دانلود رایگان


گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان شرح فایل گزارش کارآموزي بررسي سيستم تهويه مطبوع ساختمان در 44 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست

1. مقدمه .........................................4

2.گزارش محل كار آموزي...............................5

3.براورد مواد و مصالح بروژه.........................6

4.سيستم تامين فشار..................................6

5. لوله كشي آب در داخل ساختمان.....................7

6. لوله کشي آتش نشاني..............................7

7.سيستم حرارت مركزي................................8

8. دستگاه هاي پخش كننده گرما.......................9

8 -1. رادياتورها...................................9

8-2. يونيت هيترها...................................10

9. سيستم لوله كشي..................................11

10. محاسبه شبكه لوله كشي حرارت مركزي................12

10-1. محاسبه دبي آب در لوله ها......................13

10-2. سرعت آب در لوله ها...........................13

10-3. تعيين قطر لوله ها.............................14

10-4. محاسبه افت فشار در شبكه لوله كشي..............14

11. موتور پمپ سير كولاتور............................15

11-1. نحوه اتصال موازي پمپ ها.......................16

11-2. نكاتي در مورد نصب پمپ هاي زميني...............16

12. مخزن آب گرم دوجداره.............................17

12-1. محاسبه مقدار آب گرم مصرفي ، ظرفيت حرارتي و حجم مخزن آب گرم......................18

13. ديگ............................................19

13-1. ديگ هاي چدني................................19

13-2. ديگ هاي فولادي...............................21

13-3. محاسبه ظرفيت ديگ.............................21

14 . مشعل.........................................22

14-1. مشعل گازي فن دار يا دمنده...................23

14-2. طرز كار مشعل گازي دمنده دار.................23

15. مخزن انبساط....................................24

15-1. مخزن انبساط باز..............................24

15-2. مخزن انبساط بسته.............................26

16. كنترل كننده ها.................................27

16-1. -كنترل كننده هاي دما (ترموستات)..............27

16-2. كنترل كننده هاي فشار........................28

16-3. كنترل كننده هاي سطح..........................28

17. سيستم تهويه مطبوع..............................29

18. اصول كار كولر گازي............................30

18-1. ساختمان کولر گازي...........................32

18-2. سرما سازي در کولر گازي......................35

18-3. مدار الکتريکي چند کولر گازي.................36

18-4.دياگرام كولر هاي گازي........................36

18-5.نكته هايي كه قبل ازنصب دستگاه بايدرعايت كرد..38

18-6.نحوه نصب يونيت خارج...........................38

18-7.نصب يونيت خارجي بالاتر از يونيت داخلي.........41

18-8.نحوه نصب يونيت داخلي..........................41

18-9.اتصال به شبكه برق............................42

18-10.جدول انتخاب فيوزوسطح مقطع كابل موردنياز.....43

19.وكيوم كردن دستگاه..............................44

20.شارژ دستگاه....................................45

20-1.مراحل شارژ توسط مايع.........................46

20-2.مشخصات فني كولر هاي چند انشعابي...............47

20-3.عيب يابي و تعمير کولر گازي....................48
مقدمه:امروزه با توجه به تحولات جهاني و توسعه صنعت از طرفي و افزايش جمعيت و تقاضاي رفاه نسبي از طرف ديگر روند مصرف سوخت و انرژي را در جهان به طور سريعي افزايش داده است، به طوري كه اگر اين سير صعودي مصرف بنحوي كنترل و بهينه نشود شكي نيست كه منابع انرژي موجود بخصوص منابع فسيلي در فاصله زماني كوتاهي تمام شده و بشر را به جهت استفاده هاي متنوعي كه در صنايع مختلف از اين ماده به عمل مي آيد با مشكل جدي رو به رو خواهد كرد.

لذا ايجاب مي كند در كشور در حال توسعه اي همچون ايران كه جهت پاسخ به توسعه خود نيازمند انرژي است و متأسفانه با توجه به مصرف بالاي آن كه عمدتا بصورت غير عادي مصرف مي شود راهكار هاي مناسبي در جهت هدايت و استفاده بهينه از اين انرژي طراحي و اجرا گردد.

يكي از موارد استفاده از انرژي فسيلي در ايران مصرف در جهت تامين گرمايش فضاي موجود مسكوني ، اداري و صنعتي است كه سالانه مقادير متنابهي از سرمايه هاي ملي در اين زمينه مصرف مي گردد.

