دانلود رایگان


گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني در 24 صفحه ورد قابل ويرايش


مقدمه

بدرستي قدمت استفاده بشر از سرپناه يا بطوركلي به مفهوم امرروزي قدمت استفاده بشر از مسكن معلوم نيست ولي تقريبا آنرا مي توان همزمان با پيدايش بشريت دانست ، زيرا چنين گمان مي رود كه بشر از همان ابتدا براي مصون ماندن ا برف وباران وسرما وگرما وحمله حيوانات وهمچنين حمله ساير اقوام به غارها پناه برده واين غارها را مي توان اولين محل سكونت براي بشر دانست واز آن زمان تاكنون انسانها هميشه به فكر آن بوده اند كه مسكني راحت تر وبهتر براي براي خود تهيه نمايند .

در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري روبه ازدياد نهادوبشر از لحاظ علمي وفني مشكلات بسياري را حل نموده در ساختن مسكن نيز مانند ساير امورتحولات عمده اي بوجود آورد وديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع بشري نبوده وبه همين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده واستفاده از مصالح مقاوم نيز مانند فولاد وسيمان در ساختمان رايج گرديد ودراثر دسترسي به اين مصالح وامكانات ديگر گسترش شهرها از افقي به عمودي تبديل شد وامر آپارتمان سازي در ساختمانهاي چندين طبقه متداول گرديد .

ساختمانهاي بتني

ساختمانهاي بتني ساختماني است كه براي اسكلت اصلي آن از بتن آرمه ( سيمان ، شن ، ماسه ، وفولاد به صورت ميله گرد ساده يا آجردار ) استفاده شده باشد . در ساختمانهاي بتني سقفها به وسيله تاوه (دال ) هاي بتني پوشيده مي شود ، ويا از سقفها تيرچه وبلوك وساير سقفهاي پيش ساخته استفاده مي گردد. وبراي ديوارهاي جدا كننده (پارتيشن ها) ممكن است از انواع آجر مانند سفال تيغه اي ، آجر ماشيني سوراخ دار ، آجر معمولي كوره اي ويا تيغه گچي وياچوب استفاده شده وممكن است از ديوار بتون آرمه هم استفاده شود.

در هرحال دراين ساختمانها شاه تير ها و ستونها از بتن آرمه (بتن مسلح ) ساخته مي شود .
قسمتهاي مختلف ساختمانهاي بتوني

اجزاء تشكيل دهنده يك ساختمان بتوني بشرح زير ميباشد :

پي
ستون
تيرهاي اصلي
سقف
ديوار

براي اجراء ساختمانهاي بتوني به كارگاههاي زير نياز داريم .

كارگاه قالب بندي يا كارگاه نجاري
كارگاه آماتوربندي
كارگاه تهيه بتون
كارگاه تهيه شن و ماسه

كليات اجرا : مراحل مختلف ساختمان

قالب بندي

همانطوريكه مي دانيم در كارگاه هاي ساختمانهاي بتوني سه كارگاه وجود دارد كه هم زمان به كار خود ادامه ميدهند اين سه كارگاه عبارتند از كارگاه بتن سازي – آرماتور بندي و قالب بندي از آنجاي كه بتن قبل از سخت شدن روان مي باشد لذا براي شكل دادن به آن احتياج به قالب داريم . قالبهايي كه براي بتن ساخته ميشود اغلب چوبي مي باشد براي كارهاي سري سازي از قالبهاي فلزي نيز استفاده ميشود .

قالبها و داربستهاي زير علاوه بر شكل دادن به بتن وزن آنرا نيز تا زمان سخت شدن تحمل مي نمايند . بدين لحاظ اگر در اجراي آن دقت كافي نشود ممكن است در موقع بتن ريزي واژگون شده موجب خسارت شود در ساختمانهاي بزرگ براي قالب بندي نيز بايد محاسبه انجام گرفته شود و نقشه اجرايي تهيه گردد ولي در ساختمانهاي كوچك بعلت كمي حجم بتن احتياج به محاسبه و تهيه نقشه براي قالب بندي و داربست آن ندارد .

