

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازی پروژه خیام,گزارش کارآموزی ساختمان سازی پروژه خیام,Siban

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه مسكونی فلزی

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه مسكونی فلزی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2426 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 این کارآموزی درمورد ساخت و ساز ساختمان5 طبقه مسكونی فلزی در 80 ص و در قالب ورد ...

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه مسكونی فلزی

گزارش کارآموزی ساخت و ساز ساختمان 5 طبقه مسكونی فلزی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2426 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 این کارآموزی درمورد ساخت و ساز ساختمان5 طبقه مسكونی فلزی در 80 ص و در قالب ورد ...

جنسیت و شهر نشینی

الگوي توسعه منطقه 16 تهران

بررسی موضوع اختلاس

کاربرد جی ای اس در رتبه بندی در سکونت گاه های روستایی در خظر زمین لغزش

زیرساخت یک شبکه چیست؟

تحلیل و بررسی آرا صادره کمیسیون ماده 011 شهرداري، مطالعه موردي منطقه 2 شهرداري زاهدان

طرح توجیهی و کار آفرینی قطعا ت پرسي خودرو(قالپاق ،پولك)

مقاله بررسی ديدگاه ناصر خسرو در مورد دنيا و بازتاب آن در اشعار وي

تقویت حس خلاقیت کودکان در زمین های بازی نمونه موردی پارک گلهای شهر زنجان

ساماندهي بافت فرسوده شهري ( نمونه موردي شهر شيراز)