براي يافتن راهكاري مناسب در اين جهت به نظر مي رسد تنها بايد به سراغ طراحان و مجريان خصوصا تأسيسات سرمايشي و گرمايشي كشور رفت ، چرا كه اين رشته از خدمات در كشور ما هنوز متولي مشخص و مسئولي ندارد و طراحان و مجريان در اكثر موارد تنها با تكيه بر تجربيات و سوابق قبلي خود اقدام به اين كار مي كنند كه اين نوع عملكرد باعث افزايش بي رويه مصرف انرژي گرديده و هزينه سنگيني را بر جامعه تحميل مي كند.

لذا بايد جهت دستيابي به اين مهم و همچنين از جهتي كمك به اقتصاد مملكت اين امور به نحوي ساماندهي شده و از علوم و فنون جديد استفاده بهينه و مطلوب نمود.

گزارش محل کارآموزي:محل کارآموزي اينجانب درمجموعه سازي طوس مشهد كه شامل هشت شرکت بزرگ در زمينه ساخت قطعات خودرو مي باشد كه يكي از اين شركتها, شركت پيشتاز قطعه سناباد, بوده است. كه هر كدام از اين شرکتها براي سرمايش و گرمايش اين مجموعه از موتورخانه هاي حرارتي و كولر هاي ابي و گازي و برج خنك كن استفاده مي كنند . كه از وظايف من در اين مجموعه تعمير و نگهداري از اين وسايل مي باشد .بر آورد مواد و مصالح پروژه:براي بر آورد مصالح در انجام پروژه با صورت برداري بايد نقشه ها و جزييات اجرايي را خوب مطالعه کرد و سپس از روي آن صورتي از اقلام و وسايل لازم را تهيه و براي تکميل کار برداشت.در اين مرحله کسي که وظيفه تخمين و بر آورد مصالح را بر عهده دارد بايد ضريبي براي ريخت و ريزوضايعات در نظر بگيرد.بنابر اين بايد مقداري به طول بر آورد شده لوله ها اضافه کند.

سيستم تامين فشار:سيستم تامين فشار تشكيل شده از يک منبع آب ، بوستر پمپ ، مخازن تحت فشار ، شيرها و لرزه گير ها که در اين سيستم آب توسط يک لوله "2 از کنتور مشترک منبع هدايت مي شود و يک انشعاب به طرف منبع و انشعاب ديگر به طرف کنتور هاي فرعي مي رود . آب در خروجي منبع پائين توسط لوله "2 خارج به يک کنتور "2.5 هدايت شده وارد پمپ مي شود . قبل از ورودي به کنتور يک لرزه گير لاستيکي "2 و قبل از ورودي پمپ بعد از کنتور 2 لرزه گير فولادي نصب مي شود .بعد از پمپ هم 2 لرزه گير فولادي بصورت عمودي نصب شده و آب به کنتور"2.5 هدايت شده . در بالاي اين کنتور 3 مخزن تحت فشار نصب شده است اين مخازن ديافراگمي هستند که در موقع روشن شدن بوستر پمپ به فشار پمپ کمک کرده و از فشار آمدن به بوستر پمپ و زياد شدن عمر ان کمک مي کنند.البته در اين سيستم بايد به نکات زيرحتماً توجه داشت:

1)در خروجي کنتور و قبل از منبع شير يکطرفه نصب شود

2)يک لوله تخليه و يک لوله سر ريز به منبع متصل مي کنند

3)در ورودي هاي کنتور يک صافي هم نصب مي شود

4) در خروجي مخزن يک لرزه گير و يک صافي و يک شير يکطرفه نصب ميشود

در مورد PRESSURE SWITCH که روي بوستر پمپ نصب مي شود وظيفه آن دستور دادن به پمپ و روشن شدن در مواقع کمبود فشار است که دريچه تنظيم آن بااستفاده از افت فشار در کل ساختمان دردورترين وسايل بهداشتي تنظيم ميشود.

لوله كشي آب در داخل ساختمان:

احتياج به محاسبه مصارف F.uبراي تعيين قطر رايزر است و چون سيستم تامين فشار داريم و ساختمان اداري اين مجموعه خيلي بزرگ نمي باشد يک رايزر "4/3 جوابگوي نيازاين مجموعه مي باشد .لوله کشي آتش نشاني:براي لوله کشي آتش نشاني بايد به موارد زير توجه داشت:

به محض اينکه شيلنگ قرقره ها وسيله اطفاء حريق در مراحل اوليه توسط ساکنان اين مجموعه مي باشد بايد چنان نصب شوند که به راحتي در دسترس باشند.معمولاً در سوله ها شيلنگ قرقره ها بر روي يك ستون در اواسط سوله قرار مي گيرد كه شيلنگ به تمام نقاط برسد . لوله هاي آتش نشاني شامل لوله هاي خشک و تر مي باشند . لوله هاي خشک که در حالت عادي آب در آن وجود ندارد و لوله هاي تر که از منبع آتش نشاني پشت بام تغذيه مي شود.