شكل قطعات بتوني با اندازه آنها كه بايد ريخته شود بايد بوسيله قالب تهيه شود . تخته و چوبي كه براي قالب بندي مصرف ميشود بايد كاملا خشك بوده و در برابر رطوبت تغيير شكل ندهد زيرا تغيير شكل قالب موجب تغيير شكل تيرها و ستونها و همچنين ممانهاي وارده بر آنها موثر ميباشد در ايران معمولا از تخته اي كه به نام چوب روسي معروف مي باشد براي قالب بندي استفاده مينمايند .

اين تخته بايد به اندازه كافي نرم باشد تا در موقع نجاري دچار مشكل نشويم و از طرفي بايد آنچنان محكم باشد كه بتوان وزن بتن و آرماتورها و كارگران بتن ريزي و وسايل بتن ريزي از قبيل چرخ دستي – ويبراتور و غيره را بخوبي تحمل كند.

ضخامت تخته هاي مورد مصرف در مورد ستونها و كف تيرها حداقل 3 سانتيمتر و ضخامت تخته هاي گونه تيرها و قالب دالها حداقل 2 سانتيمتر مي باشد و پهناي تخته ها متناسب با ابعاد قطعهاي مي باشد كه قالب براي آن ساخته ميشود مثلا براي تيري به پهناي 30 سانتيمتر بايد از دو عدد تخته به پهناي 15 سانتيمتر استفاده نمود.

ولي معمولا در قالب بندي از تخته هايي به پهناي 15 تا 20 سانتيمتري و طول 4 متر استفاده مي نمايند معمولا سطح تماس بتون و تخته قالب بندي را بوسيله روغن هاي معدني خنثي شده ( بدون اسيد و قليا ) چرب مي نمايند در هر حال بايد از روغني استفاده نمود كه در واكنشهاي شيميايي سيمان دخالت نداشته باشد.

ماليدن روغن به روي قالب بدان علت است كه اولا تخته كه در ابتدا كاملا خشك است آب بتون مجاور خود را نمكيده و موجب فساد بتون نشود و در ثاني در موقع باز كردن قالب تخته ها به راحتي از بتن جدا شوند و در صورت مناسب بودن براي قالب بندي بعدي مورد استفاده قرار گيرند زيرا از يك قطعه تخته براي چيدين بار قالب بندي ميتوان استفاده نمود در برآورد هزينه ساختمان معمولا 3/1 قيمت تخته را براي هر بار قالب بندي منظور مي نماكيند.

ولي معمولا عملا از يك تخته بيش از 5 الي 6 بار نيز ميتوان استفاده كرد . در موقع ماليدن روغن بايد كاملا دقت نمود كه آرماتورها به روغن آغشته نشود زيرا در اين صورت روغن مانع چسبيدن بتن به دور ميله گرد گرديده و جسم يكپارچه تشكيل نداده و بتن و آرماتور هر يك به تنهايي كار ميكنند و موجب ضعف در همگن بودن فولاد و بتن ميگردد .

زيرا فرض بر اين است كه فولاد و بتون يكپارچه بوده و تنشها و كرنشهاي آنها مساوي است . براي بهم بستن تخته ها به همديگر از چوبهايي كه در اصطلاح قالب بندي به آنها چهار تراش ميگويند استفاده ميشوند. كوچكترين بعد مقطع اين چهار تراشها كه به آن پشت بند هم ميگويند نبايد از 8 سانتيمتر كمتر باشد.
انواع قالب

قالب پي :