همانطور که در سيستم تامين فشار گفته شد مخزن ذخيره اب در بام نصب شده و يک لوله خروجي براي لوله هاي تر اتش نشاني به ان نصب مي شود (در زير منبع) که يک پمپ الکترو موتور دار نصب شده و فشار لازم را تهيه مي کند . فشار لازم براي دور ترين شيلنگ قرقره از منبع 200 KPA که چيزي در حدود 29PSIمي باشد لازم است.

وقتي شيلنگ قرقره مورد استفاده قرار مي گيرد افت فشار موجب مي شود که FLOW SWITCH پمپ روشن شده و فشار لازم را تهيه کند . اين سويچ قادر است جرياني به اندازه 5/1GPM را احساس کرده و پمپ اصل را تا زماني که از شيلنگ و قرقره استفاده مي شود روشن نگه ميدارد .

در کنار لوله هاي تر لوله هاي خشک اتش نشاني هم مورد استفاده قرار مي گيرد . براي لوله هاي خشک 2/1 2 مورد استفاده قرار مي گيرد.شير آن که به منبع ماموران آتش نشاني متصل مي شود در بيرون ساختمان واقع شده است .سيستم حرارت مركزي :

امروزه بدليل مشكلات استفاده از بخاري در ساختمانها از نظر بهربرداري ، نگهداري و كيفيت از سيستم هاي حرارت مركزي استفاده مي شود. در اين سيستم، گرما در محلي به نام موتور خانه توليد شده ،توسط سيال واسطه اي جذب و به نقاط مورد نظر منتقل مي شود

سيستمي كه در اينجا مورد نظر است حرارت مركزي با آب گرم است كه در اين سيستم گرماي توليد شده توسط مشعل به آب درون ديگ منتقل مي شود. آب گرم شده بوسيله يك پمپ جرياني و سيستم لوله كشي در رادياتور ها جريان يافته و گرماي خود را به هواي محيط منتقل مي كند و براي جذب گرماي مجدد به طرف ديگ بر مي گردد .

سيستم انتقال آب گرم شامل سيستم لوله كشي بين دستگاه هاي پخش كننده و توليد كننده گرما و پمپ سيركولاتور است .جريان گردش آب در مواردي نيز مي تواند طبيعي باشد.

استفاده از پمپ معمولا جهت بالا بردن سرعت آب و كاهش قطر لوله ها صورت مي پذيرد .دستگاه هاي پخش كننده گرما:رادياتورها:

از دستگاه هاي پخش كننده گرما هستند كه از جنس هاي مختلفي مانند آلمينيوم يا فولاد ممكن است ساخته شوند.

رادياتور هاي آلمينيومي بصورت پره اي از جنس آلمينيوم ساخته مي شوند و معمولا در قطعات 5 ،7 و?0 عددي موجود است لبه كلكتور بالا و پايين اين رادياتور ها در يك طرف از داخل رزوه اي راست گرد و در طرف ديگر رزوه اي چپ گرد مي شود بدين صورت رادياتور ها را مي توان بوسيله مغز هاي كه نصف طول آن دنده ي راست گرد و نصف ديگر آن چپ گرد است به يكديگر متصل كرد.براي انتخاب رادياتور نيز كارخانه سازنده قدرت حرارتي استاندارد هر پره رادياتوري خود را ارائه مي نمايد كه با توجه به كل بار محيط مي توان تعداد پره را محاسبه كرد.كه براي قسمت اداري اين مجموعه از رادياتور هاي الومنيومي استفاده شده است .اما براي گرمايش داخل سوله از بخش كننده هايي نظير يونيت هيتر استفاده شده است. اجزاي سيستم انتقال آب گرم شامل شبكه ي لوله كشي رفت آب گرم ،شبكه لوله كشي برگشت آب گرم ، پمپ سيركولاسيون ،وصاله ها و بقيه اتصالات لازم نظير شير ها صافي ها و لرزه گير ها است .لوله هاي مورد استفاده در اين سيستم از نوع لوله هاي سياه درزدار است .بدليل صرفه جويي در مصالح ،مواد مصرفي و وقت براي بريدن و جوشكاري كردن بهتر است اجراي كار لوله كشي به روش خم و جوش انجام مي شود.

جهت گرفتن انبساط و انقباض لوله ها از قطعات انبساطي آكاردئوني فلزي در مسير لوله استفاده مي گردد.

يونيت هيتر :

از وسايل گرمايشي كه در مكان هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد به دليل سر وصدايي كه اين وسايل دارند فقط در محيط هاي صنعتي كه سر و صدا وجود دارد مي توان بكار برد و در مكان هاي مسكوني و اداري نمي توان از اين وسايل استفاده كرد .يونيت هيتر ها درانواع ديواري و سقفي و در اندازه هاي كوچك با جنس مس و الو منيوم و در اندازه هاي بزرگ با جنس فولاد ساخته و مورد استفاده قرار مي گيرند .*سيستم لوله كشي:شبكه لوله كشي مورد استفاده در اين مجموعه (چه ساختمان اداري و چه سوله ) از نوع برگشت معكوس مي باشد و بدين صورت است كه اگر رادياتورها و يونيت هيتر ها داراي افت فشار مساوي و يا تقريبا مساوي باشند از اين روش بيشتر استفاده مي شود .

در اين سيستم آب برگشتي از رادياتورها در جهت حركت آب در لوله ي رفت حركت مي كند تا لوله برگشت آب آخرين رادياتور نيز به آن متصل گردد.

و نيز در سوله هم سيستم آب برگشتي از يونيت هيتر ها در جهت حركت آب در لوله ي رفت حركت مي كند تا لوله برگشت آب آخرين يونيت هيتر نيز به آن متصل گردد. پس از آن آب به سمت موتور خانه حركت خواهد كرد.در اين سيستم لوله كشي مجموع طول لوله هاي رفت و برگشت برابر هستند در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشي براي تمام رادياتورهاو يونيت هيتر ها يكي است .اگر افت فشار آب در خود رادياتور و يونيت هيتر نيز مساوي و يا تقريبا مساوي باشد مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله ي محاسبه شده جريان خواهد يافت .محاسبه شبكه لوله كشي حرارت مركزي :محاسبه شبكه لوله كشي يعني بدست آوردن قطر لوله ها در نقاط محتلف سيستم به نحوي كه سيستم به راحتي و بدون مشكل انجام وظيفه كند .

-افت فشار : حركت آب در مسير لوله كشي به علت وجود اصطكاك ،تغيير مسير حركت ،تغيير مقطع لوله و... كاهش مي يابد .بطور كلي افت فشار شامل دو بخش افت فشار در لوله ها و افت فشار در وصاله ها مي شود .الف)افت فشار آب در لوله ها شامل :

?)طول لوله: هر چه طول لوله بيشتر باشد افت فشار درآن بيشتر ميشود.

2)سرعت آب: هر چه سرعت آب زياد تر باشد افت فشار بشتر مي شود و با توان دوم سرعت رابطه مستقيم دارد .

3)زبري سطح داخلي لوله: هر چه زبري و ناصافي درون لوله بيشتر باشد افت فشار بيشتر مي شود .

4)قطر لوله :هر چه قطر لوله بيشتر باشد آب افت فشار كمتري پيدا مي كند.

5)جرم مخصوص آب: مقدار افت فشار آب در لوله ها با جرم مخصوص آب رابطه مستقيم دارد.ب)افت فشار در شير ها و وصاله ها :

آب در طول مسير لوله كشي از شيرها و وصاله ها عبور مي كند كه در اثر آن افت فشار ايجاد مي شود كه در اصطلاح به اين افت فشار افت فشار موضعي يا محلي گويند مقدار افت فشار در لوله ها و وصاله ها به عوامل زير بستگي دارد :

ü نوع شير يا وصاله

ü سرعت سيال

ü جرم مخصوصمشعل گازي فن دار يا دمنده :

در اين مشعل هواي مورد نياز براي سوخت توسط يك پروانه گريز از مركز به داخل كوره دميده مي شود .

اجزاي اصلي اين مشعل عبارتند از : ?)الكتروموتور 2)بادزن 3)ترانسفور ماتور جرقه 4)شير برقي 5)كليد كنترل فشار گاز 6)كليد كنترل فشار هوا 7)الكترود جرقه 8)شبكه احتراق 9)چشم الكتريكي و يا ميله يونيزاسيونطرز كار مشعل گازي دمنده دار :