معمولا براي قالب بندي پي ها ا زآجر استفاده ميكنند. بدين طريق كه بعد از خاكبرداري وتعيين محورها اندازه پي ها را با آجر چيده وبعد شناژ ها را نيز به آن متصل مي نمايند ضخامت اين آجر چيني حتي ميتواند 10 سانتيمتر هم باشد بهتر است براي اين آجر چيني از ملات گل استفاده شود زيرا دراينصورت بعد از سخت شدن بتون ميتوان آجرهارا برداشته ومجددا استفاده نمود ولي در اين طريق (ديوار 10 سانتيمتري وملات گل ) ممكن است در موقع بتن ريزي ديوارهاي قالب تحمل وزن بتون را ننموده واز همديگر متلاشي شود كه دراين صورت مي بايد قبل از بتون ريزي پشت كليه قالبها با خاك ويا آجر ويا مصالح ديگر بسته شود بطوريكه به خوبي بتواند وزن بتون را بنمايد . مشكل اساسي در اين نوع قالب بندي آنست كه آجر ، آب بتون مجاور خود را مكيده وآنرا خشك نموده وفعل وانفعالات شيميائي را در آن متوقف مي نمايد ودر نتيجه به ضخامت 5 سانتيمتر بتون مجاور خود فاسد ميكند براي جلوگيري از اين كار بهتر است رويه آجر با يك ورقه نايلون پوشانيده شود تا آجر وبتون مستقيما در تماس نباشند مزيت ديگرا ين ورقه نايلون آنست كه بعد ا زسخت شدن بتون آجرها به راحتي از قالب جداشده ومي تواند در محلهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد . بهيچ وجه نبايد تصور نمود كه قبل از بتن ريزي مي توان ديوارهاي قالب آجري را با پاشيدن آب سيراب نمود بطوريكه آجرها آب بتن را نمكند زيرا اولا با پاشيدن آب آجر كاملا سيراب نميشود ودر ثاني مقدار زيادي آب در قالب جمع شده كه خارج كردن آن ا زقالب بسيار مشكل وحتي غير ممكن مي باشد واين آب داخل پي جاي بتون را گرفته وموجب پوكي قطعه ميشود .
ستون

بعد از بتن ريزي پي قفسهه آرماتورهاي ستون را كه از قبل بافته و آماده شده است به آرماتورهاي ريشه متصل مي نمايند اين كار بايد حداقل 3-4 روز بعد از بتون ريزي پي انجام شود زيرا در غير اينصورت با توجه بتون پي هنوز سخت نشده است در اثر لنگر آرماتورهاي ستون ميله گردهاي ريشه از جاي خود تكان خورده و پي متلاشي مي شود . بعد از بستن آرماتورهاي ستون براي تثبيت موقعيت هر ستون ابعاد آنرا بوسيله تيرهاي چوبي در پاي ستون مشخص مي نمايند بايد توجه داشت كه هيچوقت نبايد براي تثبيت ابعاد ستون با ريختن بتون در پاي آن اقدام نمود .

آنگاه قالب هاي فلزي يا چوبي را كه از قبل اقدام نموده اند در اطراف ستون قرار داده و آنرا بوسيله سيم نجاري و ميخ و يا ميله گردهاي مخصوص بهم ديگر متصل مي نمايند آنگاه آنرا شاقول كرده و بوسيله چهار عدد تير چوبي در جاي خود مستحكم مي نمايند بهتر است تيرهايي چوبي از بالا بوسيله ميخ به قالب متصل كرده و پاي آنرا در روي زمين بوسيله گچ محكم بنمايند هيچگاه نبايد براي تكيه گاه اين تيرهاي چوبي از ستون هاي بتوني ديگر كه تازه ريخته شده است استفاده نمود . بعد از تثبيت كامل موقعيت ستون محور آنرا با ستون هاي مجاور از بالاي ستون و پايين ستون اندازه مي گيرند در صورت درست بودن اقدام به بتون ريزي مي نمايند اگر ارتفاع ستون زياد باشد پرتاب بتون از بالا و سقوط آن به ته قالب موجب جدا شدن دانه ها از يكديگر مي شود كه اين خود موجب ضعف قطعه بتوني مي باشد دراين مواد بهتر است به طرق مختلف از سقوط بتون از ارتفاع زياد جلوگيري بعمل آيد مثلا مي توان يكي از اضلاع قالب ستون را تا نيمه كار گذاشته بعد از بتن ريزي تا آن سطح قالب را تكميل نمايند . در كارگاههاي كوچك كه بتون ستونهاي دستي ريخته مي شود . بهتر است بتون مخصوص ستون راقدري رقيق تر تهيه نمايند تا به خوبي قالب را پر نمايد البته توجه نموده كه براي تهيه بتون رقيق بايد از عيار سيمان بيشتر استفاده نمود مثلا بهتر است ستون را با عيار 400 تا 450 كيلو سيمان در متر مربع شن و ماسه ساخته شود به تدريج كه قالب را پر مي نمايد بايد دقت نمود كه بتون تمام زواياي قالب و ميله گردها را پر نمايد تا بعد از قالب بتون ريخته شده كرمو نباشد . براي اين كار مي توان با نواختن ضربه هاي ملايم و يكنواخت بدنه قالب بتن را جابه جا نمود . با توجه به اين كه قسمت فوقاني آرماتورهاي ستون آزاد مي باشد در موقع بتون ريزي ستون ها بايد توجه نمود كه قفسه آرماتور درست در وسط قالب بوده و كليه آرماتورهاي طولي در بتن غرق شود و يا بعبارت ديگر ورق نازكي از بتون روي تمام آرماتورها را به طور يكنواخت بپوشاند . اگر براي جابه جا كردن بتن از به نوسان در آوردن آرماتورها استفاده مي شودبايد اين نوسان شديد نباشد كه ميله گردها در خاتمه بتن ريزي از شاقولي بودن خارج شود مقطع اغلب ستون ها در ساختمانهاي معمولي مربع يا مربع مستطيل مي باشد . گاهي نيز دايره چند ضلعي مي باشد . البته طبق نظر مهندس ارشيتكت و مهندس محاسب مقاطع ديگر نيز وجود دارد كه بايد دقيقا طبق نقشه قالب بندي شود ولي در حال عرض مقطع ستون نبايد از 20 سانتيمتر كمتر باشد و همچنين سطح آن نبايد از 600 سانتيمتر مربع كمتر باشد . آرماتورهاي طولي و عرضي ستونها بايد طوزي به هم بافته شود كه در موقع حمل و نقل كار گذاشتن و بتن ريزي خطر جابه جا شدن آرماتورها و دور و نزديك شدن آنها از همديگر وجود نداشته باشد حداقل قطر آرماتورهاي طولي 14 ميليمتر باشد . حداقل تعداد آرماتورهاي طولي در مقاطع مربع و مربع مستطيل 4 عدد و در مقطع دايره 6 عدد و در مقاطع چند ضلعي به تعداد اضلاع مي باشد .
کاراموزي ساختمانهاي بتني


کارورزي ساختمانهاي بتني


دانلود گزارش کارآموزي ساختمانهاي بتني


ساختمان


بتنگزارش


كارآموزي


ساختمانهاي


بتني


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كارآموزي عمران - احداث ساختمان بتني

كارآموزي عمران - احداث ساختمان بتني مقدمه: اجراي ساختمانهاي بتني به اگاهي از يك سري مسايل فني كه به علم رشته هاي مختلف ساختماني بستگي دارد،نيازمند است. بدي

كارآموزي عمران - احداث ساختمان بتني

كارآموزي عمران - احداث ساختمان بتني مقدمه: اجراي ساختمانهاي بتني به اگاهي از يك سري مسايل فني كه به علم رشته هاي مختلف ساختماني بستگي دارد،نيازمند است. بدي

كارآموزي عمران - احداث ساختمان بتني

كارآموزي عمران - احداث ساختمان بتني مقدمه: اجراي ساختمانهاي بتني به اگاهي از يك سري مسايل فني كه به علم رشته هاي مختلف ساختماني بستگي دارد،نيازمند است. بدي

كارآموزي عمران اجراي ديوار حائل

ديوارهاي سنگي و بتني غير مسلح بايد از نوع وزني باشند .ديوارهاي بتني مسلح ممكن است از نوع طره أي باشند. ۱-دال پي . قسمت عقب يا پاشنه دال كف بايد براي نگهداري كل وزن مواد سربار طراحي شوند يا اينكه براي طرح آنها از روشهاي دقيق

گزارش كارآموزي رشته معماري - ساختمان بتني در شركت سازه گستر

گزارش كارآموزي رشته معماري - ساختمان بتني در شركت سازه گستر تاریخ ایجاد 16/10/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 52 قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 2953 kb تعدادمشاهده 50 گزارش كارآموزي رشته معماري - ساختمان بتني در شركت سازه گستر مقدمه اين پروژه كه ...

گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای كار

ذخیره شده دانلود گزارش کار آموزی رشته عمران اجرا و ساخت ساختمان اسکلت فلزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 40. ... 2 طبقه با استقبال زيادي روبروشت و ساختمانهاي اسكلت بتني و فولادي با توجه به شرايط ... 1-2: نحوه اجراي ...