در صورت نياز به حرارت و وصل بودن كنتاكت كنترل فشار گاز ،موتور مشعل شروع به كار كرده ، با دميدن هوا توسط فن به داخل ديگ ، عمل تخليه گاز هاي قابل احتراق را انجام مي دهد .بعد از دور گرفتن موتور مشعل ، بوسيله كليد گريز از مركز و يا بوسيله كليد فشار هوا مداري درون كنترل الكترونيك بسته شده اجازه ادامه كار به موتور داده مي شود .ترانسفورماتور جرقه برقدار شده بين الكترود جرقه و شبكه احتراق قوس الكتريكي حاصل مي شود .(جرقه زده مي شود ).پس از آن شير برقي باز شده ،گاز با هواي دميده شده بوسيله فن مخلوط گرديده وارد كوره ي ديگ مي شود .در كوره ديگ ، مخلوط گاز و هوا به وسيله جرقه مشتعل مي گردد و در صورت ايجاد شعله به مشعل اجازه ادامه كار داده مي شود و تا رسيدن درجه حرارت آب داخل ديگ به درجه حرارت تنظيم شده برروي آكوستات مشعل كاركرده با قطع شدن آكوستات مشعل خاموش مي شود.مخزن انبساط :هنگام راه اندازي سيستم گرم كننده ، آب داخل سيستم به دليل بالا رفتن درجه حرارت منبسط شده و حجم آن زياد مي شود . مخزن انبساط اين ازدياد حجم را خنثي كرده و اين حجم را درون خود جاي مي دهد و از بالا رفتن بيش از حد فشار سيستم و ايجاد خطر جلوگيري مي كند .مخزن انبساط بايد در محل نصب به كمك پايه و آويز مهار شود .مخزن انبساط همچنين وظيفه تغذيه و تامين كسري آب سيستم را نيز بر عهده دارد و به طور كلي بر دو نوع باز و بسته است .مخزن انبساط باز:

مخزني است كه با هواي اتمسفر مرتبط بوده ، فشار داخل آن هميشه برابر فشار جو محل است.

مخزن انبساط باز معمولا از ورق گالوانيزه به صورت مكعب با گنجايش ?00 تا 3000 ليتر ساخته مي شود .در حال حاضر اين مخازن تا گنجايش 200 ليتر از ورق آلمينيوم به صورت يكپارچه و به شكل استوانه توليد مي شود .

مخازن انبساط آلمينيومي بدليل مقاومت در برابر زنگ زدگي نسبت به مخازن گالوانيزه برتري دارد .

داخل هر مخزن انبساط باز يك شير شناور جهت تامين كسري آب و تغذيه سيستم نصب مي گردد.مسئله مهمي كه در عمل به آن توجه نمي شود تامين فضاي لازم جهت انبساط آب است چون اكثرا شناور طوري تنظيم مي شود كه تقريبا تمامي حجم مخزن با آب پر مي شود .ضمنا گوي شناور جهت جلوگيري از زنگ زدن بايد از جنس مس باشد .

اين مخزن بايد در سطحي نصب شود كه در وضعيت عادي حداقلcm 122از بالاترين جز سيستم گرمايي بالاتر باشد.مناسب ترين محل نصب مخزن انبساط باز روي بام است .لوله كشي مخزن انبساط باز شامل چهار بخش است :

-لوله كشي آب شهر كه توسط دو شير كه يكي به شير شناور و ديگري به طور مستقيم به مخزن وصل مي شود (تا در زمان پر كردن اوليه از آن استفاده شود)

-لوله كشي رفت انبساط كه اين لوله از لوله رفت منبع شروع شده و تا محل نصب مخزن ادامه مي يابد و از بالاي مخزن وارد آن مي شود.

-لوله كشي برگشت انبساط اين لوله از پايين منبع انبساط منشعب شده و به سمت موتور خانه هدايت مي شود و به لوله برگشت ديگ متصل مي شود.

-لوله كشي سر زير :اين لوله بر روي مخزن بايد طوري نصب شود كه از سطح آب داخل مخرن بالاتر و از لوله ورود آب شهر پايين تر قرار گيرد و تا داخل موتور خانه ادامه يابد.

-لوله كشي هواكش :اين نوع از مخزن ها بايد داراي لوله هوا كش باشند تا هواي درون مخزن را به هواي خارج مرتبط سازند .

بدست مي آيدV=H/حجم منبع انبساط به طور تجربي از فرمول 500

است.Kcal/hr همان ظرفيت حرارتي ديگ بر حسب H كهمخزن انبساط بسته :

هرگاه در سيستم حرارت مركزي محل مناسبي براي نصب مخزن انبساط باز وجود نداشته باشد و در يا درجه حرارت كار سيستم بالا باشد از منبه انبساط بسته استفاده مي شود . اين مخزن ها به دو صورت ساده و ديافراگي ساخته مي شوند كه از نوع ديافراگي در تاسيسات خانگي بيشتر و از نوع ساده بيشتر در تاسيسات حرارتي بزرگ با فشار و دماي كار بالا استفاده مي شود.

اين مخزن ها از يك سيلندر فلزي كه يك ديافراگم لاستيكي آن را به دو بخش تقسيم مي كندتشكيل شده .در زير ديافراگم گاز ازت با فشار معيني توسط كارخانه سازنده شارژ شده است در قسمت بالا بوشني جهت اتصال مخزن به سيستم گرم كننده جوش داده مي شود فشار گاز ازت داخل اين مخزن را بوسيله يك مانومتر مي توان اندازه گيري و تنظيم كرد .

-مخزن انبساط بسته ساده از يك استوانه فلزي تشكيل شده كه در قسمت پايين آن آب و در قسمت بالا بر روي سطح آب گاز ازت و يا هواي متراكم براي رساندن فشار مخزن به فشار كار سيستم تزريق مي گردد.بر روي هر مخزن انبساط بسته متعلقات زير نصب مي گردد 1)شيشه آب نما 2)فشار سنج 3)شير تخليه آب مخزن 4)شير تزريق ازت يا هوا

كنترل كننده ها :به طور كلي كنترل كننده ها وسايلي هستند :

1)درجه حرارت هواي ساختمان و آب موجود در شبكه حرارت مركزي و شبكه آب گرم مركزي كنترل كرده و ثابت نگه مي دارد.

2)سطح مايعات را در مخازن مختلف كنترل و ثابت نگه مي دارد.

3)فشار را در شبكه آب گرم و آب سرد كنترل و ثابت نگه مي دارد.كنترل كننده هاي دما (ترموستات):

ترموستات ها وسايلي هستند كه درجه حرارت هواي ساختمان و يا آب شبكه حرارت مركزي يا ابگرم را كنترل و تنظيم مي كند.هر ترموستات داراي قطعه اي حساس به دما است كه در اثر تغيير درجه حرارت عكس العمل نشان داده و باعث قطع يا وصل يك مدار مي گردد.در اصطلاح يه اين قطعه حساس سنسور گويند .

برخي از ترموستاتهاي سيستم حرارت مركزي عبارتند از :

ترموستات هاي اتاقي -ترموستات ديگ (آكوستات)- ترموستات سطحي (آكوستات جداري) و ترموستات هوايي

كنترل كننده هاي فشار:

كنترل كننده هاي فشار دستگاه هاي هستند كه مي توان به كمك آنها فشار سيال را در يك دستگاه و يا قسمت هاي مختلف يك سيستم تنظيم يا كنترل نمود .

تعدادي از كنترل كننده هاي فشار مورد استفاده در تأسيسات عبارتند از :كليد كنترل فشار گاز –كليد كنترل فشار هوا –كليد كنترل فشار(high & low pre.)

كنترل كننده هاي سطح:

كنترل كننده هاي سطح وسايلي هستند كه سطح مايع را در يك مخزن كنترل كرده در يك حد معين نگه مي دارند .شير شناور داخل مخزن آب در ارتفاع و مخازن انبساط باز ،فلش تانك ها و تشتك كولر هاي آبي از نوع كنترل كننده هاي مكانيكي است و فقط نمي گذارد سطح آب از حد تعيين شده بالاتر رود .

معروفترين و پر كاربردترين كنترل كننده سطح كليد شناور است كه براي كنترل سطح مايع داخل يك مخزن استفاده مي شود. (Float switch)

سيستم تهويه مطبوع:يکي از بخشهاي عمده در صنعت تأسيسات ،تهويه مطبوع مي باشد.تهويه مطبوع عبارتست از فراهم آوردن شرايط آسايش و زندگي انسان .از آنجائيکه بخش عمده زندگي بشر امروزي در ساختمانها مي گذرد،ايجاد شرايط مطلوب زيست محيطي مناسب در ساختمان ،خواه محل کار باشد يا منزل و... واجد اهميت بسياري است.اهم وظايف يک سيستم تهويه مطبوع عبارتند از کنترل دما ،رطوبت و سرعت وزش هوا،زدودن گرد و غبار ،تعفن و ساير آلودگي هاي هوا و در صورت لزوم از بين بردن ميکروبها و باکتري هاي معلق در هوا.

گرمايش و سرمايش هوا متناسب با فصل ،عمده ترين وظيفه يک سيستم تهويه مطبوع مي باشد.انواع سيستم هاي تهويه مطبوع عبارتند از :

1-سيستم انبساط مستقيم

2-سيستم تمام آب

3-سيستم تمام هوا

4-سيستم هوا-آب

5-سيستم پمپ حرارتي

کوچکترين دستگاه تهويه مطبوعي که امروزه در ايران بطور وسيعي از آن استفاده مي شود،کولر گازي است که با عرضه مدلهاي جديد اين دستگاهها توسط چند کارخانه داخلي وخارجي انتظار مي رود کاربرد آن بيش از پيش گسترش يابد.

عيب?- کولر روشن نمي شود.