معلم فایل | دانلود گزارش كارآموزي (عمران) ساختمانهاي بتني ...

دانلود گزارش كارآموزي (عمران) ساختمانهاي بتني و فلزي فرمت فایل word تعداد صفحات 53 صفحه شرحی مختصر از فایل: در كارگاهي كه بنده مشغول به گذراندن دوره كارآموزي بودم مربوط به يك پروژه خصوصي كه تحت نظارت شركت مهندسي مديريت ...

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 11143 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 نقشه های اولیه معماری كه بنا را به شكل سه بعدی (پرسپكتیو) نشان می دهد ، برای تفهیم به مجریان ...

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني

خرید گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني خرید و پرداخت امن مقالات پیرامون گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني Do you intend to download گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني file here? آیا دنبال خلاصه فایل گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني میگردید؟

كارآموزي ساختمانهاي بتني - دانلود رایگان

دانلود رایگان كارآموزي ساختمانهاي بتني دسته بندی : ... قسمتی از محتوی متن پروژه ...تعداد صفحات : 24 صفحه در ساختمانهاي بتني سقفها به وسيله تاوه (دال ) هاي بتني پوشيده مي شود ، ويا از سقفها تيرچه وبلوك وساير سقفهاي پيش ساخته ا�

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني | مرکز پروژه های دانشجو ...

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني نویسنده : جمعه , ۳۰ آذر , ۱۳۹۷ کارآفرینی ، طرح توجیهی بدون نظر

گزارش کارآموزی اجراي ساختمانهاي بتني - ماهان داک

دانلود رایگان گزارش کارآموزی برق راهنمای نگارش گزارش کارآموزیگزارش کارآموزی عمرانگزارش ...

گزارش كارآموزي رشته معماري - ساختمان بتني در شركت سازه گستر

گزارش كارآموزي رشته معماري - ساختمان بتني در شركت سازه گستر تاریخ ایجاد 16/10/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 52 قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 2953 kb تعدادمشاهده 50 گزارش كارآموزي رشته معماري - ساختمان بتني در شركت سازه گستر مقدمه اين پروژه كه ...

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني | مرکز پروژه های دانشجو ...

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني نویسنده : جمعه , ۳۰ آذر , ۱۳۹۷ کارآفرینی ، طرح توجیهی بدون نظر

دانلود گزارش کارآموزی اجراي ساختمانهاي بتني . - دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی اجراي ساختمانهاي بتني . - دانلود رایگان - دانلود رایگان دانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب.

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني | مرکز پروژه های دانشجو ...

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني نویسنده : جمعه , ۳۰ آذر , ۱۳۹۷ کارآفرینی ، طرح توجیهی بدون نظر

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی

گزارش کارآموزی احداث ساختمان بتنی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 11143 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 نقشه های اولیه معماری كه بنا را به شكل سه بعدی (پرسپكتیو) نشان می دهد ، برای تفهیم به مجریان ...

گزارش کارآموزی اجراي ساختمانهاي بتني - ماهان داک

دانلود رایگان گزارش کارآموزی برق راهنمای نگارش گزارش کارآموزیگزارش کارآموزی عمرانگزارش ...

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني - شهر دانلود

گزارش كارآموزي ساختمانهاي بتني فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : 24 صفحه مقدمه بدرستي قدمت استفاده بشر از سرپناه يا بطوركلي به مفهوم امرروزي قدمت استفاده بشر از مسكن معلوم نيست ولي...

نقش دولت در تامین منابع مالی بافت فرسوده

نفوذگری در كامپیوتر چگونه صورت می گیرد؟

قدرت خط حامل سیستم های ارتباطی (PLC)

مقاله در مورد LCD

تحقیق در مورد دات نت

خلاصه کتاب تحلیلی از ویژگی برنامه ریزی شهری در ایران

گزارش كارآموزی تعمیرات و تست رده میانی قطعات هواپیما در شركت خدمات هواپیمایی پارس

تحقیقی در مورد میکروبیولوژی

مقاله بررسی ديدگاه ناصر خسرو در مورد دنيا و بازتاب آن در اشعار وي

مقاله بررسی ديدگاه ناصر خسرو در مورد دنيا و بازتاب آن در اشعار وي