علت ?- پريز برق ندارد،دوشاخه يا سيم رابط کولر معيوب است.

رفع عيب?- با بر رسي برق پريز و اطمينان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتياط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پريز نموديد،بتوسط ولتمتر مقدار برق را در ترمينال اصلي مورد اندازه گيري قرار دهيد.اگر در ترمينال اصلي ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سيم رابط را تعويض نماييد البته در صورتي که در بر رسي دو شاخه ،عيب خاصي مشاهده نشده باشد.

عيب2- کولر روشن نمي شود.

علت2- کليد اصلي خراب است.

رفع عيب2- در بعضي از کولر ها کليد قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلي مدار از اين کليد عبور نموده. در صورت معيوب بودن کليد قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار ،عيب?- مشاهده مي شود .کليد قدرت را مي توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پريز مورد آزمايش قرار داد بهتر است يکي از سر سيم ها را جدا کنيد. اهم متر را بر روي رنج ?*R قرار داده و رابط ها را به پايه هاي کليد متصل سازيد .اگر کليد سالم باشد با قرار دادن آن بر روي حالت ON،عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان مي دهد.در همين زمان با حرکت کليد بر روي حالت OFFعقربه به سمت بي نهايت باز مي گردد. در غير اين صورت کليد معيوب است و مي بايست آن را تعويض نماييد.

عيب3- کولر روشن نمي شود.

علت3- سيم هاي رابط قطع شده اند.

رفع عيب3- اگر در سيم بندي مدار اصلي ،فاز يا نول قطع شده باشد،عيب? بوجود مي آيد بنابراين لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بين ترموستات و کليد موتور فن بررسي شود.

عيب4- موتور فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد.

علت4- فاز يا نول اصلي کمپرسور قطع است.

رفع عيب4- سيم هاي رابط را مورد بر رسي قرار دهيد.در صورت مشاهده سيمي که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نماييد.

عيب5- موتور فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد.

علت5- ترموستات خراب است.

رفع عيب5- دو شاخه کولر را از پريز خارج نموده و پس از جدا نمودن سيم هاي رابط ترموستات رابط هاي اهم متر را به آن متصل نماييد.با حرکت ترموستات (ولوم ترموستات)در جهت عقربه هاي ساعت ، عقربه اهم متر منحرف شده ودر حدود عدد صفر مي ايستد و با قطع ترموستات (حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه ساعت) عقربه به سمت بي نهايت باز مي گردد. اگر به هنگام تست کليد ،موارد مذکور مشاهده نشد کليد ترموستات معيوب است. ترموستات را تعويض نماييد.حتما" هنگام خريد ترموستات جديد،توجه داشته باشيد که ترموستات مختص کولر گازي را خريداري نماييد.

عيب6- موتورفن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد.

علت6- اورلود،دائما"در حالت قطع است.

رفع عيب6- کنتاکت هاي اورلود در حلت عادي به يکديگر متصل هستند که اين اتصال بوسيله اهم متر ديده مي شود در غير اين صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعويض مي شود.لازم است ذکر شود در اکثر کولر هاي گازي اورلود درون پوسته آهني کمپرسور تعبيه شده که در اين صورت رفع عيب قدري مشکل مي شود.

عيب7- موتورفن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد.

علت7- کمپرسور معيوب است

رفع عيب7- بهتر است کمپرسور را در حالي که متصل به برق است مورد آزمايش قرار دهيد.کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازيد. ترموستات را نيز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سيم هاي موتور را شناسايي نموده ايد،ابتدا ولتاژ دو سر اصلي و مشترک و کمکي را مورد اندازه گيري قرار دهيد واگر به هر دو سيم پيچ ولتاژ به اندازه کافي مي رسد اما حرکت نمي کند بايد کمپرسور را تعمير يا تعويض نماييد.


کاراموزي بررسي سيستم تهويه مطبوع ساختمان


کارورزي بررسي سيستم تهويه مطبوع ساختمان


دانلود گزارش کارآموزي بررسي سيستم تهويه مطبوع ساختمان


سيستم


تهويه


مطبوع


ساختمانگزارش


کارآموزی


بررسی


سیستم


تهویه


مطبوع


ساختمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان : u ...

موضوع گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان نمایش داده ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک و بررسی سیستم تهویه,دانلود کار اموزی سیستم تهویه,دانلود کارآموزی سیستم تهویه ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی سیستم تهویه ساختمان ...

خرید آنلاین گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان ...

شما برای خرید و دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان به سایت ما وارد شده اید. قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان را به دقت بخوانید.

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک و بررسی سیستم تهویه,دانلود کار اموزی سیستم تهویه,دانلود کارآموزی سیستم تهویه ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی سیستم تهویه ساختمان ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان – www8

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان از download. خرید فایل word گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان از download

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان نمایش داده ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

اقتصاد,انرژی,طرح توجیهی,نیروگاه,کارآموزی,,گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان نمایش داده ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان مکان کار آموزی : شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد مقدمه: امروزه با توجه به تحولات جهانی و توسعه صنعت از طرفی و افزایش جمعیت و تقاضای رفاه نسبی از طرف دیگر روند مصرف سوخت و انرژی ...

دانلود کار آموزشی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

کار آموزشی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان : قیمت 3,500 تومان: نام (اختیاری) نام خانوادگی (اختیاری) ایمیل (لازم) * موبایل (اختیاری) دانلود > راهنمای پرداخت و دانلود فایل لطفاً قبل از خرید توضیحات کامل فایل را مطالعه نمائید و ...

گزارش سیستم تهویه: محاسبه بار حرارتی ساختمان

دانلود گزارش کلی سیستم های تهویه و مطبوع:محاسبه بار حرارتی ساختمان این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فایل گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان | word

گزارش کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;کارورزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;سیستم; تهویه.

گزارش کارآموزی تاسیسات تهویه مطبوع

بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان. مختصری از گزارش کارآموزی امروزه بدلیل مشکلات استفاده از بخاری در ساختمانها از نظر بهربرداری ، نگهداری و کیفیت از سیستم های حرارت مرکزی استفاده می شود. در این سیستم، گرما در محلی به نام ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان مکان کار آموزی : شرکت پیشتاز قطعه سناباد مشهد مقدمه: امروزه با توجه به تحولات جهانی و توسعه صنعت از طرفی و افزایش جمعیت و تقاضای رفاه نسبی از طرف دیگر روند مصرف سوخت و انرژی ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان نمایش داده ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک و بررسی سیستم تهویه,دانلود کار اموزی سیستم تهویه,دانلود کارآموزی سیستم تهویه ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی سیستم تهویه ساختمان ...

دانلود کار آموزشی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان

کار آموزشی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان : قیمت 3,500 تومان: نام (اختیاری) نام خانوادگی (اختیاری) ایمیل (لازم) * موبایل (اختیاری) دانلود > راهنمای پرداخت و دانلود فایل لطفاً قبل از خرید توضیحات کامل فایل را مطالعه نمائید و ...

فایل گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان : u ...

موضوع گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان ...

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان 3,800 تومان شناسه فایل: 17709 3,800 تومان شناسه فایل: 17709

کارآموزی مکانیک،بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان – دانلود ...

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد. موضوع : گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان امروزه با توجه به تحولات جهانی و توسعه صنعت از طرفی و افزایش جمعیت و تقاضای رفاه ...

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان | shipfile

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان. دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه. گزارش محل كارآموزي

گزارش کارآموزی تاسیسات تهویه مطبوع

بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان. مختصری از گزارش کارآموزی امروزه بدلیل مشکلات استفاده از بخاری در ساختمانها از نظر بهربرداری ، نگهداری و کیفیت از سیستم های حرارت مرکزی استفاده می شود. در این سیستم، گرما در محلی به نام ...

فایل گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان | word

گزارش کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;کاراموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;کارورزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان;سیستم; تهویه.

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان – آدریان مقاله

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان. فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 5473 کیلوبایت قیمت: 26000 تومان

گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان – www8

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان از download. خرید فایل word گزارش کارآموزی بررسی سیستم تهویه مطبوع ساختمان از download

بررسی اصول توسعه پایدار در تبیین جایگاه شهر پایدار

طراحی سایت شرکت تک تراز تدبیر

گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها )

مفهوم حس زمان وكاربرد آن در طراحى شهرى

ﺧﻼ ، ﺧﻼ ، ﻤﺎی آب و ﻮا ﻤﺎی آب و ﻮا ﻊ آب اﻗﻢ و ﻨﺎﻊ آب اﻗﻢ و ﻨﺎ اﺘﺎن اﺘﺎن ن

پروژه بررسی ارتباطات درون شهری و میزان رضایت مردم از عملكرد سازمان اتوبوسرانی (به همراه نمودار)

طرح توجیه مالی و اقتصادی مرکز مالی شهر جدید اندیشه

تعیین شاخص های موثر در خلق مکان های امن پیاده مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی

شناخت بافتهای فرسوده از منظر اقتصادی

ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﺎدي ورودي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻴﺎت ادراﻛﻲ - ﺑﺼﺮي